Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det flerkulturelle Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det flerkulturelle Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det flerkulturelle Norge
- utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

2 Innhold: Demografi: Levekår og deltakelse: SSB definisjoner
Innvandring Landbakgrunn Innvandringsgrunn Botid Befolkningsvekst Innvandrerflertall? Muslimsk flertall? Levekår og deltakelse: Sysselsetting Utdanning Valg Statsborgerskap Kriminalitet NTL 12. mars 2013

3 SSBs definisjoner og tall per 1.1.2012
Antall Andel av befolkningen Innvandrere: personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre 546 700 11,0 % Norskfødte med innvandrerforeldre: Barn innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere, andregenerasjon) 108 400 2,2 % I alt 655 100 13,2 % NTL 12. mars 2013

4 Andre grupper Definisjoner Antall Andel av befolkningen
Én av foreldrene er innvandrer: 73 % under 40 år, ¾ fra Europa, USA, Canada. 5,1 % Én av foreldrene er innvandrer, én er etterkommer: Snittalder= 6 år, 57% bor i Oslo nær ¾ fra Pakistan og Tyrkia 4 850 0,1 % Tredjegenerasjon – begge foreldre er etterkommere: Snittalder= 4 år, 57% bor i Oslo ¾ fra Pakistan og Tyrkia 380 0,0 % NTL 12. mars 2013

5 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt 1970-2012 - 550 000 flere på 40 år
NTL 12. mars 2013

6 Innvandrere fra 219 land i Norge
NTL 12. mars 2013

7 Antall bosatt 1.1.2012 - Flest med bakgrunn fra Polen
NTL 12. mars 2013

8 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i 2005 og 2012 - Store endringer!
NTL 12. mars 2013

9 Andel bosatte utenlandsfødte. 2011 - Norge nær EU snittet
Kilde: Eurostat NTL 12. mars 2013

10 Befolkningsvekst. 2011 - Norge blant land med høyest vekst i EU
Kilde: Eurostat NTL 12. mars 2013

11 Befolkningsveksten i Norge
Befolkningsveksten i Norge Økning siden EU-utvidelsen mot øst Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

12 Nettoinnvandring 1970-2011 - 75 % fra EU etc. i 2011
NTL 12. mars 2013

13 Nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2010 og 2011 - Fortsatt økning fra Polen og Litauen
NTL 12. mars 2013

14 Innvandring, etter landbakgrunn
Innvandring, etter landbakgrunn Norge høyest andel fra Baltikum og Polen Kilde: Nordisk statistisk årbok 2011 NTL 12. mars 2013

15 Ikke-nordiske innvandringer, etter innvandringsgrunn Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie. I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Ukjent Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

16 Median botid for innvandrere i Norge. 1. 1
Median botid for innvandrere i Norge Store variasjoner i botid Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

17 Hvor mange innvandrere i framtiden?
Vanskelig å forutsi Avhengig av forhold i Norge Innvandringspolitikken, særlig angående flyktninger og familiegjenforening, men også arbeidstillatelser utenfor EU/EØS Norsk økonomi og arbeidsmarked – hvor god er den relativt til andre land? Holdninger til innvandrere og innvandring Hvor attraktivt er det å bo i Norge (integrering, diskriminering osv) Forhold utenfor Norge Akutte kriser og situasjoner – nye flyktningstrømmer Økonomiske konjunkturer Internasjonal (EU/FN) politikk og forpliktelser Utvandring: Hvor mange flytter tilbake til opprinnelseslandet? Kortsiktig vs. langsiktig utvikling NTL 12. mars 2013

18 Norge: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning Innvandrere ikke i flertall i 2060. Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden 28% EU-land i Øst-Europa 13% EU-land i Vest-Europa, USA, Can, Aust, NZ Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

19 Oslo: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning % med innvandrerbakgrunn i Oslo i 2040. Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden 47% 28% EU, USA, Can, Aust, NZ Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

20 Muslimsk flertall? Ved inngangen til 2011: Hvor mange i 2030 og 2060?
SSB registrerer ikke personer etter religion, tro eller livssyn. SSB registrerer antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte. Kan gi tall på personer fra land der islam er største religion (”muslimske land”) Ved inngangen til 2011: fra ”muslimske” land = 4,1 % av Norges befolkning registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn = 2 % av Norges befolkning Hvor mange i 2030 og 2060? NTL 12. mars 2013

21 Andel muslimer. 2010 og 2030 - Fortsatt liten minoritet i Vest-Europa i 2030
Kilde: PEW Research Center : The Future of the Global Muslim Population, January 2011 NTL 12. mars 2013

22 Nettoinnvandring fra muslimske land. 2011 - Andelen sunket kraftig
NTL 12. mars 2013

23 PAUSE NTL 12. mars 2013

24 Levekår og deltakelse Fokus på utsatte grupper
SSB skal speile samfunnet Må være mulig å måle Over tid Mellom generasjoner Viktige områder: Sysselsetting Utdanning Valg Statsborgerskap Kriminalitet NTL 12. mars 2013

