Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

06.07.2014 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 Dokumentasjon av utviklingsarbeid og erfaringskunnskap - ”vi lærer alltid med kroppen selv om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "06.07.2014 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 Dokumentasjon av utviklingsarbeid og erfaringskunnskap - ”vi lærer alltid med kroppen selv om."— Utskrift av presentasjonen:

1 06.07.2014 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 Dokumentasjon av utviklingsarbeid og erfaringskunnskap - ”vi lærer alltid med kroppen selv om kroppen ikke gis eksplisitt teoretisk oppmerksomhet eller begrunnes”

2 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Presentasjonens hensikt:  Gi et eksempel på hvordan av utviklingsarbeid basert på erfaringskunnskap kan dokumenteres  Få fram at all kunnskap er sosial og produktiv, skapes i ulike (utdannings)kontekster  Felles krav til dokumentasjon av kunnskap: må kunne redegjøres for – tematisk –teoretisk – metodisk - etisk – samt mht relevans

3 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Kroppen i utdanningskulturen - Undervisingen i en utdanningskultur reflekterer og skaper den fagpolitiske kontekst og kunnskapsteoretiske ramme for hvordan kroppen gjøres og leves. - Hvordan ”gjør” studenter og lærere kroppen i undervisningen? - Hvordan undervises det når kunnskapsobjektet er ”kroppen” og kroppen er læringssubjektet? - Hvordan synliggjøre både læringsprosesser og læringsutbyttet? (for hvem?)

4 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Hvordan dokumentere?  Vise hvilke spørsmål som er stilt.  Vise hvordan en gått frem for å belyse spørsmålene?  Vise hva som har kommet fram/ut av arbeidet  Kommunisere dette (kommunikativ validitet)

5 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Eksempel: Hvilken kropp læres det om i en idretts/helseutdanning?

6 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 ”Hvilken” kropp skapes her?

7 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 ”Hvilken” kropp skapes her?

8 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 ”Hvilken” kropp skapes her?

9 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 ”Hvilken” kropp skapes her?

10 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 ”Hvilken” kropp skapes her?

11 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Utfordring i å dokumentere den kroppslige læring:  Hvem dokumenterer? Forskersubjektets deltagelse og medvirkning i kunnskapsproduksjon.  Hva skal dokumenteres? Avgrensning av kunnskapsobjektet?  Hva vurderes som en gyldig dokumentasjonsmåte (metode for fremstilling av kunnskap)?

12 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Utfordring i å dokumentere kroppslige læring:  Valg av teoretisk perspektiv på kroppen  Hva læres kroppslig? l hvilket rom og omgivelse foregår læringen?  Kroppslig læring har ikke noe endepunkt- den er kontinuerlig hele livet  Hvordan kan subjektivt og analytisk distanse fremstilles og kommuniseres til NOKUT/sakkyndige utvalg??

13 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Utvikling av ”kriterier” for vurdering av erfaringskunnskap/praktisk kunnskap  Vise til et miljø/nettverk der diskusjoner føres om erfaringskunnskap  Forstå kunnskapens menneskelige ”opphav”  Vise et teori og erfaringskunnskap henger sammen og er i stadig bevegelse

14 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Utvikling av ”kriterier” for vurdering av erfaringskunnskap/praktisk kunnskap  Være villig til å akseptere kunnskapens mange former (jfr. Aristoteles)  Å la undring og ”ikke-vite” være viktig  Stimulans til ”kunnskapstørst” kan være et kriterium.  Forstå at ”en kvinne på en øde øy” trenger annen kunnskap enn en ”mann i en skyskraper”.

15 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 06.07.2014 Hvilken kunnskap kommer Sunniva til å få høre om? (og få glede av)


Laste ned ppt "06.07.2014 Gunn Engelsrud-NOKUT-konferansen 21 april 2010 Dokumentasjon av utviklingsarbeid og erfaringskunnskap - ”vi lærer alltid med kroppen selv om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google