Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Tallenes tale - Om innvandring, innvandrere, etterkommere og levekår Verden til venstre Alna og Bjerke SV 30. august 2008 Lars Østby

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Tallenes tale - Om innvandring, innvandrere, etterkommere og levekår Verden til venstre Alna og Bjerke SV 30. august 2008 Lars Østby"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Tallenes tale - Om innvandring, innvandrere, etterkommere og levekår Verden til venstre Alna og Bjerke SV 30. august 2008 Lars Østby los@ssb.nolos@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring

2 2 Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200814/

3 Definisjon • Innvandrerbefolkningen består av personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 381 000 • - og de barna som slike innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere): 79 000 • Av disse, fra ”ikke-vestlige” land: –275 000 innvandrere og 72 000 etterk. • I alt 460 000, 9,7 % av befolkningen 1.1. 2008

4

5

6 6

7 Innvandringsgrunn blant førstegangsinnvandrere (ikke Norden)

8

9

10

11

12

13 • MYTE: Integrasjonen i Norge er mislykket • REALITET: Integrasjonen -går langsomt -er vanskelig -men er på rett vei

14

15 Fullføring i videregående

16 • MYTE: Vi har ikke hatt arbeidsinnvandring til Norge, (men det må vi få) • REALITET: Vi hadde i 2006 192 000 innvandrere og etterkommere (8%) i arbeidsmarkedet, 111 000 fra ikke- vestlige land (nye EU land ikke inkludert), hvorav bare 6000 arbeidsinnvandrere

17

18 På vei inn i arbeidsmarkedet? Hele befolkningen Alle 25-29

19

20 20 Konklusjon • Vi ser en tilnærming i demografisk atferd (og levekår) over tid og mellom generasjoner • Innvandrerne konsentreres om få næringer i arbeidslivet – lav sysselsetting og høy arbeidsledighet – særskilt for noen grupper Utdanning går det bedre – spesielt for etterkommerne Det går i riktig retning, men med langsom fart Levekårsundersøkelsen

21 21 Formål med Levekår blant innvandrere 2005/2006 • Beskrive sider ved levekårene som ikke dekkes av registre • Sammenlikne med –Levekår blant innvandrere i 1996 –ordinære levekårsundersøkelser for hele befolkningen –funn for tilsvarende innvandrergrupper i andre land • Sammenlikne med et tilleggsutvalg av etterkommere og personer innvandret før skolealder, fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam

22

23

24 Trangbodd, objektivt og subjektivt

25 25 Andel med høyere utdanning fra opprinnelseslandet blant dem som innvandret som ”voksne” (18+)

26 26 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2003 Flere opplever dårlig arbeidsmiljø

27 27 Hvor mange har opplevd diskriminering? Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

28 28 Store forskjeller mellom ulike grupper Antall rapporterte diskrimineringstilfeller? I altBosnia- Hercego vina Serbia og Montene gro TyrkiaIrakIranPakistanVietnamSri Lanka SomaliaChile Antall personer (N) 3053333288297357270308314353245288 I alt 100 Ikke opplevd diskriminering 5670634942366267743458 1 - område 2622 2634322625202827 2 - områder 12710181518965259 3 - områder 513771022195 4 - områder eller mer 21212410042 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

29 Diskriminering • Nesten halvparten av innvandrerne i levekårsundersøkelsen har opplevd diskriminering. • Somaliere, irakere og iranere anser seg som mest utsatt. • Menn opplever mer diskriminering enn kvinner. • Etterkommere og unge innvandrere oppvokst i Norge opplever like mye diskriminering som andre innvandrere.

30 Hva vi har fått vite: • Dårligere boforhold enn andre, i bedring • Mye kontakt med gamlelandet, men flytter neppe tilbake • ”Alle” vil ha norsk statsborgerskap • Lite utdanning i bagasjen, mye tas i Norge • Sysselsettingen er svært ulik, i bedring • Dårligere arbeidsmiljø • Mindre utsatt for kriminalitet • Iranere opplever mest diskriminering • Religion viktig for mange, men ikke alle fra muslimske land

31

32

33 Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200814/


Laste ned ppt "1 1 Tallenes tale - Om innvandring, innvandrere, etterkommere og levekår Verden til venstre Alna og Bjerke SV 30. august 2008 Lars Østby"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google