25 ARBEID NTL 12. mars 2013

26 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4
Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Hele befolkningen Innvandrere NTL 12. mars 2013

27 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4
Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Norden, EU Øst-Europa ellers, S-, M- og N-Am Asia Afrika NTL 12. mars 2013

28 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4
Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2011 Somalia lavest sysselsetting Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

29 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4
Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2011 Sysselsettingen øker med botid… Nye EU land Sør- og Mellom-Amerika Asia Afrika NTL 12. mars 2013

30 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 25-29 år. 4
Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2010 På vei inn i arbeidsmarkedet? Hele befolkningen 25-29 NTL 12. mars 2013

31 UTDANNING NTL 12. mars 2013

32 Høyeste oppnådde utdanningsnivå. 16+ år. 2011
Høyeste oppnådde utdanningsnivå. 16+ år Prosent - Store variasjoner etter landbakgrunn… Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

33 Andel ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år
Andel ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år. Start i Prosent - Mange innvandrergutter slutter på skolen… Innvandrere Hele befolkningen Norskfødte med innvandrerforeldre Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

34 Videregående utdanning
Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregående utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i Elever, i alt 1,2 6,1 4,7 2,0 24,9 1,3 59,8 Innvandrere 0,9 0,6 5,9 27,1 1,4 62,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,5 1,8 7,2 41,7 5,1 42,8 NTL 12. mars 2013

35 Videregående utdanning
Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregående utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i Elever, i alt 1,2 6,1 4,7 2,0 24,9 1,3 59,8 Innvandrere 0,9 0,6 5,9 27,1 1,4 62,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,5 1,8 7,2 41,7 5,1 42,8 Norskfødte med innvandrerforeldre: Høyest andel som studerer Både for menn og kvinner Høyest for Kina, Sri Lanka, India, Polen. NTL 12. mars 2013

36 VALGDELTAKELSE NTL 12. mars 2013

37 Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg 2001-2011 - Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc.
Hele befolkningen Hele befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap NTL 12. mars 2013

38 Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg 2001-2011 - Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc.
Hele befolkningen Hele befolkningen EU etc. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Norsk statsborgerskap Afrika, Asia etc. Utenlandsk statsborgerskap NTL 12. mars 2013

39 Stortinget: 0,6 % innvandrere Kommunestyret: 2,5 % innvandrere
Representasjon på Stortinget og i kommunestyret: - Innvandrere og deres barn er underrepresentert Stortinget: 0,6 % innvandrere Kommunestyret: 2,5 % innvandrere Valgt inn i norske kommunestyrer i 2011: 29 fra Pakistan 21 fra Somalia 5 fra Vietnam ! Men… 6 av 10 innvandrerne fra Asia, Afrika etc. bor i en kommune hvor de er ’overrepresentert’ i sitt lokale kommunestyre (2007). Viktigst: Drammen og Oslo. NTL 12. mars 2013

40 Tar innvandrere norsk statsborgerskap?
NTL 12. mars 2013

41 Årlig overgang til norsk statsborgerskap. 1977-2011. Antall
Årlig overgang til norsk statsborgerskap Antall. Stor økning på 30 år NTL 12. mars 2013

42 Naturaliseringsrate, etter landbakgrunn
Naturaliseringsrate, etter landbakgrunn. Innvandrere med minst 7 års botid Prosent. - Høyest rate for innvandrere fra Afrika NTL 12. mars 2013

43 Andel med norsk statsborgerskap etter innvandringsbakgrunn
Andel med norsk statsborgerskap etter innvandringsbakgrunn. Uavhengig av botid Prosent av bosatte - Innvandrere: 32% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

44 Andel med norsk statsborgerskap. Innvandrere med minst 7 års botid
Andel med norsk statsborgerskap. Innvandrere med minst 7 års botid Prosent av bosatte - Innvandrere 7 år botid: 62% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

45 KRIMINALITET NTL 12. mars 2013

46 Straffede. Per 1000 innbyggere 15 år og over
Straffede. Per 1000 innbyggere 15 år og over Reduksjon i andel straffede Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

47 Andel straffede 15 år og eldre. 2005-2008
Andel straffede 15 år og eldre Prosent - Befolkningsstruktur betyr mye Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå NTL 12. mars 2013

48 Integreringen i Norge en utfordring
Store forskjeller mellom grupper Mange innvandrere får ikke innpass på arbeidsmarkedet vanskelig å lære norsk, få venner, øke levestandarden, trives… Men … går langsomt er vanskelig det er tegn til tilnærming i atferd og levekår over tid og mellom generasjoner NTL 12. mars 2013

49 NTL 12. mars 2013 49


Laste ned ppt "Det flerkulturelle Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google