Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Samordningsreformens konsekvenser: Geografi og demokrati Foredrag på Voss 18.3.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Samordningsreformens konsekvenser: Geografi og demokrati Foredrag på Voss 18.3.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Samordningsreformens konsekvenser: Geografi og demokrati Foredrag på Voss 18.3.2010

2 Sykehus i luftlinje: Funksjonalitet eller tradisjon? 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Farlige arbeidsplasser: • Mongstad • Sløvåg Nordsjøen

3 Geografi og helsefaglig innhold 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Helsefaglig innhold Begrenset Omfattende Antall geografiske politiske beslutningsenheter Mange (430)Få (1=Staten) Regionsykehus (Helseregionene er administrative ikke politiske beslutningsenheter) Hjemme- sykepleie Kommune- leger Interkommunale legesenter Interkommunalt lokalsykehus Fylkessykehus (Gammel ordning) Hvor havner reformen?

4 Mulig reforminnhold og politiske konsekvenser Grad av politisk kontroll Begrenset indirekte kontroll Direkte institusjonell kontroll Helsefaglig innhold Omfattende Interkommunalt lokalmedisinsk senter med utvidet behandlingskapasitet, korttidssengeposter, diagnostikk og spesialisttilgang Kontroll gjennom deltaker- kommunenes oppnevnte styrerepresentanter Kommunalt lokalmedisinsk senter i en storkommune Kontroll ved kommunestyre, formannskap, rådmann og kommunerevisjon Begrenset Interkommunalt helsesenter, med noe diagnostisk kapasitet og begrenset spesialisttilgang Kontroll gjennom deltaker- kommunenes oppnevnte styrerepresentanter Kommunalt helsesenter i en storkommune Kontroll ved kommunestyre, formannskap, rådmann og kommunerevisjon 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk

5 Demokrati, kontroll og ansvarsfordeling •Indirekte kontroll gjennom kommunalt oppnevnte styrerepresentanter –En inter-kommunal ”mini-helseregion” –Institusjonell autonomi –Relativt større faglig og administrativ makt med noe politisk innflytelse –Ubalanse mellom bevilgningsplikt og kontrollmyndighet •Direkte kontroll gjennom folkevalgte kommunestyrer og formannskap –Fordrer kommunesammenslåing –Mulige sentrum-periferi konflikter innad i ny storkommune –Politisk ”innblanding” –Relativt større politisk makt med noe redusert faglig og administrativ innflytelse –Større balanse mellom bevilgningsplikt og kontrollmyndighet 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk

6 Vestlendingens demokratiske paradoks •Vi vil gjerne ha ny infrastruktur: –Broer, tuneller, bedre veier, effektive renovasjonsanlegg –....og differensierte helseinstitusjoner •Men vi er ikke alltid like villige til å trekke de geografiske konsekvenser av den nye infrastrukturen –Folket på ”Øya” vil gjerne fortsette som egen kommune selv etter at broen er kommet –Da heller inter-kommunale arrangementer –Men kommunstyrer som delegerer sin myndighet til stadig flere inter-kommunale styrer som forvalter den nye infrastrukturen mister kontroll og makt •Ender med bevilgningsansvar uten tilsvarende makt over •broselskapet og revovasjonsanlegget •.... og over folkehelsa – men det er kanskje alvorlig? 05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk


Laste ned ppt "05.07.2014Professor Frank Aarebrot Institutt for sammenlignende politikk Samordningsreformens konsekvenser: Geografi og demokrati Foredrag på Voss 18.3.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google