Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mattilsynets oppgaver og ansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mattilsynets oppgaver og ansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mattilsynets oppgaver og ansvar
Overvåkings- og kontrollprogram - grunnlag for fristatus og tilleggsgarantier (EØS) Smittebegrensende tiltak Epidemiologisk kartlegging Smitteforebyggende tiltak ved behandling Informasjon om smittestatus og smitteforebyggende tiltak Beredskap Fiskevelferd Soneforskrifter

2 Forskrift om kontrollområde for å forebygge,
begrense og utrydde lakseparasitten G. salaris hos akvatiske dyr i Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner. 2013

3 §1. Formål Forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn lakseparasitten G. salaris

4 § 2. Virkeområde Kontrollområde Bekjempingssone
Skibotnelva, Kitdalselva, Signaldalselva, Balsfjordelva. Overvåkingssone Områdene ovenfor anadrom strekning i elvene nevnt over. Forskriften oppretter kontrollområde

5

6 § 3. Definisjoner. Anadrom strekning: Den strekning laksefisk, inkludert unger av slik fisk, kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder. Nedslagsfelt: det området som bidrar med vann til et vassdrag. Vannsport: Bruk av båt, padling, vindsurfing, rafting og dykking. Bading tillatt.

7 Tiltak som gjelder i bekjempingssonen
§4 Forbud mot fiske og andre aktiviteter. Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen. Mattilsynet kan godkjenne slik aktivitet dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for forebygging av smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr. Desinfeksjonsstasjoner: Bekjentgjøring, Skilt, Åpningstider. Nødvendig utstyr. Attester. Depositum. Logg med antall solgte fiskekort, utførte desinfeksjoner, avvik.

8 Bekjempingssonen (forts.)
§ 5 Forbud mot flytting av vann. Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning. Uttak av vann fra anadrom strekning skal meldes til Mattilsynet. Desinfeksjon av utstyr kan pålegges.

9 Tiltak som gjelder hele kontrollområdet.
§ 6 Restriksjoner på flytting og utsett. Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet. Forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

10 Hele kontrollområdet (forts.)
§7 Kjemisk behandling. Mattilsynets regionkontor kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller utrydde forekomsten av G. salaris.

11 Tiltak i overvåkingssonen.
§ 8. Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander. Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

12 Tiltak ved kjemisk behandling
§9. Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger. Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger og andre nødvendige tiltak skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for smitteforebyggende tiltak.

13 Tiltak ved kjemisk behandling (forts)
§ 10. Oppsamling og håndtering av dødfisk. Innsamling og forsvarlig håndtering av fisk som dør under kjemisk behandling i kontrollområdet skal iverksettes av tiltakshaver. Søknad om godkjenning av opplegg for slik håndtering godkjennes av Mattilsynet.

14 Andre bestemmelser. § 12. Tilsyn og vedtak.
Mattilsynets distriktskontor fører tilsyn med og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene i denne forskriften. Matloven gir bl. a. mulighet til stenging og virksomhetskarantene og til tvangsmulkt.

15 Oppheving av bekjempingssonen.
Etter at kjemisk behandling er gjennomført, kan Mattilsynet oppheve bekjempingssonen og slå denne sammen med overvåkingssonen.

16 Andre bestemmelser (forts.)
§ 13. Dispensasjon § 14. Straffebestemmelser § 15. Ikrafttreden


Laste ned ppt "Mattilsynets oppgaver og ansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google