Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandrere i norske kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandrere i norske kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandrere i norske kommuner
Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Silje Vatne Pettersen (red.) SSB Rapport 2009/36 Agnes Aaby Hirsch Kristin Henriksen Lanseringsseminar, IMDi, 16. oktober 2009 Prosjektleder Silje Vatne Pettersen. Andre bidragsytere er Gunnlaug Daugstad, Vebjørn Aalandslid og Toril Sandnes Slått sammen to tidligere rapporter, Aalandslid og Henriksen Rapporten bør brukes som et oppslagsverk. Det er en deskriptiv beskrivelse av innvandrergrupper fra 17 ulike land

2 Disposisjon Del 1: Oppbygging av rapporten og variabler, definisjoner Kommuner som er med i rapporten - avgrensing Innvandrere med samme landbakgrunn – variasjon mellom kommuner. Eksempler på noen variabler og sammenhenger Del 2: Er små kommuner ”best på integrering”? Hvilke forskjeller i sysselsetting finner vi mellom kommunene?

3 Oppbygging av rapporten - definisjoner

4 Kapittel 2 – en oversikt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn Antall. - Oslo - Bergen - Stavanger - Osv. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

5 Hva sier rapporten noe om?
Kjønn Alder Botid Innvandringsgrunn Husholdningsstørrelse og –type Sivilstand Utdanningsdeltakelse (19-24 år) Deltakelse i arbeidsstyrken, sysselsetting, arbeidsledighet (25-54 år). Kvinner og menn. 4. kvartal 2007. Næringstilknytning blant sysselsatte. 4. kvartal 2007. Økonomisk selvhjulpenhet Nyere tall:

6 61 kommuner – hvorfor nettopp disse?

7 Maks 20 kommuner per kapittel
Innvandrere fra Russland, etter kjønn og kommune Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

8 Minst 50 personer i basistallet
Innvandrere fra Russland, etter utdanningsdeltakelse og kommune år Prosent. Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

9 Sammenheng mellom noen variabler

10 Hvor lenge har man bodd i Norge?
I Trondheim og Kristiansand er gjennomsnittlig botid noe kortere enn i andre kommuner I Skedsmo er botiden blant afghanere noe lenger, og relativt færre nyankomne Innvandrere fra Afghanistan, etter botid og kommune Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

11 Hvorfor har man innvandret?
De aller fleste fra Bosnia-Hercegovina har kommet som flyktninger – gjelder alle kommuner Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina, etter innvandringsgrunn og kommune Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

12 Hvor mange bor i husholdningen? (Irak)
Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Irak, etter antall personer i husholdningen og kommune Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

13 Hvor mange er i arbeidsstyrken?
Arbeidsstyrken er både sysselsatte og registrert arbeidsledige Forskjeller mellom kvinner og menn Innvandrere fra Somalia, etter deltakelse i arbeidsstyrken og kommune år. 4. kvartal Prosent. Menn 65 prosent Kvinner 33 prosent Menn 53 prosent Kvinner 49 prosent Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

14 ”Økonomisk selvhjulpenhet” – en nyttig men vanskelig indikator
Halvparten av befolkningen bor i husholdninger hvor 88 prosent eller mer av husholdningens inntekt stammer fra yrkesinntekt (høy eller middels høy selvhjulpenhet) 35 prosent av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU-15 og Norden bor i slike husholdninger (høy eller middels høy selvhjulpenhet)

15 Hvor mye av inntekten er yrkesinntekt? (Afghanistan)
Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Afghanistan, etter grad av økonomisk selvhjulpenhet og kommune Prosent. Nyankomne flyktninger Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå Lav = 56 prosent eller mindre av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels lav = prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels høy = prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Høy = 97 prosent eller mer av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt

16 Hvor mye av inntekten er yrkesinntekt? (Irak)
Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Irak, etter grad av økonomisk selvhjulpenhet og kommune Prosent. Færre bor i store husholdninger Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå Lav = 56 prosent eller mindre av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels lav = prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels høy = prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Høy = 97 prosent eller mer av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt

17 Del 2 Variasjon mellom store og små kommuner?
Sysselsetting i utvalgte kommuner

18 ”Små kommuner er best på integrering”
18

19 Hva er en liten kommune i ”innvandrersammenheng”?
1. En kommune som er lite sentral? 2. En kommune som har få innbyggere? 3. En kommune som har få innvandrere? 4. En kommune hvor innvandrere utgjør en liten andel av innbyggertallet? Og hva er ”integrering”?

