Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2000 Tall og fakta 2000 Legemidler og helsevesen Legemiddelindustriforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2000 Tall og fakta 2000 Legemidler og helsevesen Legemiddelindustriforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 2000 Tall og fakta 2000 Legemidler og helsevesen Legemiddelindustriforeningen

2 1.1 Antall markedsførte legemidler i Norge *inkl. styrker og doseringsformer Kilde: Statens legemiddelkontroll Tall og fakta 2000

3 1.1 Antall markedsførte legemidler i Norge (forts.) *inkl. styrker og doseringsformer Kilde: Statens legemiddelkontroll Tall og fakta 2000

4 1.2 De 25 største legemiddelfirmaene på det norske markedet Omsetning eksl. veterinærpreparater Kilde: Farmastat Fortsetter neste side Tall og fakta 2000

5 1.2 De 25 største legemiddelfirmaene på det norske markedet (forts.) Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

6 1.3 De 25 største legemidlene etter omsetning, 1999 Apotek innkjøpspris, millioner kr Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

7 1.3 De 25 største legemidlene etter omsetning, 1999 (forts.) Apotek innkjøpspris, millioner kr Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

8 1.4 De 10 mest solgte legemidlene i Norge 1999 Antall pakninger og definerte døgndoser Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

9 1.5 Salg av legemidler fordelt på terapeutiske grupper, 1998 og 1999 Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

10 1.6Private apoteks totale omsetning Fordeling på varegrupper, 1998 Kilde: Norges Apotekerforening Tall og fakta 2000

11 1.7Omsetningen av legemidler i Norge i løpende og faste priser, 1980 - 1999 Kilde: Statens helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

12 2.1Fordeling av legemiddelsalget, 1998 Kilde: Statens helsetilsyn, Statistisk sentralbyrå og Norges Apotekerforening Tall og fakta 2000

13 2.2Offentlige utgifter - helsevesen og legemidler 1988 - 1998 Kilde: Statens helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

14 2.3Folketrygdens utgifter til ulike formål, 1999 Kilde: Rikstrygdeverket Tall og fakta 2000

15 2.4Vekst i offentlige utgifter til legemidler og sykehusbehandling Kilde: Statens helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

16 2.5Sammensetningen av driftsutgiftene ved Norges største sykehus Kilde: Ullevål Sykehus Tall og fakta 2000

17 2.6Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor Kilde: Statens heleetilsyn og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

18 2.7Netto offentlige utgifter til legemidler Kilde: Statens heleetilsyn og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

19 2.8Prisendring på legemidler og generell prisvekst Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norsk Medisinaldepot Tall og fakta 2000

20 2.9Vekst fordelt på volum, pris og overgang til ny terapi Kilde: Norsk Medisinaldepot Tall og fakta 2000

21 2.10Utvidelsen av referanseprissystemet - hvem betaler? Kilde: Rikstrygdeverket Tall og fakta 2000

22 2.11Innovative legemidlers andel av totalt legemiddelsalg, 1994 - 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

23 2.12Innovative legemiddelgruppers omsetning, 1994- 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

24 2.13Offentlige helseutgifter, kroner pr. innbygger Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

25 2.14Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

26 3.1Innkjøpspris og utsalgpris på apotek 1997 - 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

27 3.2Priser på reseptfrie legemidler, fordeling på omsetningsleddene Kilde: LMI Tall og fakta 2000

28 3.3De 10 mest solgte reseptfrie legemidlene i Norge i verdi, 1999 Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

29 4.1Legemiddelindustrien i Norge - antall ansatte og antall produkter Kilde: LMI Tall og fakta 2000

30 4.2Antall ansatte i omsetningsleddene, 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

31 4.3Antall ansatte i farmasøytiske produksjonsbedrifter, 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

32 4.4Antall innmeldte kliniske studier Kilde: LMI Tall og fakta 2000

33 4.5Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling (FoU) i Norge, 1995 - 1998 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

34 4.6Investeringer i FoU i prosent av omsetningen 1997 - 1998 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

35 4.8Omsetningen av parallellimporterte legemidler i Norge, 1995 - 1999 Kilde: LMI Tall og fakta 2000

36 4.9Antall legemidler produsert i Norge og i utlandet (Preparatnavn eksl. styrker og doseringformer) Kilde: LMI Tall og fakta 2000

37 4.10Norges import og eksport av farmasøytiske produketer Kilde: LMI Tall og fakta 2000

38 4.11Import fordelt på leverandørland, 1998 Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

39 4.12Eksport fordelt på eksportland, 1998 Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

40 5.1Ledende farmasøytiske selskap på verdensmarkedet, 1998 Kilde: LIF Sverige/IMS Tall og fakta 2000

41 5.2Fusjoner Kilde: LMI Tall og fakta 2000

42 5.3Ledende produkter på verdensmarkedet, 1998 Kilde: LIF Sverige Tall og fakta 2000

43 5.4Prisnivået på legemidler i noen europeiske land, 1999 Kilde: Riksförsäkringsverket, Sverige Tall og fakta 2000

44 5.5Kjøpekraftsnivå i noen europeiske land Kilde: OECD Tall og fakta 2000

45 5.6Legemiddelforbruket pr. innbygger i OECD, 1997 Kilde: OECD Tall og fakta 2000

46 5.7Helse- og legemiddelutgifter i OECD-land, 1997 Kilde: OECD Tall og fakta 2000

47 5.8Offentlige legemiddelutgifter i % av offentlige helseutgifter, 1997 Kilde: OECD Tall og fakta 2000

48 5.9Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa, 1999 Kilde: EFPIA Tall og fakta 2000

49 5.10Legemiddelindustriens investeringer i FoU, 1997 Kilde: EFPIA Tall og fakta 2000

50 5.11Antall innbyggere pr. apotek i Europa Kilde: LIF Danmark, Danmarks Apotekerforening Tall og fakta 2000

51 6.1De 25 mest brukte legemidlene i DDD Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

52 6.1De 25 mest brukte legemidlene i DDD (forts.) Kilde: Farmastat Tall og fakta 2000

53 6.2Sykemeldte etter diagnose, 1998 Kilde: Rikstrygdeverket Tall og fakta 2000

54 6.3Uførepensjonister etter diagnose, 1998 Kilde: Rikstrygdeverket Tall og fakta 2000

55 6.4Reseptstatistikk, 1998 Kilde: Norges Apotekerforening Tall og fakta 2000

56 6.5 Utvikling i antall polikliniske behandlinger Kilde: Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

57 6.6Antall senger, somatiske sykehus Kilde: Sintef Unimed/NIS Tall og fakta 2000

58 6.7Gjennomsnittlig liggetid på sykehus Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

59 6.8Utskrivninger Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

60 6.9Innbyggere pr. lege, 1994 - 2000 Kilde: Den norske legeforening Tall og fakta 2000

61 6.10 Aldersfordelingen i befolkningen, 1999 Kilde: Statistisk sentralbyrå Tall og fakta 2000

62 6.11 Utviklingen i gjennomsnittlig levealder, 1990 - 1998 Kilde: Statistisk semtralbyrå Tall og fakta 2000

63 6.12 De mest vanlige dødsårsakene, 1996 Kilde: Statistisk semtralbyrå Tall og fakta 2000


Laste ned ppt "2000 Tall og fakta 2000 Legemidler og helsevesen Legemiddelindustriforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google