Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak ved kontakt med mulig syk fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om fugleinfluensa, 27.03.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak ved kontakt med mulig syk fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om fugleinfluensa, 27.03.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak ved kontakt med mulig syk fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om fugleinfluensa, 27.03.2006

2

3 Risiko for å bli smittet •Smittepresset avhenger av hvor mange fugler som er smittet –H5N1 ikke oppdaget –Kjent smitte av H5N1 i området •Risikoen for smitteoverføring fra fugl til menneske avhenger av atferd –Opphvirling og inhalering av virus •Inne/ute –Varighet av eksponering –Grad av kontakt •Håndhygiene

4 Risiko for å bli smittet •Sporadisk kontakt med vill fugl = lav risiko •også når H5N1 er påvist i området •Ofte eller langvarig kontakt med vill fugl = økt risiko •Ringmerkere •Preparanter •Innsamlere •Arbeid med syk tamfugl = høy risiko

5 Råd til publikum Ved sporadisk kontakt med vill fugl - både i dag og når H5N1 blir påvist: •Død fugl Ring Mattilsynet: 06040 •Unngå å ta på død fugl og unngå direkte kontakt med vill fugl •God håndhygiene •Beskytt hendene •Oppfordre barn til å unngå kontakt med død eller syk fugl og avføring fra fugl

6 Råd til ringmerkere og preparanter Så lenge H5N1 ikke er påvist: •Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet •Ringmerking bør utføres utendørs •Beskytt munn og nese •God håndhygiene – hånddesinfeksjon •Skift og vask tøy

7 Når H5N1 er påvist: •Ringmerking og utstopping av fugl frarådes Råd til ringmerkere og preparanter

8 Beskyttelse ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: •Engangshansker •Tildekking av klær og hår •Plastforkle ved fare for søl •Åndedrettsvern eller støvmaske (P3/P2-maske) •Tettsittende briller ved fare for sprut/søl •Støvler Råd til innsamlere

9 Ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: •Unngå å gni deg i øynene •Vær varsom når utstyret tas av •Skift og vask tøyet •Vær nøye med håndhygienen! Råd til innsamlere

10 Beskyttelse ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: •Engangs beskyttelsesklær som dekker egne klær og hår •Engangs plastforkle dersom fare for søl •Kraftige engangshansker •Åndedrettsvern (P3-maske) •Tettsittende briller •Støvler Råd ved arbeid med syk tamfugl

11 Ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: •Begrens antall personer som kan utsettes for smitte •Vær spesielt nøye med håndhygienen! •Følg reglene for: –avkledning –rengjøring og desinfeksjon av utstyr og tøy –håndtering av avfall Råd ved arbeid med syk tamfugl

12 Vaksine Vaksine mot sesonginfluensa: •Personer med nærkontakt med syk tamfugl Vaksine mot fugleinfluensa: •?

13 Antiviralia Medikamentell profylakse med oseltamivir: •Alle som arbeider med syk tamfugl •Kan være aktuelt for innsamlere av syk villfugl

14 Antiviralia Dosering av oseltamivir: •Voksne og ungdom > 12 år: 75 mg x 1 •Barn: se felleskatalog for justering etter vekt – men halv dose i forhold til behandling •Så lenge eksponeringen varer, og •i minst 7 dager etter siste eksponering www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/ oseltamivir2006_03_17/en/index.html

15 Oppfølging av eksponerte Kommunelegen skal føre logg over: •Alle som kan ha blitt eksponert som følge av arbeid med mulig eller bekreftet smittet fugl: –Navn, adresse og periode for eksponering •Alle som får medikamentell profylakse: –Navn, adresse, vaksinasjonsstatus og behandlingsperiode

16 Oppfølging av eksponerte Alle som har vært eksponert må kontakte lege dersom de utvikler symptomer innen 10 dager etter siste eksponering •Gi beskjed om mulig eksponering for fugleinfluensa

17 Oppsummering Sporadisk kontakt med fugl: •Unngå direkte kontakt eller beskytt hendene •Ha god håndhygiene! Lengre og kontakt med syk eller død fugl: •Beskytt klær, hår, nese, munn og hender •Vær spesielt nøye ved avkledning og håndtering av klær, utstyr og avfall •Ha god håndhygiene!

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Smitteverntiltak ved kontakt med mulig syk fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om fugleinfluensa, 27.03.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google