20 Kommunens sentralitetsgrad
Kommunenavn Kommunens sentralitetsgrad Antall innbyggere Antall innvandrere Andel innvandrere Drammen Sentrale kommuner Kongsberg Ringerike Hole Nes (Busk.) Minst sentrale kommuner Gol

21 Små kommuner er liiiiitt bedre
Sysselsetting 4. kvartal 2007, år Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, SSB

22 Hva så med kommunene?

23 Bosnia-Hercegovina Filippinene India Irak Iran Sandnes

24 Hvilke forskjeller finner vi mellom kommunene?
Etter Aalandslid-rapporten: ”Bærum gjør det bra fordi de har spesielle typer flyktninger/innvandrere” Sysselsettingsnivået blant innvandrerne i 15 kommuner Sammenligner en landgruppes sysselsetting i en kommune med landgruppens nivå i landet Vietnamesere i Drammen sammenlignet med vietnameserne i Norge Fremdeles kan sammensetningen av en gruppe variere Somaliere i Bærum har lenger botid enn gjennomsnittlig botid for somaliere i Norge Flere flyktninger fra Tsjetsjenia blant de fra Russland i Kristiansand sammenlignet med kommuner i nord

25 Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker
Høyere sysselsetting for nær alle gruppene Men her bor det få fra de nyere flyktningegruppene Skedsmo: Afghanere har langt lavere sysselsetting enn landsgjennomsnittet tross lenger botid, Irakere høyere sysselsetting og indere og srilankesere langt høyere Vietnamesere største gruppe, har også høyere sysselsetting Lørenskog: Høy sysselsetting for nær alle grupper Filippinere og indere skiller seg positivt ut med høy sysselsetting. Få au-pairer blant filippinerne sammenlignet med i Bærum og Asker Største grupper Pakistan og Vietnam; 3 og 7 prostenpoeng over landsgjennomsnittet

26 Asker og Bærum Sandnes og Stavanger
Langt over landsgjennomsnittet for mange grupper, også for nyere flyktningegrupper Somaliere i Bærum har 14 prosentpoeng høyere sysselsetting enn i landet generelt, og 2,5 års lenger botid Afghanere i Bærum noe under landsgjennomsnittet, 2,5 års lenger botid Selektivt flyttemønster og godt integreringsarbeid? Også her høy sysselsetting for mange grupper, også for nyere flyktningegrupper Flyktninger fra Balkan skiller seg positivt ut Eks Kosovo 20 pp høyere sysselsetting i Sandnes Tyrkerne skiller seg også positivt ut Indere med lav botid, kvinner ikke i arbeidsmarkedet

27 Skien, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg
Gamle industrikommuner, relativt lav sysselsetting i hele befolkningen Svært stor forskjell til landsgjennomsnittet for flere grupper. Iranere og somaliere: langt lavere sysselsetting enn disse gruppenes landsgjennomsnitt Eks: Somaliere har 18, 14, 10 og 6 pp lavere sysselsetting i Fredrikstad, Moss, Skien og Sarpsborg Mange flyktninger flytter fra andre deler av landet til Østfold Fredrikstad mottar nest flest sekundærflyttere etter Oslo Flyktninger som flytter til Østfold er mindre ”økonomisk selvhjulpne” enn flyktningene som opprinnelig bor i fylket

28 5 store byer Oslo – på gjennomsnittet
Bergen: 10 av 17 grupper under landsgjennomsnittet Seks av ti menn fra Somalia sysselsatt – mot fem av ti i landet Irakere og afghanere lavere sysselsetting i Bergen Trondheim: 11 av 15 grupper under landsgjennomsnittet Nyere flyktningegrupper lavere sysselsetting i Trondheim, særlig somaliere Kristiansand: 8 av 14 under landsgjennomsnittet Russere: Mange flyktninger fra Tsjetsjenia Drammen: Mange grupper på landsgjennomsnittet Irak og Somalia noe over landsgjennomsnittet

29 Hvorfor forskjeller? Sammensetningseffekter: Fra samme land men likevel ulike mht botid, kjønnssammensetning, innvandringsgrunn, husholdningsstruktur, etc? Arbeidsmarkedet i kommunen? Flytter spesielle grupper til kommunen? De med råd flytter ut av Oslo til Lørenskog, Skedsmo, Asker, Bærum? Mindre selvhjulpne flytter til Østfold? Kommunenes integreringsarbeid?

30 Takk for oss!


Laste ned ppt "Innvandrere i norske kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google