Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen
Brukerstyrte plasser ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen

2 Hva er brukerstyrt plass?
Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen, vil til enhver tid ha to senger til disposisjon for brukerstyrt plass. Noen kjente pasienter har gjennom kontrakt om brukerstyrt plass mulighet til å be om et kort opphold når han eller hun har behov for det. Kontrakt kan initieres av pasienten selv, pårørende eller primærkontakt/behandler ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen.

3 Annen type innleggelse
Innleggelsen skal være av kortest mulig varighet, maks 5 døgn. Det må gå 2 uker mellom hver brukerstyrte innleggelse Innleggelse alle dager mellom kl og kl Oppholdet vil bære preg av struktur, hvile og deltagelse i miljøet på avdelingen. Brukere som har hjelpebehov utover dette kan ikke benytte en slik plass. Behandlingsintervensjoner som medikamentendringer og samtaler med psykolog inngår vanligvis ikke i tilbudet.

4 Mål pasienter får døgnplass uten å må gå via fastlege/legevakt/vakthavende lege hindre at helseplagene blir så store at lange innleggelser blir nødvendig. redusere bruk av tvang pasienter har større innflytelse, mer ansvar og opplevelse av autonomi påvise mulige effekter av Brukerstyrt plass gjennom en randomisert klinisk studie

5 Inklusjon Brukerstyrt plass er ment for pasienter som:
har psykoselidelse eller bipolar lidelse, evt med rusproblem eller andre tilleggsproblem over tid mottar tjenester fra kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten tidligere har benyttet seg av døgnplass ved Nidaros DPS og av og til har behov for et kort døgnopphold

6 Inklusjon Pasienten må kunne forstå innholdet i kontrakten og må ha samtykkekompetanse. Pasienten må selv kunne ta initiativ til innleggelse og se behovet for, og funksjonen til brukerstyrt plass Pasienten må ikke opprettholde massivt rusmisbruk, ha selvdestruktiv atferd eller være til skade for seg selv eller andre.

7 Styringsgruppe Repr. brukergruppa PH: Torill Sørflakne
Divisjonssjef Psykisk helsevern: Liv Sjøvold, Avd. sjef Nidaros DPS: Randolf T. Vågen Seksjonssjef rehabiliteringsseksjonen Nidaros DPS: Vivi Ann Stephansen Seksjonsleder rehabiliteringsseksjonen Nidaros DPS, døgn: Svein Olav Johnsen Overlege rehabiliteringsseksjonen Nidaros DPS : Per Stephan Boll Møtefrekvens ca 1.gang pr kvartal

8 Referansegruppe Klinisk samarbeidsutvalg
Administrativt samarbeidsutvalg Brukergruppa PH

9 Arbeidsgruppe/forskningsgruppe
Dag Øyvind Antonsen: Brukerrepresentant fra KBT Dagfinn Bjørgen: Brukerrepresentant fra KBT Gretha H. Evensen: Nidaros DPS, rehab.seksjonen, Nidaros DPS Sivanesarasa Selliah: Nidaros DPS, rehab.seksjonen, Nidaros DPS Turid Møller Olsø: Nidaros DPS, rehab.seksjonen, Nidaros DPS Camilla Buch Gudde: Brøset kompetansesenter Aslak Steinsbekk: NTNU/ISM Lasse Eriksen: vitenskapelig ansvarlig, Nidaros DPS, FoU

10 Evaluering RCT - Randomisert klinisk studie Randomisert til enten:
1) startdato umiddelbart eller 2) startdato etter 1 år (ventelistekontroll)

11 Evaluering Gruppene vil sammenlignes på ulike
registerdata, effektmål samt korte kvalitative intervju

12 Registerdata Samlet tid innlagt Samlet tid innlagt på tvang
Bruk av tvangsmidler Antall innleggelser i PH Kommunale tjenester???

13 Effektmål Symptomer og fungering (BASIS 32)
Opplevelse av egenmestring (PAM) Subjektiv opplevelse av bedring/recovery (RAS 24)

14 Kvalitative intervju 20 minutters intervju med forsker hver 2.mnd
Tema: psykisk tilstand, hjelpebehov og involvering i egen behandling

15 Oppstartdato 15.mai under forutsetning av: godkjent EQS-prosedyre
endelig godkjenning REK


Laste ned ppt "ved Nidaros DPS, rehabiliteringsseksjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google