Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiale ulikheter i helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiale ulikheter i helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosiale ulikheter i helse
v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet

2 Disposisjon Bakgrunn Problem Løsningsstrategier 29.08.07
| Folkehelsemøte - Oppland

3 1. Bakgrunn | Folkehelsemøte - Oppland

4 St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
Kompetansemiljø i Shdir 2004 Handlingsplanen Gradientutfordringen 2005 St.meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller | Folkehelsemøte - Oppland

5 2. Problemet | Folkehelsemøte - Oppland

6 Dødelighet etter utdanning. Menn, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr. 100.000
Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt | Folkehelsemøte - Oppland

7 Dødelighet etter utdanning. Kvinner, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr
Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt | Folkehelsemøte - Oppland

8 Forventet levealder etter yrke, menn
Yrkesinaktive Kilde: SSB | Folkehelsemøte - Oppland

9 Forventet levealder etter yrke, kvinner
Yrkesinaktive Kilde: SSB | Folkehelsemøte - Oppland

10 Årsaker til sosial ulikhet i helse
Grunnleggende sosioøkonomiske forskjeller (utdanning, yrke, inntekt) materielle levekår psyko-sosialt helse-atferd helse-tjenester seleksjon Helseforskjeller (dødelighet, sykelighet, levealder, selvopplevd helse, ulykker, trygdeytelser etc.) | Folkehelsemøte - Oppland

11 3. Løsningsstrategier | Folkehelsemøte - Oppland

12 Utfordringer i arbeidet mot sosiale helseforskjeller
Gradientutfordringen: Tiltak bør rettes mot hele befolkningen (ikke bare høyrisiko-grupper) Folkehelseutfordringen: Tiltak bør rettes mot sosiale strukturer (ikke bare individuell atferd) | Folkehelsemøte - Oppland

13 Gradientutfordringen
Universelle tiltak i tillegg til høyrisikostrategier fordi: Målretting kan virke stigmatiserende Helsegradienten går gjennom hele befolkningen Universelle tiltak kan forebygge at folk havner i høyrisikogrupper Det største forbedringspotensialet finnes i middelklassen | Folkehelsemøte - Oppland

14 Folkehelseutfordringen
Sosio-økonomiske forhold Atferd Tjenester | Folkehelsemøte - Oppland

15 Tiltakskart for å redusere helseforskjeller
med eksempler barnehageutbygging livsstil i skolen skolehelsetjenesten gratis kjernetid på SFO ”aktiv på dagtid” gatehospital | Folkehelsemøte - Oppland


Laste ned ppt "Sosiale ulikheter i helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google