Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørreundersøkelse 2013 Einar Laukli Fagnettverk 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørreundersøkelse 2013 Einar Laukli Fagnettverk 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørreundersøkelse 2013 Einar Laukli Fagnettverk 2013

2 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater NS-EN 15927 www.standard.no Gjeldende europeisk standard som er blitt norsk standard fra nov. 2010 (norsk oversettelse juni 2011)

3

4 Verifisering høreapp.tilpasn. (minst en av 3 metoder) Pkt. 5.5.4  Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med og uten h.app. (SNR/terskel)  Innskuddsforsterkning (IEC 61669/ISO 12124)  Spørreskjema  Evt. annet  Lydfeltsaudiometri (rentone) med og uten app.  Lokalisering (høyttaler-array)  Presentasjon av lydlandskap

5

6

7 Evaluering - spørreskjema  Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit  Satisfaction with Amplification in Daily Life  Glasgow Hearing Aid Benefit Profile  Client Oriented Scale of Improvement (COSI)  Gothenburg Profile  International Outcome Inventory for Hearing Aids  Tromsø-versjon (revidert)  Andre norske ?

8 2013 Enkel spørreundersøkelse Hvilke av de tre metodene benyttes i dag ?

9

10 Spørreskjema evaluering NS-EN 15927 Ant. utsendte skjema: noe over 100 (overlappinger) Ant. svar: 78 Ja/Nei-spørsmål Vi utfører høreapp.tilpasninger (hvis JA, gå videre) Ja94,9 % (74/78) Nei 2,6 % Ubesvart 2,6 %

11 Matrisespørsmål, svar i % (noen ant. i parentes) Kryss av i aktuell rubrikk for hvilken metode som er aktuell hos dere rutinemessig av og til planlegges utføres ikke ubesv. rutinemessig av og til planlegges utføres ikke ubesv. (100 %) (100 %) ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 1. IG/REM 7,7 (6)19,2 15,4 48,7(38) 9 2. Tale i lydfelt (med og uten støy, 5,1 (4)16,7 16,7 52,6(41) 9 med og uten app.) 3. Spørreskjema 7,7 (6)10,3 15,4 55,1(43) 11,5

12 Fri tekst - enkeltkommentarer Nytt utstyr for IG er anskaffet og vil tas i bruk. Taleaudiometri i lydfelt vil sanns.vis bli innført rutinemessig Tidligere brukt spørreskjema men sluttet pga. at pas. følte seg presset til å svare positivt. Bruker mye loggen på app. og hører på hva pas. sier IG og tale i lydfelt planlegges når nytt aud.rom er klart

13 Vi har ikke utstyr men planlegger oppsett for lydfelt Nytt IG-utstyr skal tas i bruk, sanns.vis ’av og til’ Tale i lydfelt skal også igangsettes, usikkert om 100 % Spørreskjema har vært brukt men pause pga. ressurser Vi har utviklet eget spørreskjema som vi benytter Tar stort sett alltid IG med vanlige BTE og ITE. Åpne løsninger og RITE testes ikke pga. store variasjoner i resultatene

14 Har fått tilbud på IG-utstyr og har hatt møte med lev. IG og tale i lydfelt skal tas i bruk med nytt rom. Litt frem i tid. Lydfelt uten støy med og uten app. gjøres av og til. Sjekker loggen til pas. og stiller spørsmål. Planer om standardisert spørreskjema In-situ via HA-programvaren gjøres alltid Alle tre metodene bør være tilgjengelige selv om de har sine fordeler og ulemper. Skal benytte den til en hver tid mest egnede metode

15 Skal starte med COSI (NAL) fra 1.9.13 Vi som avtalespesialister har ikke tid til slikt -----------------

16 Konklusjon  Ca. 50 % gjør ingen verifisering eller evaluering av tilpasningene og har ingen planer  Noen planlegger en eller flere metoder (16 %)  Noen utfører ’av og til’ (10-20 %)  Viktig at noe gjøres - Norsk Standard skal i utgangspunktet følges! Skal bindes til forskrifter  Kan kanskje kreves dokumentert?


Laste ned ppt "Spørreundersøkelse 2013 Einar Laukli Fagnettverk 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google