Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORHANDLINGS- TEKNIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORHANDLINGS- TEKNIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORHANDLINGS- TEKNIKK
En vellykket forhandling er det å vinne –sette motparten til veggs? Bruk denne får å få folka i tale i forhold til problematikken – evt. viderefør diskusjonen og erfaringene fra de tillitsvalgte med lokale forhandlinger. Da er det mye snakk om å få mest.

2 FORHANDLINGS- TEKNIKK
MÅL FOR EN VELLYKKET FORHANDLING Du når de fleste av dine mål og del-mål Resultatet blir oppfattet som rimelig/akseptabelt av motparten Forhandlingen gjennomføres effektivt (tid – penger) Det beste alternativet Gir ikke uløste problemer Er ikke til skade for noen av partene I forhandlinger er det viktig å huske på at hovedregelen er at en er problemløser – finner veier ut av saken. I lønnsforhandlinger er ofte målsettingen å få mest mulig til egne medlemmer – men det er viktig å ha realistiske målsettinger. Fornøydhetsgraden hos alle parter er da større.

3 FORHANDLINGS- TEKNIKK
DU TAPER NÅR DU: Stiller urealistiske krav Blir sint, ubehersket og usaklig Blir uenig med dine forhandlingspartnere Ikke har gjort hjemmeleksa og stille uforberedt

4 FORHANDLINGS- TEKNIKK
SÆRMØTE – NÅR? Ved uforutsatte utspill fra en av partene Intern uenighet Et tilbud må vurderes nøyere – umulig å ta stilling til Dere ønsker en ”ny vri Forhandlingsleder avgjør – gir tegn/signaliserer dette

5 FORHANDLINGSTEKNIKK År, dato Partene Hva saken gjelder Til stede
Fra kommunen: Fra FO: Utfallet av møtet: Hva er det enighet om: Eller hvis uenighet: Kommunens syn FOs syn Dato Underskrift Underskrift (arbeidsgiver) (FO tillitsvalgt) FO - Grunnkurs 2007

6 FORHANDLINGS- TEKNIKK
TEKNIKKER Få oppmerksomhet Lytt Still spørsmål En snakker de andre observerer, lytter og noterer Særmøter Foreløpige konklusjoner Det selvsagt mange strategier og teknikker, men det pleier å lønne seg å ”markere” seg på et tidlig tidspunkt i forhandlingene. Si noe er bedre enn taushet.

7 FORHANDLINGS- TEKNIKK
FØLELSER Vær skarp men aldri sint – høflig og formell stil lønner seg!

8 FORHANDLINGS- TEKNIKK
SPØRRETEKNIKKER Virker avklarende og bekreftende Kan virke splittende Påstander virker avgrensende, spørsmål baner vei for svar og dermed løsninger Eks: Hvordan ville det virke hvis…? Når du sier at … mener du da at … ser du da muligheten for…?

9 FORHANDLINGS- TEKNIKK
HERSKETEKNIKKER Usynliggjøring Latterliggjøring Tilbakeholdelse av informasjon Dobbeltstraffing Påføring av skyld og skam Objektgjøring Herskerteknikker er kjente fenomen i forhandlinger og for så vidt i mange sammenhenger. Det er viktig å kjenne de slik at en har motstrategier. Noen ganger bruker vi samme ”krutt” tilbake. ”Selv om dette ikke er pent”. Det var Berit Ås som har utarbeidet dem: Kort fortalt betyr de ulike: Usynliggjøring – overhørt, ofte uten ord, men heller med kroppsspråk. Ikke få ordet Ikke bli foreslått til oppgaver, verv eller lignende Ikke bli kommentert. Områder blir neglisjert. Latterliggjøring: Spiller ofte på kropp og utseende. Undergraver autoritet. Få latteren på sin side slik at den andre virker humørløs. Tilbakeholdelse av informasjon: Uformelle forum og nettverk. Det at kunnskap spres bare til de innvidde. Informasjon gis så sent at en ikke får forberedt seg. Dobbeltstraffing: Dobbeltrollene en klarer ikke å fikse både og. Ikke flink karrieremessig ikke god hjemme. En får det fra begge hold. Rammer mest kvinner. Påføring av skyld og skam: En er årsaken til problemet – voldsofre har selv skylden. Objektgjøring: Kroppsfiksering – tingliggjøres.

10 FORHANDLINGS- TEKNIKK
MØTET Hold tid og frister Møt ikke alene (hovedregel – men unntak) Innledning Avklaring Argumentasjon Del-konklusjoner Oppsummering Konklusjon Protokoll evt ref.

11 FORHANDLINGS- TEKNIKK
ARGUMENTASJON Ikke store ord og trusler Saklig og avdempet – nøktern Troverdig Lytt aktivt Ikke avvis ulike meninger Vær løsningsorientert Ha alternativer i bakhand

12 FORHANDLINGS- TEKNIKK
FORHANDLINGSSTYRKE Kunnskap Forhandlingsevne Aksjonsmulighet Kunnskap om motpart Lover og avtaler Opinion Økonomi


Laste ned ppt "FORHANDLINGS- TEKNIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google