Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ord til liv August 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ord til liv August 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ord til liv August 2012

2 «Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen» (Matt 10,32-33).

3 Dette er et ord til stor trøst og oppmuntring for alle oss kristne.

4 Her oppfordrer Jesus oss til å leve i samsvar med vår tro på ham, ettersom vår skjebne i evigheten er avhengig av hvilken holdning vi inntar overfor ham i løpet av det livet vi lever her på jorden.

5 Hvis vi vil kjennes ved ham i møte med andre mennesker, sier han, vil vi gi ham grunn til å kjennes ved oss overfor Faderen. Hvis vi derimot har fornektet ham overfor andre mennesker, vil han ikke kjennes ved oss overfor Faderen.

6 «Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen» .

7 Non la vedo tanto. I fiori potrebbero andare
Siden Jesus elsker oss, minner han oss om den belønningen eller straffen som venter oss etter dette livet. Han vet, som en av kirkefedrene sier, at noen ganger er frykten for straff mer effektiv enn et vakkert løfte.

8 Derfor nærer han håpet i oss om en salighet uten ende, og, i den hensikt å frelse oss, vekker han på samme tid i oss frykten for å bli fordømt.

9 Det han er opptatt av, er at vi for alltid skal få leve sammen med Gud
Det han er opptatt av, er at vi for alltid skal få leve sammen med Gud. Det er jo det eneste som teller. Det er målet vi er kalt til ved vårt liv: Bare sammen med ham vil vi virkelig oppnå å realisere oss selv og tilfredsstille alle våre lengsler til fulle.

10 ok Derfor oppfordrer Jesus oss til å «kjennes ved ham» allerede her på jorden. Hvis vi derimot ikke vil ha noe med ham å gjøre i dette livet, hvis vi fornekter ham nå, vil vi for alltid være avskåret fra ham når vi går over i det neste livet.

11 Når vår jordiske vandring tar slutt, vil altså Jesus ikke gjøre noe annet enn å bekrefte for Faderen det valget hver av oss har tatt på jorden, med alle dets konsekvenser. Med henvisning til den ytterste dom viser han oss hvor viktig og alvorlig den avgjørelsen er som vi tar her på jorden: Det er nemlig vårt evige liv som står på spill.

12 «Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.»

13 Hvordan dra nytte av Jesu advarsel? Hvordan leve dette hans Ord?
Han sier det selv: «Den som kjennes ved meg..» La oss derfor legge vinn på, enkelt og frimodig, å vedkjenne oss ham overfor våre medmennesker.

14 Non miconvince La oss overvinne vår frykt for å være annerledes. La oss komme ut av middelmådigheten og kompromiss-mentaliteten som tømmer også vårt liv som kristne for ekthet.

15 La oss huske at vi er kalt til å være Kristi vitner: Gjennom oss ønsker han å nå frem til alle mennesker med sitt budskap om fred, rettferd, kjærlighet. La oss vitne om ham over alt hvor vi befinner oss, det være seg i familien, på arbeidet, i vennekretsen, i studiesammenheng eller ved de forskjellige andre omstendigheter i livet.

16 La oss fremfor alt vitne om ham gjennom vår væremåte: ved å leve ærlig, føre et rent liv, være uavhengig av penger, delta i andres gleder og smerter.

17 La oss helt spesielt vitne ved vår gjensidige kjærlighet, ved vår enhet, slik at sann fred og glede, som Jesus har lovet dem som lever i enhet med ham, fyller vår sjel her nede og strømmer ut over de andre.

18 Continuerei la serie delle persone
Og til alle som spør oss hvorfor vi oppfører oss slik, hvorfor vi er så fredfylte, selv i en så urolig verden, la oss ydmykt og ærlig svare med de ordene Den hellige Ånd inngir oss, slik at vi vitner om Kristus også med ord og vår idéverden.

19 På denne måten kan kanskje mange av dem som søker ham, finne ham.

20 ok Andre ganger vil vi kunne bli misforstått, motsagt, vi vil kanskje bli offer for splid, hat og forfølgelse Jesus har også forutsagt dette: «Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere»

21 Vi er på den rette vei. La oss derfor fortsette med modig å vitne om ham selv midt i prøvelsene, også med livet som innsats.

22 Målet som venter oss er verdt det: Det er Himmelen der Jesus, som vi elsker, skal kjennes ved oss overfor sin Far i all evighet.

23 «Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen» (Matt 10,32-33). “Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich 1984 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over.   På internet: Oversatt i forskjellige språk:


Laste ned ppt "Fra ord til liv August 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google