Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk
FFRR årsmøte, Skien Liv Johanne Wekre På oppdrag fra fagsjefene i sykehusapotekforetakene er et dokument for opplæring av rådgivningsfarmasøyter blitt laget. Det forventes at de enkelte HF eller apotek gjør lokale tilpasninger for å aktualisere dokumentet slik at det bli mest mulig nyttig for den som skal læres opp og den/de som skal lære opp. Er dokumentet distribuert internt i den enkelte HF og tatt i bruk?

2 Forsiden på dokumentet

3 Forfattere revisjon Anne-Lise Reiersen, Sykehusapotek Nord HF
Liv Johanne Wekre, Sykehusapotekene i Midt-Norge Kristin Slettvåg, Sjukehusapoteka Vest HF Astrid Johnsen, Sykehusapotekene HF Dato: 30. oktober 2012 Dokumenteier: Nasjonalt fagsjefforum Utarbeidet av Airin K Nordgård, Sykehusapotek Nord HF

4 Innhold Innledning Leksjoner: Nyttige kilder
Organisering av helsetjenesten og farmasifaglige tjenester Lover, forskrifter, rundskriv mm Kvalitetsarbeid Kommunikasjon og etikk Rådgivning og kvalitetsarbeid i praksis Nyttige kilder

5 Overordnet mål Gi en første innføring i emner som er viktige for farmasøyter som skal arbeide med farmasøytisk rådgivning og kvalitetsarbeid på systemnivå

6 Anbefalinger Kurs i revisjonsmetodikk Kurs i risikovurdering
Kurs innen kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

7 Begrensninger Pasientrettede tjenester som samstemming av legemiddellister, legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler er ikke omtalt

8 Leksjon 1 Organisering av helsetjenesten og farmasifaglig tjenester
Kjenne til oppbygging og organisering av helsetjenesten og aktuelle aktører innen legemiddelområdet Få et innblikk i ulike modeller for organisering av

9 Leksjon 1 Organisering av helsetjenesten og farmasifaglig tjenester
kjenne til oppbygging og organisering av helsetjenesten og aktuelle aktører innen legemiddelområdet få et innblikk i ulike modeller for organisering av farmasifaglige tjenesteordninger i Norge sette seg inn i hvordan det farmasifaglig rådgivning og kvalitetsarbeid er organisert lokalt kjenne til inngåtte skriftlige avtaler

10 Leksjon 2 Lover, forskrifter, rundskriv m.m.
kjenne til aktuelt regelverk kunne bruke regelverket til å løse juridiske problemstillinger i forbindelse med legemiddelhåndtering kunne bruke regelverket til å gi råd ved utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer for legemiddelhåndtering ved den enkelte virksomhet. kunne bruke denne kunnskapen som bakgrunn for revisjon på legemiddelhåndteringsområdet

11 Leksjon 3 Kvalitetsarbeid
kjenne til viktige begreper innen kvalitetsarbeid kunne gi råd/delta aktivt i arbeid med utarbeiding/revidering av prosedyrer og retningslinjer kjenne til avvikshåndtering; avviksregistrering, avviksmelding, saksbehandling av avvik og forbedringsforslag kjenne til prinsippene for revisjon kjenne til metodikken for risikovurdering

12 Leksjon 4 Kommunikasjon og etikk
kjenne til de ulike gruppene helsepersonell som farmasøyten må samarbeide med og kunne anvende det sosiale, faglige og kollegiale nettverket bevisstgjøres på viktigheten av å referere til informasjonskilder når veiledning blir gitt og ved undervisning få et innblikk i etiske problemstillinger som farmasøyter kan oppleve i forbindelse med farmasøytfaglig kvalitetsarbeid

13 Leksjon 4 Kommunikasjon og etikk
kjenne til de ulike gruppene helsepersonell som farmasøyten må samarbeide med og kunne anvende det sosiale, faglige og kollegiale nettverket bevisstgjøres på viktigheten av å referere til informasjonskilder når veiledning blir gitt og ved undervisning få et innblikk i etiske problemstillinger som farmasøyter kan oppleve i forbindelse med farmasøytfaglig kvalitetsarbeid

14 Leksjon 5 Rådgivning og kvalitetsarbeid i praksis
planlegge forberede gjennomføre rapportere farmasifaglig rådgivning og kvalitetsarbeid ved ulike virksomheter. Denne leksjonen er den mest omfattende med 4 praktiske oppgaver: Planlegge og gjennomføre revisjon Revidering av et kvalitetsdokument Utarbeide og gjennomføre undervisning til helsepersonell, pasienter eller pasientgrupper Utarbeide informasjonsmateriale til helsepersonell, pasienter eller pasientgrupper

15


Laste ned ppt "Kurs for opplæring av rådgivningsfarmasøyter er klart til bruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google