Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagkirurgiske avdelinger i Norge ’LEDELSE OG ORGANISERING’

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagkirurgiske avdelinger i Norge ’LEDELSE OG ORGANISERING’"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagkirurgiske avdelinger i Norge ’LEDELSE OG ORGANISERING’
Projektledelse og projektstyring NORDAF SPØRRESKJEMA-UNDERSØKELSE: Dagkirurgiske avdelinger i Norge ’LEDELSE OG ORGANISERING’ Jørgen Nordentoft NORDAF vintermøte 9. Januar 2010 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

2 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Projektledelse og projektstyring Dagkirurgiske avdelinger i Norge – Organisering og ledelse. Spørsmål til leder av den dagkirurgiske avdeling. 1. FAKTA-SPØRSMÅL 2. DINE SYNSPUNKTER VEDRØRENDE DAGKIRURGI 24 spørsmål Anonymt hvis ønsket Antall utsendte skjemaer: 61 Svarprosent totalt: 29 av 61 = 48% Svarprosent Offentlige / priv. non-prof.- sykehus: 25 av 44 = 57 % private sykehus: 4 av 18 = 22 % Alle svar vises, men kun på noen av spørsmålene Alle grafer viser % NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

3 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Projektledelse og projektstyring Hvem er du - Tittel A Administrativ og faglig leder av dagkir avdeling B Administrativ leder av dagkir. avdeling C Faglig leder av dagkir avdeling D Annen ledelse NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

4 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Projektledelse og projektstyring Utdannelse: A Anestesisykepleier B Operasjonssykepleier C Annen ”pasient pleier” eller sykepleier D Sekretær E Anestesilege F Kirurg G Annen lege NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

5 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Hvem er du - jobb: A Jeg jobber hovedsakelig med dagkirurgi B Jeg jobber omtrent halvparten av tiden med dagkirurgi C Jeg jobber mindre enn halvparten av tiden med dagkirurgi D Jeg jobber ikke med dagkirurgi NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

6 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Erfaring - Du har jobbet med dagkirurgi i: A Mer enn 20 år B år C år D år E år F år G 1 år eller mindre H Har ikke jobbet med dagkirurgi NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

7 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Hvilken type sykehus sogner enheten min under: A Universitetssykehus B Sentralsykehus C Lokal sykehus D Helt fritt stående: offentlig E Helt fritt stående: privat F Helt fritt stående: privat – non-profit-sykehus/klinikk NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

8 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Er lokalene: A Nye (<5 år) og godt tilpasset formålet B Nye (<5 år) og ikke spesielt tilpasset formålet C Ikke nye (5-15 år), men adekvate for driften D Ikke nye (5-15 år), men dårlig egnet E Eldre enn 15 år, men godt egnet F Eldre enn 15 år og dårlig egnet NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

9 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Daglig leder av enheten er: Heltidsansatt % Deltidsansatt % Sykepleier: % Lege % Annen: % NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

10 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Hvilken del av sykehuset er enheten underlagt administrativt? A Direkte under toppledelsen B Under kirurgisk divisjon C Under kirurgisk spesialitet D I service divisjon sammen med andre E Under anestesi/intensiv avd/divisjon NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

11 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Praktiserer enheten: A Telefon til alle pasienter dagen etter inngrepet (54%) B Telefon til utvalgte pasienter dagen etter inngrepet (36%) C Frankert spørreskjema til alle pasienter preoperativt (7%) D Frankert spørreskjema til utvalgte pasienter preoperativt (7%) E Andre former for oppfølging, spesifiser: (11%) NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

12 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Den beste dagkirurgi enheten er: A Stor; mer enn 4 stuer B 4 stuer C 3 stuer D 2 stuer E 1 stue, ev. 2 stuer noen dager F Varierende, 0-2 stuer, avhengig av behov aktuelle dag G Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale H Vet ikke NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

13 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Geografi - Dagkirurgiske enheter fungerer best hvis: A De ligger helt utenfor sykehuset – selvstendig enhet også geografisk B De ligger i eget hus inne på sykehusområdet, men innefor gangavstand C De ligger helt for seg selv i selve sykehusbygget D De er integrert i inneliggende drift, f.eksempel med felles operasjonstuer ev. felles postoperativ avdeling E Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale forhold F Vet ikke NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.

14 NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.
Ledelse: Dagkirurgiske enheter fungerer best hvis de: A Er frittstående, rapporterer direkte til sykehusdirektør B Er underlagt en operativ, kirurgisk avdeling C Er underlagt annen klinisk avdeling (eks: akutt, anestesi, operasjon) D Er underlagt annen service avdeling eller samlokalisert i divisjon med andre service avdelinger (eks. rtg., lab., etc) E Vanskelig å si noe om, avhenger av lokale forhold F Vet ikke NORDAF - Spørreskjema-undersøkelse. Oktober / november 2009.


Laste ned ppt "Dagkirurgiske avdelinger i Norge ’LEDELSE OG ORGANISERING’"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google