Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune er en mangeartet virksomhet – utfordrende i styringssammenheng !

2 Innhold Forankring av mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune
Hvordan måle kultur Gjennomførte og planlagte endringer for å legge til rette for bedre styring

3 Forankring av arbeidet med virksomhetsstyring
Kan her kort informere om at fylkeskommunen har tatt i bruk et eget system for virksomhetsstyring, Corporater. Det er hensiktsmessig og effektiv for fylkeskommunen å samle styringsinformasjonen ETT STED og at man har tilgang til samme informasjon. Vi mangler ikke data ! MEN vi har manglet et sted hvor vi kan systematisere og strukturere RELEVANT STYRINGSINFORMASJON ETT STED ! Egen arbeidsgruppe la frem rapport om rammer for virksomhetsstyring i Hedmark fylkeskommune, mars 2009 Egen faggruppe for virksomhetsstyring la frem plan for innføring av virksomhetsstyringssystem, august 2010

4 Virksomhetsstyring i Hedmark fylkeskommune
«Virksomhetsstyring er fylkeskommunens samlede prosesser som omfatter arbeidet med å: - Sette mål og planlegge hvordan mål skal nås - Velge resultatindikatorer - Måle, analysere, rapportere og kommunisere resultater - Vurdere alternative tiltak - Følge opp at tiltak får effekt» Vi skal styre virksomheten ved mål- og resultatstyring ! Det å styre virksomheten ved mål- og resultatstyring betyr ikke at man kun skal fokusere på tall og 100% målbare forhold – dette kommer jeg nærmere tilbake til, men synes det er riktig å bemerke det allerede her. Alle

5 Viktige poeng Både kvantitative og kvalitative mål
Sammenligne med seg selv over tid Få oversikt over virksomheten Bruke resultatinformasjonen i utviklingsarbeidet og i kommunikasjonen intern og eksternt

6 Kan vi måle kultur ? Fra budsjettproposisjonen til kulturdepartementet (2012): «Kunst, kultur, idrett og friluftsliv gjør samfunnet rikere og mer mangfoldig, og er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling» «Kunsten utfordrer og utvikler oss som enkeltmennesker og samfunn» «Regjeringen vil videre jobbe for at alle som ønsker det, skal få tilgang til kulturopplevelser og mulighet til å delta aktivt»

7 Resultatkjeden Mennesker, bygninger/ utstyr penger Planlegging, øving,
Innsats-faktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker-effekter Samfunns-effekter Mennesker, bygninger/ utstyr penger Planlegging, øving, rigging, markeds- føring mv. Utstilling, konsert, teaterstykke/ oppsetting Opplevd tilfredshet, ny innsikt/ kunnskap Et rikere samfunn, fellesskap, mangfold Godt verktøy for å skaffe seg et helhetsbilde av virksomheten og indikere årsaks- virkningssammenhengene Jo lengre til høyre i resultatkjeden: vanskeligere å måle, men ikke mindre viktig !

8 Om mål og resultatindikatorer
Målene (og delmålene) kan være lite konkrete og vanskelige å måle direkte Benytter derfor resultatindikatorer for å kunne vurdere om man er på vei mot målet Resultatindikatorene bør være mest mulig stabile over tid – slik at man kan sammenligne med seg selv Bør ha resultatindikatorer langs hele resultatkjeden

9 Resultatkjeden Godt verktøy for å skaffe seg et helhetsbilde av
virksomheten og indikere årsaks- virkningssammenhengene

10 Mål og resultatindikatorer – eksempel

11 Avslutningsvis Resultatmåling kan gi viktige læringsimpulser
Når man har fått kunnskap om resultater, kan det bidra til at det blir enklere å formulere klare mål for virksomheten God følelse å ha oversikt !


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google