Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan Forslag sendes Stab VU og økonomi innen Fakultetsstyrebehandlet innen (Oppdatert av Stab VU, )

2 Fakultet/enhet: Utdanning: Prioriterte satsinger, inkl strategisk utvikling av studieporteføljen, nedlegging, omprioritering av og behov for ev nye studieplasser *) Prioritert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko-nivå *) Eksempel: Strategisk og operativ utvikling av studieporteføljen 1 Få ledere på alle nivåer til å mobilisere nødvendige ressurser for å holde fremdrift i prosessen. Tiltak 1: Tiltak 2: *) Risikonivå = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

3 *) Risiko for manglende måloppnåelse.
Fakultet/enhet: Utdanning: Måltavle Eier Kilde Risiko-nivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Inntakskvalitet Avd. STU Kvalitative Beskrives, se neste foil Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans Antall nye egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (årsgjennomsnitt pr 60-studiepoengenhet) (Målsettes på fakultet og institutt) DBH Mål Resultat Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker. (Målsettes på fakultet og institutt ) DBH og FS Antall uteksaminerte kandidater – BA Antall uteksaminerte kandidater – MA BDH *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt (uproblematisk) = må følges opp av fakultetsledelsen. = må følges opp av HiOAs ledelse.

4 Fakultet/enhet: Utdanning: Resultatindikator
Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Inntakskvalitet Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans

5 Fakultet/enhet: Forskning og utviklingsarbeid: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr. se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko-nivå *) Eksempel: Utvikle robuste doktorgradsprogrammer 1 og 2 Sikre jevnlig opptak av stipendiater Sikre god gjennomstrømming Tiltak 1: Tiltak 2: *) Risikonivå = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

6 Fakultet/enhet: Forskning og utviklingsarbeid: Måltavle Eier Kilde
Risiko-nivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Avd. FB Cristin/ DBH Mål Resultat NY: Publiseringspoeng pr UFF-årsverk som er avsatt til FoU. (Målsettes sentralt – frivilling for enhetene) HiOAs regnskap EU-tildeling pr uf-årsverk - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning NFR-tildeling pr uff-årsverk -i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon/ enhetens egne programmer DBH Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner. (Målsettes på fakultet og institutt) DBH/egne rutiner Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på enhetens egne program. (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Egen beregning *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

7 Fakultet/enhet: Forskning og utviklingsarbeid: Resultatindikator
Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene

8 Fakultet/enhet: Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr.se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko-nivå *) *) Risikonivå = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

9 Beskrives, se neste foil
Fakultet/enhet: Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Måltavle Eier Kilde Risiko-nivå *) Mål og resultater 2012 2013 2014 2015 2016 Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Avd. SK Kvalitativ vurdering Beskrives, se neste foil Formidlingspoeng – i hht budsjettfordelingsmodellens spesifikasjon (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) Cristin Mål Resultat Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU - i hht KDs/DBHs definisjon og beregning. Avd. FB HiOAs regnskap Andel eksternt finansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE (Målsettes på fakultet og institutt) Avd. STU DBH NY: Difi – kvalitetsmål på nettsider (Målsettes sentralt) ? NY: Brukertilfredshet med «HiOA.no» *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

10 Fakultet/enhet: Samfunnsrettet virksomhet og formidling: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt

11 Fakultet/enhet: Menneskelige og økonomiske ressurser: Prioriterte satsinger Prioritert strateginr.se planmal Hovedutfordringer og relaterte tiltak knyttet til satsingene Risiko-nivå *) *) Risikonivå = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

12 Beskrives, se neste foil
Fakultet/enhet: Menneskelige og økonomiske ressurser: Måltavle Eier Kilde Risiko-nivå *) Mål og resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Langsiktig virksomhetsplanlegging - kvalitativ Avd. RI Kvalitativ vurdering Beskrives, se neste foil Robuste fagmiljøer – kvalitativ (KD-parameter) Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk (Målsettes på fakultet, institutt og SPS) DBH/egen beregning Mål Resultat NY: Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk - Forslag til definisjon er utarbeidet (Målsettes sentralt ) Antall studenter pr faglig årsverk – i hht DBHs definisjon DBH Brukertilfredshet med administrative tjenester (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) X Medarbeidertilfredshet (Måles ved brukerundersøkelse annethvert år) Prosentavvik mellom budsjett og regnskap HiOAs regnskap *) Risiko for manglende måloppnåelse. Risikonivå: = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.

13 Fakultet/enhet: Menneskelige og økonomiske ressurser: Resultatindikator Eventuelle kommentarer til måltavla og risikovurderingene Langsiktig virksomhetsplanlegging Robuste fagmiljøer

14 Fakultet/enhet: Vurdering av de viktigste risikoene relatert til drift, etterlevelse, HMS, informasjonshåndtering, sikkerhet for eiendeler, etc. (dvs ikke risikoer knyttet til manglende måloppnåelse på strategiområdene). Høgskoleledelse legger inn risikoer. Fakultet/SPS vurdere risikonivå og tiltak for egen enhet. Risikoer relatert drift, etterlevelse, rapportering etc Risiko-nivå*) Tiltak for å redusere risiko/bringe risiko i samsvar med akseptabel risiko (f.eks. de tre viktigste tiltakene) *) Risiko for finansielle tap, tap av omdømme, HMS-hendelser, etc. Risikonivå: = lavt/uproblematisk = må følges opp av fakultetsledelsen = må følges opp av HiOAs ledelse.


Laste ned ppt "Til bruk for fakultetene, instituttene og SPS i forbindelse med forberedelse og opplegg til høstens styringsdialogmøter og arbeid med langtidsplan 2014-16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google