Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MTF Landsmøte Røros 19. mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MTF Landsmøte Røros 19. mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 MTF Landsmøte Røros 19. mars 2012
Investeringskrise i sykehus-Norge? Hartvig Munthe-Kaas, Leverandører for helse-Norge (LFH)

2

3 Utrangert MTU på alle sykehus?
Snittalder på MTU i HSØ er 9,2 år 30 % av alle anskaffelser av MTU i HSØ skjer pga sammenbrudd Årlig blir utstyret ½ år eldre pga manglende investeringer Kostnaden for å erstatte nedskrevet (utrangert) utstyr er NOK 3,2 milliarder For å hindre forfall må det årlig investeres 674 millioner

4 Investeringskrise? Sykehus en teknologiintensiv virksomheter
Begrensede bevilgninger og meget trange investeringsrammer Teknologi skal vare lenge Behov for penger til oppgradering og vedlikehold. Behovet øker jo eldre utstyret blir

5 Utredning fra Deloitte
Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst Hvordan anskaff, bruke og ta vare på utstyr og informasjonen som det generer Utredning i regi av Helse Sør-Øst

6 Behov for langsiktighet
Deloitte rapporten viste blant annet: Behovet for langsiktighet og strategisk ledelsesforankring Anskaffelser Hva bør eies og hva bør leies ut fra lønnsomhetsvurderinger? Operasjonell leie er det eneste finansielle virkemiddel som er tillatt brukt i helseforetak Opplæring/faglig samarbeid

7 Oppfølging fra LFH Tilsvarende utredning for alle helseregioner?
God metodikk God og nøytral faktainformasjon Unikt og reelt beslutningsgrunnlag Godt verktøy og gode argumenter for alle MTU-avdelinger Gjennomgang av avskrivningsregler for MTU (ref. SHDir 1998) Validering/kvalitetssikring av Cocir-fakta (Edma+Eucomed) Businesscase operasjonell leie

8 Fag og etikk i samarbeid
SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtaler mellom de Regionale helseforetakene (RHFene), Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-Norge (LFH) Fag og etikk i samarbeid

9 SAMARBEIDSAVTALER Hvorfor avtalene? Nasjonalt grep for å sikre at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte Skal sikre åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene Felles forståelse og felles normer for samarbeid slik at medisinske vurderinger ikke kan trekkes i tvil Partene: De regionale helseforetakene Legemiddel-industrien (LMI) Leverandører for helse-Norge(LFH)

10 Avtalens hovedmålsetning
”Å bidra til at samhandlingen skjer på en faglig etisk og korrekt måte”. Sikre pasientene, effektiv, forsvarlig og riktig behandling Samarbeidet skal være motivert ut fra at kunnskap og kompetanse skal komme pasientene til gode Åpenhet Ryddighet Respekt

11 Samarbeid er ønskelig for å:
Sikre riktig bruk av legemidler, medisinsk utstyr og behandling Bidra til å utvikle nye og forbedrede legemidler og medisinsk utstyr Sikre god faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering og beste praksis i pasientbehandlingen

12 Samarbeidsavtalen Forskjellen mellom LMI- og LFH-avtalene
Leverandører av medisinsk utstyr har rett og plikt til: Produktopplæring Teknisk service Utprøving og testing

13 Besøk - i sammenheng med serviceinformasjon og opplæring
skal forekomme i den utstrekning HF et påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller annet regelverk vedr. medisinsk utstyr HFenes system for mottak av informasjon og opplæring i forhold til Leverandørenes produktansvar Eks. Ortopediske implantater, diatermi, medisinsk teknisk utstyr………

14 Service, opplæring, utprøving og testing (gjelder LFH)
Serviceinformasjon og opplæring skjer enten etter ønske fra helseforetaket eller med bakgrunn i kontrakt samt lover/regelverk. Utprøving og testing skal være skriftlig godkjent av foretaket og skje i samsvar med partenes etisk regler.

15 Samhandlingsarenaer Formalisert trepartssamarbeid (HSØ, LMI og LFH)
Årlige kontaktmøter Med ledelsen i alle RHF Samhandlingsmøter innkjøp Erfaringsseminar med alle RHF mars 2012

16 Mer informasjon E-lærings program
På foretakets eller bedriftens intranett På under markedsføring LMIs intranettsider Digitalis (for medlemmer) På de regionale helseforetakenes hjemmesider Brosjyre sendt ut til alle helseforetak og leverandørfirmaene om avtalen Dilemmasamling publiseres i mars 2012

17 Her ligger det muligheter!
Klart, åpent og ryddig samarbeid som skal utvikle fornuftige former for samhandling som skal gi oss nye produkter og diagnose- pleieprosedyrer som gjør oss i stand til å ta imot de helsemessige utfordringer som ligger foran oss

18 Sammen er vi sterke! Tettere dialog
Bedre forståelse for hverandres roller og prioriteringer som gir……. Effektive anskaffelsesprosesser basert på samfunnsøkonomiske kriterier


Laste ned ppt "MTF Landsmøte Røros 19. mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google