Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?
Vår profesjonalitet ligger i det vi vet vi kan, men at vi like godt vet hva vi ikke kan. (Lien 2006) Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dette menneskets liv i sine hender. (Løgstrup) Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? (Aslaug Kristiansen 2008) Slik jeg betrakter et menneske, slik behandler jeg det også. Hvilke sider ved meg selv kan komme til å skape vansker i min arbeidshverdag? - Hvordan kan jeg forholde meg til de sidene som kan komme til å skape vansker? Reflektert praksis for meg er Hva er jeg mest glad for i jobben min? Legg merke til hvordan kroppen din reagerer mens du tenker på dette? Hva er jeg mest redd for i jobben min? Legg merke til hvordan kroppen din reagerer mens du tenker på dette?

2 Hvordan kan jeg få til en god dialog med tjenestemottaker?
Hvordan kan jeg få til en god dialog med pårørende? Hvordan kan jeg få til en god dialog med tjenestemottaker? Kjærlighet er å se og ta på alvor hva den andre trenger. For å vise nestekjærlighet går jeg nær, men ikke så nær at jeg invaderer og sårer. Hvordan viser jeg nestekjærlighet? I møte med den andre har jeg som helsearbeider fintfølelse nok til ikke å misbruke den nære kunnskapen jeg får om den andre. Hvilke tanker får jeg? Det er stor sprik mellom hva tjenestemottaker og pårørende ønsker. Hvordan håndterer jeg som helsearbeider dette? Jeg utøver brukermedvirkning slik…… Hva er det som kjennetegner min måte å være på? Hvilken betydning kan det ha i jobben min? Verdier som er viktig for meg er……

3 Medfølelse er ikke empati! (Røkenes og Hanssen 2009)
Må man ha opplevd det samme som en annen for fullt ut å forstå den andre, eller gjenkjenne seg selv i den andres opplevelse? (Røkenes og Hanssen 2009) Diskuter påstanden: Medfølelse er ikke empati! (Røkenes og Hanssen 2009) Hvordan tror jeg en klient kan oppleve situasjonen der hjelperen dreier oppmerk- somheten mot seg selv, ved å fortelle om egne opplevelser? Hvilke egenskaper ved meg selv har hatt betydning for mitt valg av yrke? På jobben blir jeg motivert av………. På jobben blir jeg mindre motivert av….. Jeg er en god medarbeider når jeg…….. Jeg er en myndig medarbeider når jeg…..

4 Hva synes jeg om å kalle et menneske for bruker?
Hvilke sider ved meg selv kan være særlig verdifull i arbeid som fagperson. Hvordan kan jeg ivareta og utvikle de verdifulle sidene? (Røkenes og Hanssen 2009) Hva synes jeg om å kalle et menneske for bruker? Hva kan den andres kalles dersom vi ikke kaller han bruker? Hva er naturlig for meg å si i jobben min? (Røkenes og Hansen 2009) Hvilke tjenester eller funksjoner forventes det vanligvis at mennesket med din yrkesutdanning skal ivareta? Det å bli ”sett” på jobben kan føre til at jeg….. En leder som har ”antennen” ute er……. En arbeidskollega snakker nedsettende om en arbeidskollega som ikke er tilstede. Hva gjør jeg? Hvordan kan jeg bidra til å fordele tid og ressurser på en god måte i min arbeidshverdag?

5 Hva gjør jeg for å oppnå likeverd i møte med den andre?
Diskuter dette: Et møte mellom mennesker forutsetter at begge parter er oppriktig mot seg selv og hverandre? Når forandringens vinder blåser over landskapet er det noen som går i hi, mens andre drar ut for å bygge vindmøller. Hvilke tanker får jeg nå? Ukjent forfatter Når de andre sier noe positivt om meg som kollega. Sier de En ureflektert praksis på min arbeidsplass kan være Jeg våger å møte den andre fordi jeg har tillit til å bli møtt på en god måte, at du vil meg vel. Når gjensvaret er positivt og den andre viser tillit tilbake kan møte utvikle seg. Hva kjenner jeg? (Løgstrup) Hvordan kan jeg uttøve min makt for å oppnå likeverd? Møtet med den andre er et vågestykke, fordi man investerer av seg selv. Hva investerer jeg i møte med den andre? Hva gjør jeg for å oppnå likeverd i møte med den andre?


Laste ned ppt "Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google