Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker endring i kroppsbilde forløpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos innlagte pasienter Marit Danielsen Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker endring i kroppsbilde forløpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos innlagte pasienter Marit Danielsen Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker endring i kroppsbilde forløpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos innlagte pasienter Marit Danielsen Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) Sykehuset Levanger, Helse Midt-Norge Øyvind Rø PhD, forskningsleder Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) Ullevål universitetssykehus, Helse Sør-Øst

2 Kroppsbildeforstyrrelser
Mange forskjellige definisjoner opp gjennom tiden. Et sammensatt og dynamisk fenomen som inkluderer flere aspekter. Visuell oppfatning av størrelse, form og fasong. Tanker og holdninger. Følelser. Fokus i behandlingsprogram – stor variasjon. Marit Danielsen RKSF

3 Bakgrunn for studien Få publiserte studier med fokus på endring av
kroppsbilde hos pasienter med spiseforstyrrelser gjennom behandling. Lite kunnskap om sammenhenger mellom endring av kroppsbilde og endring av andre symptomer hos pasienter med spiseforstyrrelser gjennom behandling. Marit Danielsen RKSF

4 Hensikt med studien Undersøke om kroppsbilde endres i løpet av
behandlingsprogram for inneliggende pasienter ved Spesialenhet for spiseforstyrrelser i Levanger. Undersøke om endring i kroppsbilde predikerer endring i spiseforstyrrelsessymptomer hos pasientene. Marit Danielsen RKSF

5 Måleinstrumenter Kroppsbilde: Body AttiudeTest (BAT).
Spiseforstyrrelsessymptomer: Eating Disorder Inventory (EDI-2) Generell psykopatologi: Symptom Checklist (SCL-90R). Interpersonlige problemer: Circumplex of Interpersonal Problems (CIP). Primært utfallsmål: Endring av EDI-2. Sekundært utfallsmål: Endring av Body Mass Indeks (BMI). Utfylling av skjema ved innleggelse og utskriving. Marit Danielsen RKSF

6 BAT 2 Manglende fortrolighet med egen kropp
Jeg opplever kroppen min som en følelsesløs ting. Jeg føler meg vel i kroppen min. Det er lett for meg fysisk å slappe av. Kroppen min kjennes fremmed, som om den ikke tilhører meg. Min kropp er en trussel for meg. Jeg føler meg anspent i kroppen min. Det skjer ting i kroppen som skremmer meg. Marit Danielsen RKSF

7 Deltakere 50 pasienter med spiseforstyrrelser, 48 kvinner og 2 menn.
Gjennomsnittsalder 20.8 (±4.2) år. DSM-IV diagnoser: 30 pasienter (60%) med AN. 9 pasienter (18%) med BN. 11 pasienter (22%) med EDNOS. Pasienter innlagt februar 2005 – oktober 2008. Behandlingslengde 145 (±60) døgn. Marit Danielsen RKSF

8 Deltakere – ved innleggelse
Alle pasientene N=50 Mean (SD) AN n=30 BN n=9 EDNOS n=11 Alder (år) 20,8 (4,2) 19,8 (3,3) 23,1 (4,8) 21,8 (5,3) NS Sykdoms- Varighet (år) 5,4 (4,2) 4,8 (3,5) 6,4 (4,4) 6,3 (5,9) BMI inn 17,6 (4,4) 15,1 (1,6) 19,9 (2,5) 22,7 (5,5) p<0,01 Marit Danielsen RKSF

9 Endring: innleggelse - utskriving
BAT sumscore - mean BAT sumscore t = 3,6 p<0,001 Effektstørrelse 0,49 Marit Danielsen RKSF

10 Endring: innleggelse - utskriving
BAT underskalaer - mean BAT 1 – NS t= 1,5 Effektstørrelse - 0,17 BAT 2 - p<0,001 t= 5,0 Effektstørrelse - 0,80 BAT 3 – p<0,05 t= 2,6 Effektstørrelse - 0,40 Marit Danielsen RKSF

11 Endring: innleggelse - utskriving
SCL-90R, EDI-2, CIP - mean SCL-90R, EDI-2 og CIP p<0,001 Effektstørrelse SCL-90R ,70 EDI ,55 CIP ,36 Marit Danielsen RKSF

12 Endring: innleggelse - utskriving
BMI - mean Grupper - innleggelse BMI ≤17,5, p<0, pasienter BMI >17,5 - ≤ 20,0 p<0,01 9 pasienter BMI >20 – NS 7 pasienter Marit Danielsen RKSF

13 Resultat - korrelasjon
Endringsscorer fra innleggelse til utskriving BAT EDI-2 SCL-90R .78** .51** .67** CIP .53** .48** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå ** (Spearmans rho). Ingen signifikant korrelasjon mellom endring i BMI og de andre faktorene. Marit Danielsen RKSF

14 Resultat - regresjonsanalyse
Primært utfall variabel – endring EDI-2: Analysene viser at endring i BAT står for 39 %, SCL-90R 5,5 % og CIP for 0,1 % av variansen i EDI-2. Videre analyse BAT: underskala 2 står for 38 % av variansen i EDI-2. Sekundært utfall variabel – endring BMI: Det ble ikke funnet noen statistisk signifikante prediktorer for endring i BMI (BMI≤17,5 + BMI>17,5 - ≤20,0). Marit Danielsen RKSF

15 Begrensninger Lavt antall deltakere.
Kan ikke si noe om årsakssammenheng. Kan ikke si noe om forskjeller i endring i diagnosegruppene. Marit Danielsen RKSF

16 Konklusjon Kroppsbilde endres positivt gjennom behandlingen.
Forskjellige aspekter av kroppsbilde endres ulikt. Fortrolighet med egen kropp endres mest. Endring i kroppsbilde - viktigste prediktor for endring av EDI-2. Ingen av måleinstrumentene predikerer endring av BMI. Marit Danielsen RKSF

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan påvirker endring i kroppsbilde forløpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos innlagte pasienter Marit Danielsen Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google