Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS
Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010

2 Grenland - Norges petrokjemiske senter
Klor/VCM-fabrikk Etylenfabrikk Herøya Industripark PVC-fabrikk Polyetylenfabrikk Frier Vest industriområde

3 Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt vil satse i Norge
Det enkle svaret er: Langsiktig forventning om konkurranse-dyktig avkastning på investert kapital Hva avgjør dette? Produksjons- og fraktkostnader pr. Tonn Risiko

4 Hva kjennetegner prosessindustrien
Foredling av råvarer til produkter eller mellomprodukter med høyere verdi Standardvarer som konkurrerer globalt der råvarer og produkter prises i internasjonal valuta Høy eksportandel – typisk over 90 prosent utenfor Norden Liten påvirkning på tilbud og etterspørsel Syklisk bransje med lange perioder med lave fortjenestemarginer Kapitalintensiv – dvs kostbare og vedlikeholdskrevende fabrikker Krever spesialisert kompetanse i hele organisasjonen Døgnkontinuerlig drift

5 Hva kan og må den enkelte bedriften gjøre noe med selv
Forbruksfaktorer – effektiv utnyttelse av råstoff og ressurser Faste kostnader – effektive arbeidsprosesser og bevisst bruk av penger Strømlinjeforme organisasjonen Bevisstgjøre organisasjonen – hva bruker vi pengene på Resultatkrav Være tydelige på hva vi må tjene for å kunne ha en levedyktig bedrift

6 Industriutvikling – eksempel fra petrokjemianleggen på Rafnes
Produksjon 1,75 mill Tonn 1000 400 0,75 mill Tonn Produksjon 1979 2010 1979 2010 Forbedret teknologi Automatisering Økt produktivitet Miljøforbedringer Flere kompetansearbeidsplasser

7 Hva må vi som nasjon bestemme oss for
Legge til rette for videreforedling av norsk råstoff i Norge, f. eks. gass og kraft Unngå nye norske sær avgifter for eksempel egen norsk CO2-avgift Tilgang på kompetent arbeidskraft med lav sosial friksjon Utdanning Lærlingeordning Forskning & Utvikling Ansvarlig økonomisk politikk - kronekurs/ lønnsutvikling Pengebruk Balanse mellom privat og offentlig sektor

8 Spørsmål – synsunpunkter?

9


Laste ned ppt "Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google