Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11

2 Visjon ”Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap” NKLMS 21.09.11

3 Oppdrag: NKLMS 21.09.11  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er en brobygger i møte mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innenfor psykisk helse. Ved å samle, gyldiggjøre og spre erfaringer og fakta gjøres ny kunnskap tilgjengelig for helsesektoren.

4 Mandag E.no fra statsbudsjett NKLMS 21.09.11  St.prp.nr. 1 (2009-2010) forts.  Det er viktig å øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, NASEP, og de regionale brukerstyrte sentrene er sammen med brukerorganisasjonene sentrale aktører i dette arbeidet.

5 Våre relasjoner NKLMS 21.09.11

6 Hvordan?  Publikasjoner  Konferanser  Kunnskapsbasen  Nettverkssamlinger  Forskningsutvalg  Samarbeidsprosjekter innen forskning og utvikling  Formidling NKLMS 21.09.11

7 Publikasjoner  Kjernedokumentet  Sluttrapport prosjekt vekst- og mestringsgrupper 2006-2008  Skadereduserende veileder for å slutte med, eller bruke mindre psykofarmaka  ”Hvor går grensen?” Et hefte om bruk av tvang innen psykiatrien  Introduksjonsheftet til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet  Filmen ”Vendepunkt” NKLMS 21.09.11

8 FOU arbeid og forskning NKLMS 21.09.11  Forskingsutvalet har utarbeidd: - Grunnlagsdokument på kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutvikling – lanseres den 21.11.11 - Veileder for involvering av medforskere med brukererfaring i forskningsprosjekt – ferdig i des.11 - Hva er godt psykisk helsearbeid i brukerperspektiv med bakgrunn in analyse av BSB sitt materialet - høst 2011 - FOU strategi for E.no

9 Prosjekter - forts. NKLMS 21.09.11  Samarbeidsprosjekt med Ahus: Studie på recoveryeffekt hos brukere i ACT team 2011-2015  Samarbeid med AFI: Brukerperspektivet i arbeidstiltak Reidun Norvoll  Samarbeid med HIBU: Prøve ut en utdanning for medforskere i akademisk miljø  Samarbeid med Stange kommune og HIBU: Evaluering av tjenestene utfra brukerperspektiv der det blir brukt KOR skjemaer

10 Prosjekter forts. NKLMS 21.09.11  Svart gull v/Gunn Marit Uverud: Erfaringssammenstilling fra 15 brukere:Hvordan virker deltakelse i skrivekurs for recoveryprosessen hos deltakerne?

11 Kunnskapsbasen NKLMS 21.09.11  Bibliotek med erfaringsbasert litteratur innen psykisk helse med 536 titler pr. sept. 11  I Bibsys har vi lagt inn 114 ulike bidrag frå brukere og pårørende  Nettsida brukast aktivt som formidler: - blogger - kronikker - infosider - intervju osv

12 Dialogarenaer NKLMS 21.09.11  Paneldebatter  Samling av dei regionale brukerstyrte sentra  Brukerorganisasjonskonferanse  Nasjonal erfaringskonferanse  Nettmøter  Tankesmier  Samarbeidsmøter

13 NKLMS 21.09.11

14


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google