Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet forebygging og rehabilitering MEF mai enhetsleder Hege Gambo Rangsvåg

2 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet for forebygging og rehabilitering
Teamleder Marianne Wenger Valle dagsenter Demente Somatisk Dagrehabilitering Fysio- og ergoterapeuter Hjemmebehandl. Grupper dagrehab Avtale fysio-terapeuter 5 institutt Bjørvika Sørligata Gamle byen Galgeberg Galleri Oslo Teamleder Laila-Anita Suorca Tverrfaglig rehabiliterings team TRT Pilotprosjekt

3 avtalefysioterapeutene i bydelen Boligkontor Psykisk helse
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo TETT SAMARBEID MED: Bestillerenheten hjemmetjenesten avtalefysioterapeutene i bydelen Boligkontor Psykisk helse Korttidsavdelinger Lilleborg og VBS ønsker tettere samarbeid med NAV

4 Tilgang til tjenesten:
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Målgruppe: brukere med behov for enhetens tjenester over 18år. (barn der det er behov for ergoterapeuts vurdering ift HC-bolig.) Tilgang til tjenesten: Via 135 journal Gerica, henvendelser via bestiller MEF, henvendelser direkte til enhetsleder Hege G.R. Informasjon om tjenesten finnes på intranett: tjenester a-å og internett

5 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Ergoterapi tilrettelegging av omgivelser; for eksempel boligutbedring, rådgivning i forhold til funksjonelle løsninger, søknader, m.m. rådgivning og boligvurdering i forhold til endret boligbehov, søknader, m.m hjelp til å søke om og veilede i bruk av tekniske hjelpemidler, for eksempel kjøkken, bad, heis, rullestol, bil, hørsel og syn trening i daglige gjøremål og hjelp til selvhjelp arbeidsplassvurdering, for eksempel tekniske hjelpemidler og ergonomi (blir ofte nedprioritert) forebygging av brann, fall, trykksår Altmuligmann bistår med levering og tilpasning av hjelpemidler.

6 Ergoterapeut på bydelslageret

7 Fysioterapi behandling etter skade/sykdom
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Fysioterapi behandling etter skade/sykdom forebygging av blant annet funksjonstap og fall treningsveiledning og egentreningsprogram med oppfølging individuell funksjonsundersøkelse/oppfølging/behandling Grupper, fallforebygging, turgrupper, balansegrupper å søke om, prøve ut og veilede i forhold til hjelpemidler å veilede og informere, og evt. henvise videre til andre instanser/tilbud ved behov Behandling, opptrening på institutt av avtalefysioterapeuter (institutt) Grupper på institutt / i bydel av avtalefysioterapeuter Behandling av brukere i deres hjem av avtalefysioterapeuter 5 institutt som alle har avtale fysioterapeuter – kommunal fysioterapi

8 Turgruppe – forebygging og behandling og sosialt fellesskap

9 Noen av de ansatte på Valle dagsenter!

10 Valle Dagsenter 3 dagsenteravdelinger: Dagsenter for demente
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Valle Dagsenter 3 dagsenteravdelinger: Dagsenter for demente Ordinært dagsenter (ikke bare eldre!) Dagrehabilitering Totalt 40 plasser

11 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Valle Dagsenter Aktiviteter: Vi har mange aktiviteter å velge mellom som turer med dagsenterbussen, trim, bingo, lydbok, gåturer, trening med fysioterapeut, gylne spaserstokk osv. sanggruppe, fadderbarn, baking, håndarbeid, -taktil stimulering (SPA), manikyr med mer.

12 TRT Tverrfaglig rehabteam:
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo TRT Tverrfaglig rehabteam: Et team som arbeider forebyggende med ”hendene på ryggen” mot ny-syke og brukere i hjemmetjenesten med potensialer for rehabilitering. Forhindre unødvendige innleggelser i sykehus Øke muligheten for direkte hjemreise til eget hjem etter sykehusopphold og videre oppfølging etter korttidshopphold Intensiv, tidsbegrenset tidlig intervensjon for å redusere hjelpebehovet på sikt Samhandlingsplasser Treningsleiligheter i omsorg+

13 Utfordringer: Flere henvendelser, færre ansatte.
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Utfordringer: Flere henvendelser, færre ansatte. Ventelister til tjenestene Samhandlingsreformen - TRT Komplekse saker – krever samarbeid av flere yrkesgrupper og enheter/team. Krav til dokumentasjon Tenke nye måter å jobbe på! Bydelens innbyggere – felles ansvar!


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google