Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i tinnitusplager over tid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i tinnitusplager over tid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i tinnitusplager over tid
En oppfølgingsstudie av pasienter som har søkt Höllviken ØNH motagning på grunn av tinnitus Eline Lello & Unn Siri Olsen

2 Disposisjon Problemstilling Innledning Bakgrunn Metode Resultat
Diskusjon Konklusjon

3 Problemstillinger 1. Endres Tinnitusplager over tid?
2. Påvirkes denne eventuelle endringen av faktorer som alder, kjønn og diagnose? 3. Er et vanskelighetsgradskjema en bra måte å måle tinnitus på? Avgrensning og definisjon

4 Innledning Begrunnelse for valg av tema
10-15 % av befolkningen har tinnitus 1-2 % plages såpass at det går utover livskvaliteten (Axelsson og Ringdalh, 1989) Mange kommer med spørsmål om hvordan tinnitus vil utvikle seg over tid Lite forskning på endringer i tinnitus over tid

5 Bakgrunn Tinnitus Teorier Prevalens Konsekvenser Behandling Måling
Naturlig utvikling

6 Metode 480 pasienter søkte ØNH i Höllviken på grunn av tinnitus i perioden 455 skjemaer ble sendt via post, ferdig frankert 266 menn og 189 kvinner i aldersgruppen år Vanskelighetsgraderingsskjema og oppfølgningsspørsmål Gradering av poengsum 0-20: mild :moderat over 30:plagsom

7 Innkluderingskriterier
Utvalgskriterier De av de 480 som fortsatt levde og var over 18 år Innkluderingskriterier Personnummer og signering Fullstendig utfylling første og andre gang Ekskluderingskriterier Ufullstendig utfylling Blanke svar

8 Resultat

9 Svarprosent og bortfall

10 Gruppe 1 Gruppe 1 Gj.snitt sum 1 utfylling 20,69 2 utfylling 17,77
Gj.snitt nedgang p-verdi Gruppe 1 2,92 < 0,001

11 Vanskelighetsgradering

12 Oppfølgningsspørsmål
Variabler Alder Kjønn Diagnose Tidsrom Antall år med tinnitus Oppfølgningsspørsmål

13 Alder Alderspredning 19-85 år Gj.snittsalder 60,7 år Antall Prosent
39 19,5 > 50 år 161 80,5 Gj.snitt nedgang p-verdi 18-50 år 0,95 0,33 > 50 år 3,40 <0,001

14 Kjønn Antall Prosent Menn 121 60,5 Kvinner 79 39,5 Gj.snitt nedgang
p-verdi Menn 2,26 < 0001 Kvinner 3,94 < 0,001

15 Diagnose Antall Prosent SNHL 97 48,5 Støyskade 56 28,0 Normal hørsel
21 10,5 Rest gruppen 26 13,0 Gj.snitt nedgang p-verdi SNHL 3,89 < 0,001 Støyskade 0,57 0,43 Normal hørsel 2,67 0,035 Rest gruppen 4,62 0,004

16 Tidsrom Antall Prosent 0-4 år 67 33,5 5-10 år 133 66,5
Antall Prosent 0-4 år 67 33,5 5-10 år 133 66,5 Gj.snitt nedgang p-verdi 0-4 år 2,81 < 0,001 5-10 2,99

17 Antall år med tinnitus Antall Prosent 0-10 år 79 39,5 11-20 år 41 20,5
28 14,0 > 30 år 15 7,5 Vet ikke 37 18,5 Gj.snitt nedgang p-verdi 0-10 år 3,04 <0,001 11-20 år 2,66 0,004 21-30 år 0,75 0,569 > 30 år 3,07 0,172 Vet ikke 4,57 < 0,001

18 Oppfølgingsspørsmålene (%)
Ja Nei Ikke svart/Vet ikke Jeg har fortsatt plager av tinnitus 91,5 4,0 4,5 Jeg har gjennomgått behandling hos psykolog 16,5 83,5 Jeg bruker høreapparat 26,5 73,5 Jeg tar medisin på grunn av min tinnitus 3,5 96,5 Jeg vil gjennomgå en ny undersøkelse på grunn av min tinnitus 38,5 52,0 9,5 Jeg har fått/får annen behandling for min tinnitus 15,0 84,0 1,0

19 Tinnituslokalisasjon

20 Tinnituskarakter

21 Diskusjon Svarprosent
Vanskelig å si hva nedgangen i tinnitusplager skyldes Hva betyr denne nedgangen i poengsum for pasienten? Aldersgruppen år oppnår ikke sig.nedgang. Hvorfor? Hvorfor oppnår ikke pasienter med støyskade sig.nedgang? Viktig med preventive tiltak

22 Konklusjon Det er en endring i tinnitusplager over tid hos testpersonene i vår studie Endringen ble påvirket av alder og diagnose, men ikke av kjønn Spørreskjema er et bra verktøy når man jobber med tinnituspasienter For lav svarprosent til å si at våre funn gjelder for hele populasjonen, men vi ser tendenser til at tinnitus blir bedre med tiden Viktig med mer forskning på området

23 Framtidige prosjekt Sende ut HADS skjema til de samme testpersonene for å se om det er en sammenheng mellom tinnitusplager og angst/depresjon


Laste ned ppt "Endringer i tinnitusplager over tid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google