Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 2 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 2 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 2 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 E MPOWERMENT Definisjon : en prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse. Empowerment innebærer at bruker blir i stand til å definere sine egne problemer ut fra sin egen situasjon, og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Empowerment betyr å 1) gi makt eller autoritet til, 2) gjøre i stand til, og 3) å tillate.

3 E MPOWERMENT Empowerment kan defineres som en prosess i motsetning til et prosjekt. Dette innebærer at arbeidet ikke har en tidsbegrenset levetid slik som prosjekter har. Prosessbegrepet viser til at det skjer viktige endringer med deltagerne underveis med større sannsynlighet for å etablere varige endringer. Målet er altså at endringene skal vedvare etter at tiltakene er avsluttet.

4 M OTIVERENDE INTERVJU (MI) E NDRINGSFOKUSERT VEILEDNING En metode for veiledning og samtaler der hvor målet er endring hos bruker MI har som utgangspunkt at et hvert menneske har potensial for endring, og øke forståelsen for endring Oppgaven din som helsearbeider er å gjøre denne prosessen lettere for bruker. Dere utforsker ambivalens hos bruker; hun både vil og vil ikke endre seg Metoden oppmuntrer bruker til å løse problemer i eget liv. Det er bruker selv som skal argumentere for endringer, og bestemme hvordan det skal gjøres. MI skal være med på å øke brukers tro på egen gjennomføringsevne

5 M OTIVERENDE INTERVJU Still åpne spørsmål Lytt Reflekter det den andre sier, dvs gjenta akkurat det samme Oppsummer underveis Du skal ikke argumentere for egne synspunkter eller prøve å overtale bruker til ting. Målet er at bruker selv skal føle behovet for og ønske endring, mens du som rådgiver skal motivere.

6 M OTIVERENDE INTERVJU Hvordan ”selge” tiltaket hverdagsrehabilitering? 1. Be bruker nevne fordeler med å fortsette som før 2. Ulemper ved å fortsette som før 3. Ulemper ved å endre 4. Fordeler med å endre ” På hvilken måte fungerer det greit ifht å stelle seg om morgenen nå?” ”På hvilken måte er det vanskelig?” ” Hvilke ulemper ser du ved å gjøre ting på en annen måte/trene på dette?” ”Hvordan tror du morgenstellet kan være om et år hvis du gjør noen endringer i måten ting gjøres nå?”

7 M OTIVERENDE INTERVJU Stille spørsmål som bidrar til å få ”tankene i gang”. ”Hvordan ønsker du å ha det om 1 år?” ”Fortell om hva du gjør på en typisk dag” ”På hvilken måte er det vanskelig for deg å gå i trappa utenfor huset? ”Hva kan du gjøre for å lage middag på en grei måte?” ”Hva vet du om kroppen ifht hva som skjer med muskulaturen hvis du ikke bruker den?”

8 M OTIVERENDE INTERVJU Motstand : Hvis en person føler at en annen trer noe ned over hodet på dem, er det naturlig å føle motstand. ”Nå skal du høre hva som er lurest at du gjør…” Vs ”Kan jeg få lov å fortelle deg litt om hva som skjer med muskulaturen i kroppen når du sitter stille?”

9 P AUSE

10 P RAKTISKE ØVELSER Jobb tre og tre, en er bruker, en er helsearbeider og en observerer Bruk prinsippene om MI, og prøv ut Kjenn hva som skjer når du endrer ordlyd eller måte å kommunisere på. Kartlegging viser at bruker Per har vansker med å gå i trapp og føler seg utrygg når han går til postkassa. Savner den daglige turen ut. Helsearbeider ønsker å motivere ham til å trene på dette for å klare det selv.

11 R ESSURSLISTE Motiverende Intervju. Barbro Holm Ivarsson. Gothia Forlag 2010 Motivationalinterview.org Fylkesmannen.no


Laste ned ppt "H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 2 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google