Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale forhandlinger for arbeidere og funksjonærer - noen praktiske tips Advokat Thomas Scheen, BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale forhandlinger for arbeidere og funksjonærer - noen praktiske tips Advokat Thomas Scheen, BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale forhandlinger for arbeidere og funksjonærer - noen praktiske tips Advokat Thomas Scheen, BNL

2 Nøkkelen til gode forhandlinger Kontinuerlige forberedelser gjennom hele året Jevnlig kontakt med de tillitsvalgte svært viktig Tillit, godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger - skapes gjennom samarbeid over tid

3 Avtaleverket Jeg har lest avtaleverkets bestemmelser om lønnsforhandlinger Jeg vet hva det skal /kan forhandles om Jeg kjenner reglene for tvisteløsning dersom partene ikke blir enige

4 Møtet Jeg har avklart med motparten på forhånd: – Møtetid – Sted – Hvem som deltar fra bedriften og fra klubben(e) – Tema for møte – Protokoll/referatskriving – Rekkefølgen blant fagforeningene

5 De fire kriterier Bedriftens: – Økonomi – Produktivitet – Konkurranseevne – Fremtidsutsikter Jeg kan presentere bedriftens vurdering av de fire kriterier slik at det forstås. Motparten(e) er forberedt på å presentere sin vurdering av kriteriene

6 Reelle forhandlinger - prosessen Jeg har nødvendig forankring og fullmakt Jeg er innforstått med at forhandlinger er krevende og at god forberedelse er nødvendig

7 Jeg vil vektlegge En god atmosfære Å lytte At det er lov å være uenig/enig Respekt for andres oppfatning Å stille oppklarende spørsmål slik at misforståelser kan unngås Saklighet At følelser, ikke bare fakta, må håndteres Hensynsfull behandling av folk

8 Jeg forhandler om lønnsrammen Jeg har oversikt over økte lønns-/ personalkostnader bedriften har påtatt seg siden forrige lønnsforhandlinger Jeg kjenner resultatet av de sentrale forhandlinger Jeg har oversikt over bedriftens tradisjon mht. krone- og prosenttillegg Reguleringstidspunkt

9 Ledelsen fordeler lønnstilleggene (gjelder hovedsakelig for funksjonærer) Bedriften har kjente kriterier for individuelle differensiering Hvis ikke – Bedriften har plan for å utvikle slike kriterier

10 Vanskelige situasjoner Jeg takler usaklige beskyldninger og ”trusler” Jeg er bevisst på bruke ” time out” Jeg har nettverk med ekstern hjelp

11 Protokoll Jeg påtar meg å skrive protokoll Krav til protokollen: – Tid og sted – Hvem var tilstede – Hva er forhandlet – Hva er partene enige om/uenige om – Underskrift fra begge parter

12 forhandlingsprosessen-kurs RLF august 2003 12 Suksesskriterier? Økt produktivitet Bedret konkurranseevne Riktig lønn Glade eiere Glade ansatte


Laste ned ppt "Lokale forhandlinger for arbeidere og funksjonærer - noen praktiske tips Advokat Thomas Scheen, BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google