Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vi vil gjerne se Jesus”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vi vil gjerne se Jesus”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vi vil gjerne se Jesus”

2 ”Vi vil gjerne se Jesus”
Johannes 12,20-26 Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort! Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.

3 ”Vi vil gjerne se Jesus”
Johannes 12,27-33 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det! Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham. Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.

4 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
”Noen grekere kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus.” Hva ville du svart om du var Fillip? ”Jeg luer på om du kan fortelle meg hva kristendom går ut på?” ”Kan jeg få være med der du går?”

5 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
”Vi vil gjerne se/møte Jesus” = ”Jeg vil gjerne komme nærmere Jesus” Avstand?

6 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
Kristendom eller kristenliv? Hva skaper ”liv”? 1) Litt liv + litt liv = mer liv 2) Ikke LIV uten DØD først.

7 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
V.24: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.”

8 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
Ikke LIV uten DØD først. Romerne 7,7-10 Jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære! Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg.

9 ”Vi vil gjerne se Jesus” Johannes 12,27-33
Kristenliv skapes når jeg dør. Kristenliv skapes av Jesu død. ”Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde.”

10 ”Vi vil gjerne se Jesus” Jesaja 52 og 53
Jes 52,13-14: Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Likesom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Jes 53,2-3: Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Jes 53,7: Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Jes 53,10: Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom.

11 ”Vi vil gjerne se Jesus”
Jesus vil gjerne se oss Romerne 5,8 ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.”

12 ”And I, will always love you!”

13 ”And I, will always love you!”


Laste ned ppt "”Vi vil gjerne se Jesus”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google