Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medbestemmelse gjennom samarbeid Regionale kurs 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medbestemmelse gjennom samarbeid Regionale kurs 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelse gjennom samarbeid Regionale kurs 2012

2 Innhold Medinnflytelse og medbestemmelse Styringsrett
Medbestemmelse gjennom samarbeid

3 Hovedavtalen: formål, samarbeid og medbestemmelse (Del B § 1)
Arbeidslivets grunnlov – inngått i 1935 Medbestemmelse gjennom samarbeid

4 Samarbeid og medbestemmelse
Det er minst to forutsetninger for å få til et godt samarbeid: Fungerende medbestemmelse basert på avtaler og lovverk Kultur for involvering og samarbeid Medbestemmelse gjennom samarbeid

5 Formell medbestemmelse
Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Arbeidsmiljøloven Reglement Andre lover og avtaler Medbestemmelse gjennom samarbeid

6 Medinnflytelse Individuell medinnflytelse Informasjon
Medinnflytelse – svakere enn medbestemmelse Medbestemmelse gjennom samarbeid

7 Drøftingsmøtet Jevnlig God tid til forberedelse
Melde saker til drøfting Gjensidig utveksling av informasjon Referat Respektere beslutninger Medbestemmelse gjennom samarbeid

8 Gjøre sitt beste Både arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Medbestemmelse gjennom samarbeid

9 Medbestemmelse i praksis
Tilsettinger Ledige og nyopprettede stillinger Prosedyrer ved utlysing, kunngjøringer, utvelgelse og intervju Medbestemmelse gjennom samarbeid

10 Arbeidsgivers styringsrett
Retten til å tilsette og si opp arbeidstakere, samt å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Lov- og avtaleverk har betydning og begrenser styringsretten Styringsretten bør brukes på en saklig, rettferdig og god måte Tillitsvalgte må akseptere at leder har anledning til å bruke styringsretten når saken er belyst og drøftet Medbestemmelse gjennom samarbeid

11 Svar fra tillitsvalgte
Lite bruk av begrepet «arbeidsgivers styringsrett» Åpenhet, likeverd, tillit og ærlighet (åpen dør) Unngå spill for galleriet. Forutsigbarhet, lik forståelse av regelverk, godt humør Tidlig involvering, reell medbestemmelse. Arbeidsgiver ser på oss som ressurs/gjensidig kunnskap/klima for initiativ Infokanaler mellom partene, ikke enkeltindivider Faste møter – møteplaner. Forberedte og formelle Tydelig på roller og respekt for disse Flinke til å skille sak og person Medbestemmelse gjennom samarbeid

12 Svar fra leder God kommunikasjon, toveis dialog
Involvering tidlig i prosessen, tilgjengelig ledelse Åpenhet (også om økonomi), forutsigbarhet, «takhøyde» (rom for meninger) Kunnskap om avtaleverk Respekt for ulike roller og for faglig uenighet, løsningsorientert Fast møtestruktur med referat Respekt for beslutninger Tillit, troverdighet, tydelighet, kompetanse, humør, systematikk, medbestemmelse, godt klima Medbestemmelse gjennom samarbeid

13 Det gode eksempel Medbestemmelse gjennom samarbeid

14 Diskusjon – medbestemmelse gjennom samarbeid
Hvilke forventninger har vi til egen rolle og den andre partens rolle? Hvilke samarbeidsfora har vi og vil vi ha (enhetsnivå og kommunenivå)? Hvilke saker skal vi samarbeide om? Hva kjennetegner et godt samarbeid hos oss? Hvordan håndtere reell medbestemmelse og styringsretten fornuftig? Hva skaper omkamper hos oss? Hva skaper utvikling? Medbestemmelse gjennom samarbeid


Laste ned ppt "Medbestemmelse gjennom samarbeid Regionale kurs 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google