Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen 10.04.08 Generelle utfordringer •Inkluderende arbeidsliv/arbeidsmiljøarbeid – hvorfor driver vi med dette?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen 10.04.08 Generelle utfordringer •Inkluderende arbeidsliv/arbeidsmiljøarbeid – hvorfor driver vi med dette?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bergen 10.04.08

3

4 Generelle utfordringer •Inkluderende arbeidsliv/arbeidsmiljøarbeid – hvorfor driver vi med dette?

5 Generelle utfordringer • Tilgang på ung arbeidskraft avtar – 2010: 51.000 færre i aldersgruppen 25-29 år – 57.000 færre i aldersgruppen 30-34 år (kilde SSB) • Arbeidsstyrken blir eldre – 2010: 59.000 flere i aldersgruppen 55-59 år – 106.000 flere i aldersgruppen 60-64 år • Frafallet fra arbeidsstyrken er for stort – Sykmeldte, personer på rehab. penger og uføretrygdede utgjør mer enn 20% av arbeidsstyrken – Tidligpensjonering og AFP: gj. snittlig avgangsalder er 59 år

6 Forventetutvikling i behov for arbeidskraft Forventet utvikling i behov for arbeidskraft

7 Utvikling av antall stønadsmottakere på dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og uføreytelser samlet 1998-2007 295000 39000 57000 47000 121500 32000

8 NAV: Legemeldt fravær 2000 - 2007

9 Sykefravær fordelt på næringstyper

10 Sykefravær fordelt på diagnose 2001 - 2007

11 Sykefravær fordelt på diagnose for 2007

12 Spesielle utfordringer Utfordringer omkring alderssammensetning • Utfordringer omkring alderssammensetning – Tannhelsesekretærer – Mange eldre tannleger, en del nye, fortrinnsvis unge kvinner – Få ansatte i mellomskikt •Generelt høyt sykefravær – Spesielt høyt blant tannhelsesekretærer oTypisk fravær; kvinner, lav lønn, lav status, høy gjennomsnittsalder •Kjønnsfordeling – Kvinnearbeidsplasser •Samarbeid – Unge tannleger, eldre tannhelsesekretærer – Ulike prioriteringer

13 Spesielle utfordringer forts. •Faste avtaler – Lite fleksibilitet – Vanskelig praktisk med aktiv/gradert sykemelding, – Teamarbeid og timebok, må være til stede 100 %, får ikke vikar halv dag, må gå hele dager – Produktivitetskrav; lavere produktivitet ved sykdom fører til stress for den enkelte, upopulært hos ledere og kolleger •Manglende tannlege over tid ved enkelte kontorer – Tjeneste uteblir, sekretær havner i presset situasjon – Stort etterslep, tøffe arb.vilkår for den som kommer inn – Prioriterte pasienter må tas først, ofte de tyngste gruppene

14 Spesielle utfordringer forts. •Risikoforhold – Stråling – Lukt – Arbeidsstilling – Gass – Begrenset antall stillinger og oppgaver, vanskelig med omplassering midl. og varig – Avtrykksmaterialer (modeller) •Rekruttering og seniorpolitikk – Høy gjennomsnittsalder blant tannleger og -sekretærer, mange vil gå av de nærmeste årene. oHvordan motvirke tidlig avgang? oHvordan få tak i nye?

15

16 For å kunne bli sykemeldt, må man ha en jobb; men… det betyr ikke at jobben har gjort deg syk! Derimot kan jobben legge forholdene til rette for deg slik at du kan mestre sykemeldingsforhold i og utenfor jobben! Men det forutsetter en DIALOG Et inkluderende arbeidsliv:

17 Teknisk internkontroll Psykososialt arbeidsmiljø IK = metode Kvalitetssystem Relasjoner og samspill Statisk og forutsigbart Dynamisk og ”God ledelse er godt HMS-arbeid” uforutsigbart

18 eller Inkluderende arbeidsplass Trivsel påvirker jobbprestasjonen


Laste ned ppt "Bergen 10.04.08 Generelle utfordringer •Inkluderende arbeidsliv/arbeidsmiljøarbeid – hvorfor driver vi med dette?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google