Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mot til å møte Det gode møtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mot til å møte Det gode møtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mot til å møte Det gode møtet

2 SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt
2 Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

3 Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko eller usikkerhet. Begrepet knyttes til selvtillit. Kilde; Wikipedia 3 Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

4 Palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg av pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter, og andre plagsomme symptomer står sentralt sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

5 TERMINAL PLEIE WHO har definert krav til palliasjon og terminal pleie slik: Pasienten skal være informert om sin tilstand ha enerom slippe å være alene få lindring av smerter og andre symptomer gis anledning til å snakke om eksistensielle og åndelige spørsmål Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

6 Help me – care about what happens to me…
I am so tired, so lonely and so very afraid… Talk to me – reach out to me and take my hand… Let what happens to me matter to you! Please, nurse – listen! Funnet i en ung kvinnes nattbordskuff etter hennes død Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

7 Vi vet aldri når vi er et annet menneskes vendepunkt…

8 Lidelsens ulike ansikt
Aggresjon Stillhet Fornekting og bagatellisering Humor Mot og evne til forsoning 8 Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

9 Det gode møtet Hva krever det av meg? Mot – ” jeg tåler ditt uttrykk”
Tilstedeværelse og nærvær – ”jeg ser deg” Ekthet – ”jeg bryr meg og er interessert i din historie” Direkthet – ”strake pucker” 9 9 Heidi Skutlaberg Wiig Klar Tale Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

10 Den gode seer Hva er en god seer? Hvordan ønsker du selv å bli sett?
Hvordan bekrefter du at du ser den andre?

11 Trygghet og tillit – De 5 T ’er…
Tilstedeværelse Troverdighet Tydelighet Tid Tabbekvote

12 Trygghet og tillit Gi forventninger! Innfri forventningene!
Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

13 TILLIT ”Så lenge du har tillit til at folk faktisk
bryr seg om deg, er det utrolig hvilken tabbekvote du innvilger dem. Men opplever man så mye som et sekund med forakt eller så mye som en følelse av at noen ikke bryr seg, synker tabbekvoten til «null».” Uttalelse fra en far Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

14 Å LYTTE Nivå 1 : INDRE LYTTING Nivå 2 : FOKUSERT LYTTING
Du relaterer det den andre sier til deg selv – ”overtar fokus” Nivå 2 : FOKUSERT LYTTING Nysgjerrig på den andres vegne, stiller spm – aktiv lytting Nivå 3 : GLOBAL LYTTING Aktiv lytting hvor man lytter til mer enn ord – også undertekster og kroppsspråk, intuisjon og følelser Susan Gjerde: ”Hva, hvorfor, hvordan” Øvelse Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

15 Tillit Jeg ser deg Jeg hører deg Jeg tar deg på alvor
Våg å være varsomt direkte, det vil være respektløst å ikke nevne døden for et menneske som skal dø - ”selv om jeg ønsker å hjelpe deg med å leve”. Jeg har tid til deg Jeg har mot til å være hos deg Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

16 Den profesjonelle yrkesutøver
WHO definerer den profesjonelle yrkesutøver som en som har evnen til Problemløsning Kritisk tenkning Selvhevdelse Kommunikasjon Å stå i mot gruppepress Ta beslutninger Å kunne takle uro og stress Å kjenne seg selv Å kunne samarbeide tverrfaglig Å ha respekt for kollegaens synspunkter Å kunne reflektere

17 Du som hjelper og kommunikatør
Vær oppmerksom på om det er dine eller den andres behov Profesjonell – bruk av faglig kunnskap, ydmykhet og refleksjon, balanse mellom avstand og nærhet, inkludere personlige egenskaper Personlig – medmenneske, empati, passe nærhet Privat – synes synd på, reagere med “magen”, glemmer å lytte, du er nær deg selv og egne primale behov Søk veiledning og bruk kollegaer – viktig med refleksjon 17 Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

18 Dine faglige kunnskaper og ferdigheter ved siden av dine personlige egenskaper har betydning for din profesjonelle utøvelse Hvilke faglige ferdigheter og hvilke personlige egenskaper skal til for at du og dine medarbeidere skal oppleve god kommunikasjon? Hvor ligger de største utfordringene? Hva skal til for at du skal føle deg tryggere i møte med alvorlig syke og døende mennesker? 18 Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

19 Refleksjon/ veiledning
Tverrfaglige gruppesamtaler Snakke jevnlig sammen uavbrutt i et bestemt tidsrom. Bør gjentas 1 – 2 ganger pr mnd, minimum 1 time. Ha et bestemt tema oppe til refleksjon eller ta imot det behovet som melder seg utifra de case man står i. Lurt å ha en som leder refleksjonen – bør ikke være daglig leder. Fremmer forståelse og respekt for hverandres arbeidshverdag, motivasjon og hverandres opplevelse og ”sannhet ” i gitte situasjoner. Hvem kan lede en slik refleksjonsgruppe på deres arbeidsplass?

20 Hva hindrer oss i kommunikasjonen?
Vi ønsker ikke å påføre den andre mer lidelse Vi er opptatt av vår egen sannhet Vi har behov for å beskytte oss selv mot den andres lidelse Har vi selv et avklart forhold til temaet som bør taes opp? Vi er redd for å gå den andre for nær - trå over hans grenser… Vi er usikre på egen evne og kompetanse til å kommunisere Vi dømmer den andres valg eller meninger Vi er redd for å bli avvist Vi har ikke tid – tidsklemma! 20 20 Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus Klar Tale Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

21 Tips til gode spørsmål - 1
Hva tenker du om den situasjonen du/dere er i? Kan du tenke deg å fortelle meg om din historie? Hvordan har livet ditt vært? Er du redd? Finn i tilfelle ut hva pasienten er redd for Er det smerter? Selve dødsøyeblikket? Er det livet etter døden, eller du redd for å leve? Reflektér sammen med pasienten – la den produktive stillheten jobbe for dere Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

22 Tips til gode spørsmål - 2
Hva betyr mest for deg, nå og før? Har du noen bekymringer? Håp og ønsker for dine nærmeste? Har du noen tro? Hva forventer du i forhold til det du skal gjennom? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Vær kreativ og fleksibel

23 Den siste tiden Tid for å ”rydde boet” Tid til forsoning og tilgivelse
Tid til å leve Tid til å vise takknemlighet Tid til å minnes Tid til å ta farvel Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

24 Hva må til… Kompetanse og profesjonalitet
Prosess, kontinuitet og kvalitet Vennlighet Humor Entusiasme Intuisjon Flørt og varme ”Å ville den andre vel” Av og til gå ut over ”det vanlige” Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus

25 Å skape kontakt… Den største gaven
jeg kan tenke meg å få av et annet menneske er at de ser meg, hører meg, forstår meg og tar på meg… jeg kan gi er at jeg ser, hører forstår og tar på et annet menneske… Når dette har skjedd føler jeg at vi har skapt kontakt Virginia Satir – 1980 Heidi Skutlaberg Wiig Palliativt team, Ahus


Laste ned ppt "Mot til å møte Det gode møtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google