Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Services offered by hearing aid professionals Draft prEN 15927.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Services offered by hearing aid professionals Draft prEN 15927."— Utskrift av presentasjonen:

1 Services offered by hearing aid professionals Draft prEN 15927

2 Hearing aid professional = audiograf men i praksis alle som kan tilfredsstille disse krav

3 Europeisk standardforslag som nylig har vært til høring i Norge Dersom vedtatt blir det automatisk norsk standard Konsekvenser? Ferdig innen utgangen av 2010

4 Scope  Spesifisere prosessen fra første kontakt med klienten til langtids oppfølging  Beskriver:  Utdannelse (lavere enn norsk audiograf)  Romfasiliteter  Utstyr  Målinger, prosessen  Kvalitetskontroll  Etikk

5 Kan utelate visse grupper  Barn  Andre handikapp  CI

6 Utdannelse Vises til europeisk direktiv Lavere grad enn BSc Nasjonale krav kan her bli gjeldende

7 Lokaler  Mottakelse  Rådgivning  Audiometri  Tilpasning  Teknisk vedlikehold, høreapp.testing osv.  Krav til belysning, støy, etterklang

8 Utstyr (minimum)  Rentoneaudiometer med luft- og benledning (type 1 eller 2 i IEC 60645-1) (type 1 eller 2 i IEC 60645-1)  Taleaudiometer (IEC 60645-2)  Kalibrering, lydmåler, øresimulatorer  Otoskopi  Avstøpning for ørepropp  Høreapp. programmerings-utstyr  Innskuddsforsterkning  Høreapp.testing  Div. verktøy og vedlikeholdsutstyr  Demonstrasjonsutstyr, bl.a. tekniske hjelpemidler (teleslynge osv.)

9 Etiske krav  Forhold til klienten  Forhold til leger og andre faggrupper  Forhold til kolleger  Reklamering, annonsering

10 Prosessen, målinger  Første kontakt, registrering, informasjon  Hørselprofil  Audiologi  Otoskopi  Rentoneaudiometri  Taleaudiometri  Annet  Tympanometri, UCL/MCL, loudness scaling

11 Henvisning til medisinsk utredning!

12 Tilpasning  Valg av hovedtype app.  Programmering  Pre-setting  Fine-tuning

13 Verifisering (minst en av 3 metoder)  Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med og uten app.  Spørreskjema  Innskuddsforsterkning  Evt. annet  Lydfeltsaudiometri med og uten app.  Lokalisering (høyttaler-array)

14 Instruksjon  Produkt-spesifikk instr.  Plassere og bruke app.  Skifte batteri  Rengjøring  Høre-taktikk  Bruk med andre tekn. hj.midl.

15 Oppfølging  Kontroll etter tilpasning  Otoskopi  Fysisk tilpasning  Brukermessige forhold  Ørevoks  Hørselfunksjon  Rejustering  Hørselstrening (av andre?)  Bistå ved feil, testing av app.

16 Annen service  Sørge for batterier (info)  Motta brukte batt.  Rengjøringsprodukter  Andre tekn. hjelpemidler (teleslynge, varsling osv.)

17 Kvalitetssikring  ISO 9001  Tilpasningskvalitet  Klientens tilfredshet  Spørreskjema  Taletesting  Behandling av klager  Korrektiv handling

18 Dokumentasjon  Klient-journal med alle aktuelle opplysninger  Demografisk  Medisinsk  Hørselprofil  Høreapp. type, serienr.  Tilpasningsdata  Verifisering  Oppfølging

19 Annex A  Beskrivelse av utdannelses-moduler  Administrative rutiner  Anatomi, fysiologi  Høreapp.  Teknisk  Tilpasn.  Modifisere  Ørepropp  Klient-rutiner  Akustikk, fysikk, elektronikk, data  Praktisk trening

20 Annex B  Anbefalt klient-info vedr. tilpasningsprosessen


Laste ned ppt "Services offered by hearing aid professionals Draft prEN 15927."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google