Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt sterilforsyning Helse Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09
Prosjektleder Jan Wiggen

2 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009
Utgangspunkt for prosjektet: Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord RHF ”...organiseringen av sterilforsyningstjenesten ved noen av foretakene i Helse Nord kan gi grunn til bekymring…” Prosjekt sterilforsyning

3 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009
* Det planlegges ett besøk av 2-3 dagers varighet ved sterilforsyningen ved hvert sykehus i prosjektperioden. * Informasjonsmøte med - leder for sterilforsyningen - leder ved teknisk avdeling - representanter for kirurgisk, medisinsk og operasjons-avdelingen - kvalitetsansvarlig - lokalt smittevernpersonell (hygienesykepleier og smittevernlege) * Følge produksjonen i sterilforsyningen fra bruk til gjenbruk * Gjennomgå sjekkliste og fylle ut i samarbeid med leder for sterilforsyningen Prosjekt sterilforsyning

4 Prosjekt sterilforsyning 2008-09
UNN Harstad og Narvik Prosjekt sterilforsyning

5 Prosjekt sterilforsyning 2008-09
… og Bodø høsten 2008 Prosjekt sterilforsyning

6 I 2009 startet vi med NLSH Vesterålen og Lofoten
Prosjekt sterilforsyning

7 Prosjekt sterilforsyning 2008-09
Helgelandssykehusene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana var neste helseforetak. Prosjekt sterilforsyning

8 Deretter Helse Finnmark Kirkenes og Hammerfest
Prosjekt sterilforsyning

9 Prosjekt sterilforsyning 2008-09
og til slutt UNN Tromsø Prosjekt sterilforsyning

10 Prosjekt sterilforsyning 2008-09
Myndighetskrav Lover, forskrifter, veiledere og standarder Smittevernloven Lov om medisinsk utstyr Lov om helsepersonell Internkontrollforskriften NS-EN 285 og NS-EN 554 Dampsterilisatorer NS-EN ISO Vaskedekontaminatorer - NS-EN: Norsk Standard-Europeisk Norm - ISO: International Standards Organisation - DIN: Deutsches Institut für Normung Allment aksepterte normer Prosjekt sterilforsyning

11 Smittevernforskriften
Det skal etableres et system av skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring av Teknisk desinfeksjon og rengjøring av utstyr Pakking, sterilisering, lagring og transport Sterilisatorer og kontrollrutiner Prosjekt sterilforsyning

12 Er validering av sterilisatorer nødvendig?
NS-EN 285 og NS-EN 554 Store dampsterilisatorer Kontroll Service Validering Ja, det er pålagt! Prosjekt sterilforsyning

13 Instrumentvaskemaskiner
NS-EN 15883 Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter Prosjekt sterilforsyning

14 Lagring av sterilt gods
Prosjekt sterilforsyning

15 Prosjekt sterilforsyning
Systematisk gjennomgang av sin virksomhet Sjekkliste og kort rapport sendes etter besøket Regionalt samarbeid mellom sterilforsyninger styrkes Hospitering Prosjektleder er tilgjengelig for faglig råd i hele prosjektperioden Avsluttende rapport som oppsummerer status ved sterilforsynings-enhetene i Helse Nord, skal være ferdig senest Etter prosjektet: Prosjektleder går tilbake til sin stilling ved sterilforsyningen, UNN Tromsø og deltar i regionalt fagnettverk Prosjekt sterilforsyning

16 Prosjekt Sterilforsyning
Smittevernplan Helse Nord (s. 27) Status for Helse Nord ved oppstart av prosjektet: 11 sykehus 1 sykehus har utdannet sterilforsyningsansvarlig 5 sykehus gjennomfører ikke årlig validering av autoklavene Prosjekt sterilforsyning

17 Prosjekt Sterilforsyning
Vi etterspør bl.a. Skriftlige prosedyrer Service og vedlikeholdsprogram for autoklaver og instrumentvaskemaskiner Kjennskap til sykehusets infeksjonskontrollprogram Arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter Rutiner ved sterilisering Rutiner ved godkjenning av steriliseringsprosessen Håndtering av gods etter sterilisering/lagring av sterilt gods Registrering av feil og avvik/meldesystemer Rutine for håndtering av låneutstyr Resterilisering av engangsprodukter Muligheter for håndhygiene Muligheter for deltakelse på eksterne kurs og seminar Prosjekt sterilforsyning

18 Prosjekt Sterilforsyning
Hva er resultatet? Prosjekt sterilforsyning

19 Prosjekt Sterilforsyning
INGEN SYKEHUS HAR KOMPLETT SKRIFTLIGE PROSEDYRER FOR HELE VIRKSOMHETEN VED STERILFORSYNINGEN Alle sykehus har kjennskap til infeksjonskontroll-programmet 8 sykehus har muligheter for håndhygiene på nødvendige steder. 3 HAR DET IKKE!! INGEN SYKEHUS RESTERILISERER ENGANGS PRODUKTER! 9 SYKEHUS HAR IKKE MULIGHET FOR ÅRLIG DELTAKELSE PÅ EKSTERNE KURS OG SEMINAR ! Prosjekt sterilforsyning

20 Prosjekt Sterilforsyning
6 sykehus har tilfredsstillende arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter. 5 har det ikke!! INGEN SYKEHUS HAR SKRIFTLIGE RUTINER FOR BEHANDLING AV LÅNEUTSTYR!! 10 sykehus har ikke registrering av feil og avvik eller meldesystem for dette!! Prosjekt sterilforsyning

21 Prosjekt Sterilforsyning
6 sykehus har rutiner for service og vedlikehold av autoklaver og instrumentvaskemaskiner 5 sykehus har ikke årlig validering av autoklavene Alle sykehus har rutiner for godkjenning av steriliseringsprosessen. 4 av disse har skriftlige rutiner. Prosjekt sterilforsyning

22 Prosjekt Sterilforsyning
Viktigste anbefalinger: Kvalitetssikre autoklavene og steriliseringsprosessen ved årlig validering av autoklavene. Etablere faste rutiner for service og vedlikehold av autoklavene. Utført arbeid må dokumenteres. Prosjekt sterilforsyning

23 Prosjekt Sterilforsyning
Viktigste anbefalinger: Anskaffe datasystem som ivaretar sterilforsyningens behov for registrering, logistikk, prosess-styring, lagerhold og etikettproduksjon Prosjekt sterilforsyning

24 Prosjekt Sterilforsyning
Viktigste anbefalinger: Utarbeide skriftlige rutiner hvor dette mangler - se sjekklista! Prosjekt sterilforsyning

25 Prosjekt Sterilforsyning
Viktigste anbefalinger: Sikre årlig deltakelse på kurs og seminarer med relevant faglig innhold Prosjekt sterilforsyning

26 Prosjekt Sterilforsyning
Viktigste anbefalinger: Etablere skriftlige rutiner for daglig kontroll av instrumentvaskemaskinene Prosjekt sterilforsyning

27 Prosjekt Sterilforsyning
Fullføring av prosjektet Ferdigstille rapporter for hvert enkelt sykehus Utarbeide rapport til Helse Nord. Skal være ferdig til 15. juli 2009. Rapporten trykkes og distribueres straks over sommerferien Sende rapporten til alle deltagende sykehus og Helse Nord RHF Prosjekt sterilforsyning

28 Prosjekt Sterilforsyning
Rapporten legges ut på hjemmesiden til Prosjekt sterilforsyning


Laste ned ppt "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google