Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRYD OG FRYKT I DEN FLERKULTURELLE STORBYEN et strategisk fagprogram 2008 - 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRYD OG FRYKT I DEN FLERKULTURELLE STORBYEN et strategisk fagprogram 2008 - 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRYD OG FRYKT I DEN FLERKULTURELLE STORBYEN et strategisk fagprogram 2008 - 2013

2 1. Bakgrunn •Reformen: 3 museer =Oslo Museum 1.1.2006 –uten bygninger –med små samlinger –1/3 av personalet med høyere grad, faglig bredde •KKD’s ”bestilling” 2007-09:  Mangfold, kulturvern (m og i) •Integrasjonsstrategien ”Vi styrker styrkene”:

3 •IKM’s kompetanse og nettverk (1992-2006) –Dokumentasjons- og formidlingsprosjekter www.nyenordmenn.no •Bymuseets vilje og kompetanse –Prosjektene ”Bo i lag” og ”De kom fra alle kanter” –Initiativ til de nordiske hovedstadsmuseenes prosjekt 2003 ”Fryd og frykt i den flerkulturelle storbyen” etableres som nordisk prosjekt, men må dessverre utsettes

4 Overordnete føringer: Verdier: Kompetent, inkluderende og modig Visjon: Attraktiv og utfordrende i den flerkulturelle storbyen Strategi: Kunnskapsproduksjon om samtiden »TID:1950 – dd »ROM:Områder utenfor og i indre by »SOSIALT:Minoriteter, marginale grupper Ståsted = Koblingene mellom makt og rom Der museet selv jo er en (makt)aktør!

5 2. ”F&F” som STRATEGISK FAGPROGRAM = for en forskningsbasert innsamling/dokumentasjon og formidling A) HOVEDGREP Mange mindre deler som sammen belyser et overordnet tema •Kan la seg realisere innenfor driften av muse(ene) •Bidra til å oppnå formål og operasjonalisere visjonen •Er styrende og samlende for den nye institusjonen •Involverer bredt; bevaring/formidling

6 B) ORGANISERING Lagt til seksjon Forskning og Utvikling •Seksjonsleder: Hans Philip Einarsen (ikm) •Programkoordinator:Lars Emil Hansen (bymuseet) C) ARBEIDSFORM 1. Delene knyttes sammen til helhet gjennom - felles teori- og metodeutvikling (kompetanseheving) - formidlingstiltak underveis - felles publikasjon i 2013 (antologi) 2. Delene realiseres gjennom ulike hovedfokus på hhv - Forskning, dokumentasjon, formidling 3. Innsamlingen skal gjenspeile fagprogrammet - minoriteter og marginale grupper/kulturer

7 Hva gjør byrommet med oss - og vi med det? Studiet av verdibilder og tankemønstre knyttet til byen og byrom A) Søkelys på steder, fenomener eller grupper som blir stigmatisert eller marginalisert i den offentlige debatten B) Forholdet mellom majoriteten og minoriteter; etniske/nasjonale/seksuelle/kulturelle/klasser mfl

8 3. Hvorfor FRYD og FRYKT? 1) Kontrastering som kartlegger forestillinger om •byen/stedet som et forlokkende, mangfoldig fristed (hva er) •byen/stedet som truende, skummelt eller heslig (hva er ikke) 2) Belyse spenningsfeltet mellom fryd og frykt •hvorfor er det/den spennende eller truende (verdiene) •hvordan spilles det på kontraster (ideologiske diskurser) 3) Finne forestillingenes røtter •hvordan har forestillingene endret seg (moderne/senmoderne byen) •hvordan brukes historien for å relativisere samtiden (perspektivering)

9 4. Metodisk plattform og analyseperspektiv Etnologisk kulturanalyse (Ehn/Löfgren) –et pluralistisk analytisk perspektiv egnet for et program - betoning av kulturelle prosesser - undersøke spenninger mellom –kultur og samfunnsstruktur –individuelle erfaringer og allmenne mønstre –privat og kollektiv –hva som sies og hva som gjøres –ideologiske diskurser - kombinasjonen av samtid med fortid

10 Vi vil: -med ulike kulturanalytiske perspektiver få lokket frem nye innsikter -bruke metode- og analyseperspektiver fra ulike fagtradisjoner og teoretiske retninger

11 5. Igangsatte og planlagte delprosjekter Fra frykt til fryd? Bilder av Grønland 1970-2008. Artikkelprosjekt. Publiseres i museets antologi (2013) Analyse av ulike mediale fremstillinger av Grønland i det aktuelle tidsrommet. Materiale: Avisartikler, annonser, kommunale dokumenter, boligprospekter, skjønnlitteratur, forskningsrapporter. Sammenholdt med intervjuer (Grønlandsprosjektet) og statistikk. Teoretisk tilnærming: Diskursanalyse Drabantbyen. Dokumentasjon i forbindelse med utstilling. Materiale: Intervjuer dokumentert som lyd og skrift, fotodokumentasjon, foto- og gjenstandsinnsamling. Metode: Kvalitative intervjuer. Deler av materialet formidles i utstillingen.

12 Fryd og frykt i storbyen Oslo. •Dokumentasjon. Underlag for artikkel i antologi •Hvilke holdninger og forestillinger har beboere ulike steder i byen til Oslo som storby? •Enquete med tilfeldig utvalgte osloboere på 5 -6 utvalgte steder •Materiale: Skriftlige intervjusvar •Metode: Kvantitative spørreskjemaer med kvalitative innslag Oslo utenfor Oslo •Dokumentasjon. Underlag for artikkel i antologi •Spørreundersøkelse i regi av Norsk etnologisk granskning (NEG) Bruk av NEGs informantnettverk. Men også finne informanter representative for minoriteter. •Materiale: Innsamlede spørrelistesvar. •Metode: Spørrelister

13 Alderdom i storby •Dokumentasjon av hvordan det oppleves å eldes i Oslo •Materiale: Intervjuer dokumentert som lydopptak og utskrifter, fotodokumentasjon av intervjupersonens livsomgivelser og fotoportrett. Film? •Metode: Kvalitative intervjuer, fotografering •Formidles i utstilling 2009. Blitz •Videreføring av dokumentasjon. •Fotodokumentasjon ble gjennomført 2007, samtaler med de aktive i miljøet gjenstår. •Ønskes gjennomført i løpet av 2008. •Materiale: Intervjuer dokumentert som lydopptak og utskrifter. •Formidles som nettutstilling, artikkel eller bok(?)

14 Andre forslag – etter 2008 Hvem får være hvor i byen? •Plata-aksjonen mot de narkomane. •Motiver, menneskesyn, syn på byen og byrom. Hvordan ble den opplevd av brukerne? •Dokumentasjon/materialinnsamling. •Forskning/publikasjon/kronikk? Fordomsfri sone? •Oslos historie som ”homoby” der de har hatt større muligheter til å leve det livet de ønsker enn i mindre byer og tettsteder. •Dokumentasjonsprosjekt og utstilling. Frogner – mer enn ”fine fruer”? •Forestillinger om Frogner i samtid og nær fortid. •Forskning/publikasjon. •Arkivalia i museets samlinger. •Nytt feltarbeidsmateriale.


Laste ned ppt "FRYD OG FRYKT I DEN FLERKULTURELLE STORBYEN et strategisk fagprogram 2008 - 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google