Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge
Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge ? Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Sosialmedisinsk avdeling Det Norske Radiumhospital

2 Den Sårbare Legen Langesund - seminar 23 januar 2000
Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus

3 Når Legen møter Veggen Møte i regi av Novo Nordisk 18/12 2001
Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Universitetsklinikken Haukeland Sykehus

4 Om å ta vare på HVERANDRE for Pasientens skyld.
”Slottsseminar”16-17juni 2004 Post H – HDS Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe NKS Alderspsykatrisk Poliklinikk

5 Om mer enn å overleve som lege.
A-kurs for almennleger Tor Jacob Moe NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

6 Definisjon Følelsesmessig utmattet Følelsesmessig overbelastet
Kronisk mellom menneskelig overbelastning Depersonalisasjon - FORAKT

7 Konsekvenser Opplevelse av nedsatt personlig prestasjon:
“ Jeg har nok valgt galt yrke” “Det er meg det er noe galt med” “Jeg duger ikke “

8 Symptom Gleden forsvinner i tidligere gledefullt arbeide.
Nedsatt omtenksomhet Emosjonell avstand - distanse Konsentrasjonsevnen er dårlig Uviktig hvordan resultat blir “ Bare jeg blir ferdig - kvitt det”

9 Psykiske Symptom Øket irritabilitet Negativism Nedsatt konsentrasjon
Tretthet - det ikke går å hvile seg fra. Nedsatt hjelpsomhet ”Alt” er belastning Ser bare mot- forestillinger. Distanserer seg Opplever sterk grad av ensomhet. Kan føle at andre er opptatt av en selv på en kontrollerende måte

10 Fysiske Symptom Hodepine Ubehag i magen. Smerter i kroppen
Anspenthet Jaget respirasjon – høy- costal Øket infeksjons-tilbøyelighet Kvalme Ubehag i magen. Nedsatt kondisjon

11 Dynamikk For meget omsorgsbehov For meget lidelse For meget smerte

12 Dynamikk For mange KRAV For mange av “dem “ For lite anerkjennelse
For sjelden ros

13 Manglende Kontroll Ingen mulighet til kontroll
“ Alle andre “ bestemmer over meg “Jeg detalj styres”

14 Manglende Kontroll Lite opplevet forståelse Prisgitt andre
Andres forgodt befinnende

15 Manglende Kontroll Ingen hører på hva jeg sier
Ingen lytter til mine behov “Jeg opplever ingen lojalitet”

16 Manglende Kontroll “Kjenner meg stengt” Håpløshet Hjelpeløshet

17 Risiko trekk i personligheten
Overdrevet behov for å gi ut av seg selv -i arbeidet -ellers “Egentlig bare jeg som forstår henne”“Best kontakt”

18 Risiko trekk i personligheten
Rutinepreget Kjeder meg - rutine

19 Containerfunksjon

20 Personlig overlevelse
Den enkelte må være oppmerksom på dette. Være bevisst egne styrker og svakheter. Arbeidet med lidende mennesker vil innebære betydelige belastninger.

21 Personlig overlevelse 2
Utvikle strategier for å bli istand til å: ARBEIDE og OVERLEVE.

22 PERSONLIG OPPFRISKNING
Venner og Familie Sosiale aktiviteter Lufte seg litt - pauser imellom pasienter

23 PERSONLIG OPPFRISKNING
Sport -musikk- hobby Utvikling - Utdanne seg

24 Medarbeider Støtte Dele problem og gleder
Tilby oppmuntring-støtte og hjelp Felleskap og Tillit Umiddelbar hjelp i kriser.

25 Medarbeider Støtte Fellesskap ?
Hvilken atmosfære har vi utviklet hos oss og mellom oss ? Angår vi hverandre ?

26 Mentalhygieniske perspektiv
Bevissthet på hvile - Sengetid Nikotin - Alkohol - Smertestillende Ivaretagelse av egne behov

27 Profesjonell Støtte Når vi trenger den
Vurdering av arbeidstyngde og mengde Diskusjon av pasienter i teamet

28 Profesjonell Støtte Veiledning
Vurdering av vanskelige og gledelige pasientkontakter – Psykologisk autopsi

29 Faglig utvikling Studiedager - kurs - litteratur
Utveksle ideer med andre faggrupper innen nærliggende områder Utvikle egne resurser

30 Administrative rutiner
Rapporteringssystem for umiddelbare problem Regelmessig gjennomgang av arbeids-modeller.

31 Administrative rutiner
Regelmessige gjennomgang av belastningene de enkelte kasus er. Effektive kommunikasjons system

32 Administrative rutiner
Oppmuntre til profesjonell nytenkning Vilje til profesjonell utvikling for HELE STABEN

33 Hvordan ta vare på seg selv ?
Hva gjør du: Regelmessig bare for Din egen del?

34 Otherwise Jane Kanyon (1947-1995)
I got out of bed on two strong legs. It might have been otherwise. I ate cereal, sweet milk, ripe, flawless peach. It might have been otherwise. I took the dog uphill to the birch wood. All morning I did the work I love. At noon I lay down with my mate. We ate dinner together at a table with silver candlesticks. It might have been otherwise. I slept in a bed in a room with paintings on the walls, and planned another day just like this day. But one day, I know, it will be otherwise. 


Laste ned ppt "Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google