Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan overleve som personale i skjermet enhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan overleve som personale i skjermet enhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan overleve som personale i skjermet enhet
Hvordan overleve som personale i skjermet enhet? Hvordan leve med krisene? Alderspsykiatri i Helse Vest 23-24 Mars 2004 Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe NKS Olaviken Behandlingssenter

2 Skjerming Skjerming er et uklart definert begrep
Lovgivningen sleper etter i sykehjemsmedisinen- erkjennelsen er underveis men kommet kort. Indikasjoner for å skjerme pasienter: Stimuli – reduksjon Utagering Blamering – ”kler av seg går ut i avdelingen”

3 Skjerming Straffelovens nødrett (§47) Lov om pasientrettigheter
Legeundersøkelse, ev livreddende operasjon Lov om Helsepersonell –plikt å gi påtrengende hjelp Lov om pasientrettigheter Samtykkekompetanse – pårørendes funksjon Psykisk Helsevernloven – Lov om tvangsinnleggelser Kontroll kommisjon.

4 Tvang – Skjerming Hva gjør det med oss?
Belastning over tid Hjelpeløshet Håpløshet Ikke alle er i stand til å arbeide med demente pasienter.

5 Autonomi Enhver har rett til liv frihet og personlig sikkerhet.
Ingen må utsettes for tortur eller grusomme, umenneskelige eller nedverdigende behandling eller straff Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

6 Definisjon Følelsesmessig utmattet
Kronisk mellom menneskelig overbelastning Depersonalisasjon – FORAKT Manglende jobbtilfredsstillelse

7 Konsekvenser Opplevelse av nedsatt personlig prestasjon:
“ Jeg har nok valgt galt yrke” “Det er meg det er noe galt med” “Jeg duger ikke “

8 Symptom Nedsatt omtenksomhet Emosjonell avstand - distanse
Konsentrasjonsevnen er dårlig Gleden forsvinner i tidligere gledefullt arbeide. Uviktig hvordan resultat blir “ Bare jeg blir ferdig - kvitt det”

9 Psykiske Symptom Gleden blir borte Øket irritabilitet Negativism
Nedsatt konsentrasjon Tretthet - det ikke går å hvile seg fra. Nedsatt hjelpsomhet ”Alt” er belastning Ser bare mot- forestillinger. Distanserer seg Opplever sterk grad av ensomhet. Kan føle at andre er opptatt av en selv på en kontrollerende måte

10 Fysiske Symptom Hodepine Smerter i kroppen Anspenthet
Jaget respirasjon – høy-costal Øket infeksjons-tilbøyelighet Kvalme Ubehag i magen. Nedsatt kondisjon

11 Manglende Kontroll Ingen mulighet til kontroll
“ Alle andre “ bestemmer over meg “Jeg detalj styres” Lite opplevet forståelse Prisgitt andre Andres forgodt befinnende

12 Manglende Kontroll Ingen hører på hva jeg sier
Ingen lytter til mine behov “Jeg opplever ingen lojalitet” “Kjenner meg stengt” Håpløshet Hjelpeløshet

13 Etisk Refleksjon Regelmessig
Problematisering av de utfordringer arbeidet med demente mennesker fører med seg.

14 Viktige forutsetninger
Kjenne seg Sett Være i utvikling Fellesskap Faglig oppdatering


Laste ned ppt "Hvordan overleve som personale i skjermet enhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google