Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utlendinger i landbruket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utlendinger i landbruket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utlendinger i landbruket
Jon Lasse Myhre Mattilsynet Distriktskontoret for Sør- Innherred

2 Matloven Formålsbestemmelse Saklig og geografisk virkeområde
De viktigste pliktene for virksomheten fremheves: Ansvar for å etterleve regelverket presiseres Generell varslings- og iverksettelsesplikt ved fare for helseskade Sikre at enhver som deltar i aktivitet omfattet av loven har nødvendig kompetanse Eksplisitt forbud mot å selge matvarer og fôr som ikke anses som trygge Hjemmel til å kreve offentliggjøring av tilsynsresultater (Smilefjes) Norsk regelverk gjelder også for utlendinger

3 Mer nytt i matloven…. For Mattilsynet:
Utvidete hjemler for tilsynet til å kreve opplysninger, rapporter og dokumentasjon Hjemmel til å forby omsetning av innsatsvarer eller mat dersom dyret har vært behandlet på en dyrevernmessig uakseptabel måte Plikt til å informere allmennheten ved helsefarlig mat og fôr

4 EØS –avtalen har ført til større arbeidsinnvandring
Antall utlendinger i norsk landbruk stadig økende Hver 7.gård har en utlending i arbeide Jobber innenfor mange sektorer Grønn sektor Annen planteproduksjon Husdyrbruket – som avløsere Nisjeproduksjon – gårdsmat (næringsmiddelbedrifter) Skogbruk

5 Utfordringer Overføring av smitte Opplæring Kompetansekrav
Språkproblemer Hygieneregler Kulturforskjeller N

6 Fare for overføring av smittestoffer Aktuelle smittestoffer
Virus – Munn- og klauvsjuke, svinepest, fugleinf. Bakterier – salmonella, campylobacter, tub. Parasitter – bendelorm Skadedyr - insekter

7 Vanlige smittestoffer fra dyr , mat og vann
Campylobacter –fjørfe - vann Salmonella – utland - småfugl - piggsvin Yersinia - gris Toxoplasma – katt/sau E.Coli - Ehec Listeria – vanlig – fisk/kjøttpålegg/ost Giardia og Cryptosporum - vannbåren

8 Hvordan kan smitte overføres ?
Personer Utstyr Mat og matrester Biler – private og dyretransport Dyrefor Sko og tøy Levende dyr – også kjæledyr

9 Hensyn en bør ta På arbeidsplasser uten dyr
Rengjør sko og tøy før bruk På arbeidsplasser med dyr Som ovenfor Benytt smittesluse 48 timers karantene dersom kontakt med husdyr 72 timers karantene fra smittede områder Nye utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommer hele tiden Kontakt Mattilsyn for informasjon – tlf 06040

10 Hva kan tas med av matvarer fra EØS –land?
10 kg kjøtt, kjøttprodukter, egg, melk, melkeprod. 10 kg frukt, bær, grønnsaker – ikke poteter Begrensninger ved sjukdomsutbrudd Særskilte beskyttelsestiltak (MKS, AI) Samarbeide med Tollvesen –info ved grenser Avfallsbehandling må være trygg Unngå matrester til husdyr - også beitedyr

11 Opplæring -kompetanse
Språkproblemer? tolk Skriftlig på aktuelt språk Kompetansekrav i husdyrbruket Risikovurdering – ansvar – kompliserte maskiner og utstyr

12 For grønnsaker, bær og frukt gjelder Matloven
Hygieniske krav for primærproduksjon av landbruksprodukter og for næringsmiddelvirksomheter i landbruket For grønnsaker, bær og frukt gjelder Matloven § 6 Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak § 7 Etablering, utforming og drift Virksomheten skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er hygienisk forsvarlig § 8 Opplæring og kompetanse Virksomheten skal sørge for at enhver som deltar i aktivitet omfattet av denne loven, har nødvendig kompetanse.

13 Forskrift om næringsmiddelhygiene gjelder § 2 Omfang
Ved bearbeiding(vasking,skjæring) tilberedning og pakking blir produsenten å regne som en næringsmiddelbedrift Forskrift om næringsmiddelhygiene gjelder § 2 Omfang Alm. bestemmelser om næringsmiddelhygiene i forbindelse med produksjon, bearbeiding, pakking, lagring, transport, distribusjon, håndtering og omsetting av næringsmidler. Forskriften omfatter ikke primærproduksjon og omsetning av næringsmidler som er omfattet av annen særskilt lovgivning om næringsmiddelhygiene.

14 Minimumskrav både i primærproduksjonen og i næringsmiddelvirksomheter
God personlig hygiene Håndvaskmuligheter med såpe og håndtørkepapir (enhåndshendel) Adgang til nærliggende toalett – mobilt Informasjon om hygiene på aktuelt språk nært toalett Legg forholdene til rette for god personhygiene Foreta risikovurdering ut fra produkt Forskjell på potet/kålrot og salat/jordbær

15 NÆRINGEN HAR ANSVARET FOR Å LEVERE TRYGGE MATVARER
Avslutningsvis Kun friske personer må jobbe med mat Syke personer kan spre smitte til dyr Syke personer kan spre smitte med matvarer NÆRINGEN HAR ANSVARET FOR Å LEVERE TRYGGE MATVARER


Laste ned ppt "Utlendinger i landbruket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google