Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En presentasjon av LMI. LMIs oppgave  LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En presentasjon av LMI. LMIs oppgave  LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 En presentasjon av LMI

2 LMIs oppgave  LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper som opererer på legemiddel- / life science-området  Foreningens formål er å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser

3 Kort om LMI  52 medlemsfirmaer pr. 1. desember 2012  Over 80 % av den totale legemiddelomsetningen  Bedriftene sysselsetter ca 4.000 personer  Samarbeids- og samtalepartner for myndighetene  Bindeledd mellom industri og myndigheter

4 Legemiddelomsetningen i 2012  18,6 milliarder (AUP)  Økning på 0,3 prosent i AUP  12 milliarder (AIP)  Vekst på 1,4 prosent i DDD  9,1 milliarder på blå resept  71 pst av utgiftene finansiert av det offentlige  25 pst merverdiavgift på alle legemidler  Lave priser  Legemiddelforbruket under gjennomsnittet i Norden

5 LMIs organisering  LMIs administrasjon finansieres av medlemmene gjennom en serviceavgift.  Generalforsamling, styre og administrasjon  14 utvalg der ansatte i medlemsfirmaene bidrar  Nettverksgrupper - styret og daglig ledere  Strategisamling og medlemsmøter  Felleskatalogen AS og Farmastat AS er selvstendige datterselskaper  Bransjeforeningen har 12 ansatte, Felleskatalogen 5 og Farmastat 6 ansatte

6 Visjon og hovedmål Visjon  Medisinske fremskritt for bedre helse Mål  Større synlighet og et godt og tillitsfullt forhold til omverden  Sikre at norske pasienter får rask tilgang til medisinske nyvinninger  Øke forskning, produksjon og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge  Sikre gode rammebetingelser for bransjen

7 Våre virksomhetsområder  Synliggjøring/kommunikasjon  Politisk arbeid/rammebetingelser  Organisasjon  Medlemsservice

8 Verdiskapning og synlighet (1)  LMI ønsker å innta en ny og tydelig rolle som politisk påvirker, og bidra til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet  LMI skal være en fremtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved siden av å ivareta bransjens interesser, skal LMI holde et sterkt fokus på pasienten og pasientenes rettigheter i sitt budskap

9 Verdiskapning og synlighet (2)  Det er behov for økt aktivitet og innsats knyttet til å fremme forskning og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge, og i større grad ivareta behovene til små, norsketablerte firmaer.  LMI vil opprettholde en medlemsservice med høy kvalitet.

10 Om arbeidsform  Synlighet  Faglig tyngde og troverdighet  Dialog og samspill fremfor konflikt  Deltakelse på bredere helsepolitiske arenaer  Nettverksbygging  Dialog med alliansepartnere

11 Transparens og ryddighet  Klare og forpliktende rammer for samhandling gjennom samarbeidsavtaler (RHF, DNLF, NFF, NSF, FFO)  Oppdatert internt og selvpålagt regelverk (Regler for legemiddelinformasjon)  Bransjeintern bevisstgjøring i forhold til etiske problemstillinger  Utgangspunktet er at all samhandling skal være åpen, kontrollerbar og tåle et kritisk lys

12 Working methods

13


Laste ned ppt "En presentasjon av LMI. LMIs oppgave  LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google