Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk lærebok i Audiologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk lærebok i Audiologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk lærebok i Audiologi
Prosjekt initiert av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS) Startet opp i 1999/2000 Redaksjonskomité med ett medl. fra hvert nordisk land (utvidet med to fra DK): Stig Arlinger (SE) Gylfi Baldursson (IS) Tapani Jauhiainen (FI) Einar Laukli (NO) Per Nielsen (DK) Birgit Svendsen (DK)

2 Økonomi Hovedbidrag fra NAS DKK 50.000 fra Nordisk Ministerråd
Figurer dekket delvis av midler fra Oticon-fondet Norsk utgave: midler til oversettelse fra HLF og LFH Statlig støtte til utgivelsen (?)

3 Nordisk lærebok i Audiologi
Norsk utgave 2006/07 ? (37 forfattere, 4 fra Norge) Fagbokforlaget, Bergen

4 INNHOLD Forord Forfattere Introduksjon Akustikk 1.0 Innledning 1.1 Lyd 1.2 Romakustikk 1.3 Elektroakustikk

5 Psykoakustikk 2.0 Innledning 2.1 Høreområdet 2.2 Hørestyrke 2.3 Hørestyrkenivå 2.4 Recruitment, hyperacusis, fonofobi 2.5 Hørselsnivå 2.6 Sensation level 2.7 Maskering 2.8 Kritisk båndbredde 2.9 Tonehøyde 2.10 Diplacusis 2.11 Klangfarge 2.12 Svevning 2.13 Frekvensoppløsning 2.14 Tidsoppløsning 2.15 Lydnivåoppløsning 2.16 Temporal integrasjon 2.17 Adaptasjon 2.18 Habituering 2.19 Binaural hørsel

6 Språklig kommunikasjon
3.0 Innledning 3.1 Lingvistikk 3.2 Fonetikk og fonologi 3.3 Taleoppfattelse 3.4 Språk- og taleutvikling 3.5 Kognitive funksjoner 3.6 Innlæring, trening, utvikling 3.7 Nevral plastisitet

7 Hørselssystemets utvikling og genetikk
4.0 Innledning 4.1 Embryonal utvikling 4.2 Hørselsutvikling 4.3 Audiologisk genetikk 5 Anatomi og fysiologi 5.0 Innledning 5.1 Det ytre øret 5.2 Mellomøret 5.3 Det indre øret 5.4 Hørselsnerven og de sentrale hørselsbaner: anatomi 5.5 Efferente hørselsbaner 5.6 Sentrale hørselsbaner: fysiologi

8 Hørselsmåling 6.0 Innledning 6.1 Uformelle prøver 6.2 Psykoakustiske metoder med rentone- eller støybånds-stimuli 6.3 Taleaudiometri 6.4 Akustisk fysiologiske metoder 6.5 Elektrofysiologiske metoder 6.6 Barneaudiometriske målinger 6.7 Testbatteri for topisk diagnostikk 6.8 Utstyr for audiometri, kravspesifikasjoner og kalibrering 6.9 Feilkilder og målenøyaktighet ved audiometri

9 7 Hørselstap 7.0 Innledning 7.1 Hørselstap hos barn 7.2 Hørselstap hos voksne 7.3 Sentrale hørselstap 7.4 Ikke-organiske hørselstap 7.5 Epidemiologi 7.6 Konsekvenser av hørselstap 7.7 Klassifisering av hørselstap 8 Medisinsk behandling 8.0 Innledning 8.1 Medikamentell behandling av hørselstap 8.2 Kirurgisk behandling av hørselstap 9 Tinnitus 9.0 Innledning 9.1 Tinnitusmåling 9.2 Tinnitusbehandling 9.3 Sammenfatning

10 Rehabilitering 10.0 Innledning 10.1 Måling av funksjonstap og handikapp 10.2 Individuell rehabiliteringsplan 10.3 Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI 10.4 Kognisjon og taleforståelse 10.5 Pedagogiske tiltak 10.6 Psykososiale tiltak 10.7 Oppfølging av rehabilitering Habilitering 11.0 Innledning 11.1 Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI til barn 11.2 Pedagogisk og psykososial støtte til døve og hørselshemmede barn 11.3 Kommunikasjon og læring i relasjon til døve og hørselshemmede barns utvikling

11 12 Støy 12.0 Innledning 12.1 Hørselsskadelig støy 12.2 Forstyrrende effekter 12.3 Taleinterferens 12.4 Søvnforstyrrelser 12.5 Andre fysiologiske effekter 12.6 Hørselsvern Internasjonale standarder 13.0 Innledning 13.1 ISO (International Organization for Standardization) 13.2 IEC (International Electrotechnical Commission) 13.3 CEN (European Committee for Standardization) Forkortelser Indeks


Laste ned ppt "Nordisk lærebok i Audiologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google