Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NordlandsLøftet. MØTE… Strategier for rekruttering til høyere utdanning i Nordland: HURTIGRUTENS HUS 10.JUNI 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NordlandsLøftet. MØTE… Strategier for rekruttering til høyere utdanning i Nordland: HURTIGRUTENS HUS 10.JUNI 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NordlandsLøftet

2 MØTE…

3 Strategier for rekruttering til høyere utdanning i Nordland: HURTIGRUTENS HUS 10.JUNI 2013

4 Mål 1 og 2 • Mål: Gjøre lærerutdanninger, ingeniørutdanning og sykepleierutdanningene i Nordland (UiN, HiN, HiNe) til førstevalg blant ungdom i Nordland. • Mål: Motivasjon og prekvalifikasjon av personer med relevant praksis for å kunne ta høyere utdanning.

5 Mål 3 og 4 • Mål: Kvalifisere søkere (de som ikke får opptak) • Mål: Mobilisering av arbeidskraftreserven/omskolering av voksne

6 Tiltak

7 TALL FRA 11 000 -22 000 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen /artikkel.php?artid=10061426 http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/art icle2600008.ece http://utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Hoyere- utdanning/Larerutdanning/-Departementet-ma- ta-grep-mot-larermangel/

8 Overordna målseting • Hvor mange av lærene er ufaglærte i kommunen • - Hovedmål: motivere og kvalifisere disse • Hvor mange lærere må vi ansette de neste 10 årene.* • - Hovedmål: rekruttere gjennom utdanning og nytilsettinger

9 Tall fra KOSTRA/SSB

10 Situasjonsbeskrivelse for fylket • Vi vet at det vil ”produseres” ca 80 lærere pr år de neste årene som skal ut (HiNe og UIN) De grove tallene for hele Nordland fylke er et årsbehov på ca 180 lærere pr år ( 210 inkl utdanning av ufaglærte). Er pr i dag 3700 lærere/ stillinger i fylket. Ca 500 er ufaglærte.

11 Vestvågøy • Uten å ha lokalkunnskaper kan vi se følgende med utgangspunkt i at det er ca 150 årsverk: • I løpet av 10 år skal det ansettes ca 60 lærere. • Dette forutsetter at de går i 100% stilling. Men i Vestvågøy er det bare 64,3 % som har full stilling. • Tallene blir ennå høyere om en ønsker å få kvalifiserte lærere ( ca 31 i dag). • Fordeles dette jevnt pr år ser vi at det er behov for 9 utdannede pr å i Vestvågøy alene.

12 KS kommunesektorens arbeidsgivermonitor

13 Steigen kommune Steigen kommune har andre tall, men store utfordringer. Her vil tallene etter samme regnestykke som Vestvågøy gi et behov på ca 4,5 lærere pr år de neste 10 årene i Steigen. • Andel lærere som er 40 år og yngre32,4 • Andel lærere mellom 40 og 50 år 5,9 • Andel lærere som er 50 år og eldre44,1 • Andel lærere som er 60 år og eldre17,6 • Andel lærere i heltidsstilling35,3 • Andel lærere med pedagogisk utdanning 64,7 • Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 11,8 • Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 23,5

14 Om tallen NAV: http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarked et/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/Arbeidsmarked et/Arbeidss%C3%B8kere.1073745818.cms SSB/ KOSTRA: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/grs_kostra/hvert-2- aarhttp://www.ssb.no/utdanning/statistikker/grs_kostra/hvert-2- aar Skoleporten: http://skoleporten.udir.no Lærermod 2012: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201218/rapp_201218.pdf KS kommunesektorens arbeidsgivermonitor http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/KS-Arbeidsgivermonitor/

15 UIN og HiNe

16 Tiltaksplan

17 Pr mai 2013 3435 helt ledige Aldersfordelt: 19 år og under 136 • 20 – 24 år 620 • 25 – 29 år 533 Langtidsledige over 1 år: 880 Arbeidssøkere på tiltak – opplæringstiltak: 183


Laste ned ppt "NordlandsLøftet. MØTE… Strategier for rekruttering til høyere utdanning i Nordland: HURTIGRUTENS HUS 10.JUNI 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google