Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre i kampen mot sosial dumping Svein Oppegaard, direktør for Område arbeidslivspolitikk i NHO. Fellesforbundet, 25. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre i kampen mot sosial dumping Svein Oppegaard, direktør for Område arbeidslivspolitikk i NHO. Fellesforbundet, 25. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre i kampen mot sosial dumping Svein Oppegaard, direktør for Område arbeidslivspolitikk i NHO. Fellesforbundet, 25. november 2010

2 Arbeidsstyrken Folketallet: 4 920 000 Befolkningen mellom 15-74 år: 3 624 000 Arbeidsstyrken: 2 606 000 Personer utenfor arbeidsstyrken: 1 017 000 Sysselsatte: 2 516 000 Privat sektor: 1 721 000 Offentlig sektor: 795 000 Arbeidsledige: 92 000

3 Tre bølger som utfordrer  Eldrebølgen  Fra 20 eldre per 100 yrkesaktive til 40 eldre per 100 yrkesaktive innen 2060  Trygdebølgen  Nærmere en av fem i yrkesaktiv alder på trygd. Sterk vekst i senere år, 1 million innvandrere i 2026, jfr. SSB  Migrasjonsbølgen  Fra 550.000 til 1 million innvandrere innen 2026

4 Nesten en dobling fra dagens nivå Stor andel av veksten vil bestå i nye innvandrere I hovedsak fra Øst- Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika Antall innvandrere og norskfødte barn i 1 000 personer Sterk vekst i innvandringen til Norge

5 Store forskjeller i tilknytning til arbeidslivet Innvandring kan ikke være svaret på eldrebølgen Kompetanse betyr nesten alt  Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det bedre I fremtiden trenger vi kompetent arbeidskraft

6 NHOs linje er:  Virksomhetene må opptre i samsvar med norsk lov  Lovbrudd må straffeforfølges  Nye generelle tiltak vil treffe de seriøse bedriftene  Tilsyn er en offentlig oppgave og bør ikke privatiseres Seriøsitet i arbeidslivet

7 NHOs linje er:  Innsats må rettes inn der utfordringene er størst  Samarbeidstiltak parter - myndigheter gir gode resultat  Bygge kompetanse hos innkjøpere  Godkjenningsordninger, ID-kort og andre tiltak er positive, men må ikke framstå som konkurransehindrende Seriøsitet i arbeidslivet - 2

8 ”Etter Regjeringens vurdering er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere:  Ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard,  Og når lønn og andre ytelser er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.” (St.meld.nr.18 (2007-2008) Sosial dumping

9 NHOs linje er:  Grunnlag for allmenngjøring må være til stede og dokumentert  Allmenngjøring for en tidsbegrenset periode  Når allmenngjøring benyttes må det være knyttet til minstelønnssats i tariffavtale og kost/losji  Andre forhold, som arbeidstid, skal ikke allmenngjøres Allmenngjøring av tariffavtaler

10  Avklare rettstilstanden, spesielt i forhold til EØS-reglene  Allmenngjøring basert på tariffavtalenes minstelønnssatser  Benytte bemanningsbedriftene som seriøs medspiller  Åpne kanaler mellom partene  Samarbeid om innsats der utfordringene er størst  Få fram bedre faktagrunnlag for politikk  En grunnleggende gjennomgang av arbeidsmigrasjon Hvor går veien videre?

11 Yrkesdeltakelse blir avgjørende Kilde: Fafo, Polonia Oslo. N= 500


Laste ned ppt "Veien videre i kampen mot sosial dumping Svein Oppegaard, direktør for Område arbeidslivspolitikk i NHO. Fellesforbundet, 25. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google