Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 (Marianne Riise, fagdirektør, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Utviklingsoppgaver på valgområdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 (Marianne Riise, fagdirektør, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Utviklingsoppgaver på valgområdet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 (Marianne Riise, fagdirektør, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Utviklingsoppgaver på valgområdet

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Utfordringene •bruk av datateknologi ved valg •opprettholde den høye tilliten til valg •dagens løsninger er ikke gode nok ut fra et demokratisk, kontroll- og sikkerhetsmessig perspektiv •sterkere statlig styring krever en annen organisering på sentralt nivå

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Sentralt valgdatasystem •ett felles system for hele landet til erstatning for dagens systemer •systemet får valgmyndighetenes stempel  eies, forvaltes og driftes fullt ut av statlige valgmyndigheter  fullt ut kontrollert og styrt av offentlige myndigheter •gir oss helt andre muligheter med hensyn til bl.a. informasjon til velger, partier/grupperinger, felles regler og rutiner, formidling av valgresultater, statistikk og forskning

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Nytt sentralt manntall •del av det sentrale valgdatasystemet •landsdekkende elektronisk manntall Maskinell telleløsning •del av det sentrale valgdatasystemet Løsning for å stemme elektronisk •del av det sentrale valgdatasystemet

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Designløsning for valglokaler • Har fått mye skryt • Gode evalueringsresultater • Alle kommuner får mulighet til å bruke konseptet

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Sentral Valgenhet •Valglovutvalget •Foreslo egen valgkommisjon •Skulle ikke utføre de praktiske oppgavene •Ufullstendig forslag •Deptet anbefalte ikke forslaget •Stortinget enig

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Hvorfor en sentral valgenhet? 1.spørsmål om valgarbeidet burde organiseres slik at det etableres en større avstand mellom konstitusjonelt ansvarlig statsråd og overordnet administrativt valgarbeid 2.behov for å skille ut de mer tekniske og operative oppgavene 3.utfordringer på valgområdet krever en annen type organisering og tilleggskompetanse

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Utredning •Utredning i regi av DIFI •Offentliggjøres om kort tid •Her diskuteres 1.Organisasjonsmodell 2.Hvilke oppgaver enheten bør ha og hvilke som bør være igjen i deptet 3.Lokalisering. Kriterier 4.Hvilke grep er nødvendig for å sikre tilliten til uavhengig valgavvikling

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Aktuelle tiltak for å sikre enheten uavhengighet og upartiskhet  Lovfesting av valgenhetens ansvar og rolle  Avskjære instruksjonsmyndighet for enkeltvedtak  Bruk av uavhengig klagenemnd for klager og tilskuddstildeling  Direktør ansatt på langvarig åremål uten adgang til gjenoppnevning  Vedtekter fastsatt i kgl.res. som markerer den upartiske rollen for valgenheten


Laste ned ppt "1 (Marianne Riise, fagdirektør, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Utviklingsoppgaver på valgområdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google