Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Vær i forkant, man skal jobbe sammen også i etterkant -Klargjør med bedriften saker som kan bli tema under en streik. -For eksempel: -Hvordan kontakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Vær i forkant, man skal jobbe sammen også i etterkant -Klargjør med bedriften saker som kan bli tema under en streik. -For eksempel: -Hvordan kontakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Vær i forkant, man skal jobbe sammen også i etterkant -Klargjør med bedriften saker som kan bli tema under en streik. -For eksempel: -Hvordan kontakt mellom ledelsen på bedriften og klubben skal foregå, og på hvilket grunnlag partene skal kontakte hverandre -Hva er streikebryteri -Hvordan man skal håndtere innleie, ikke-medlemmer, lærlinger, underentrepriser og utsetting av produksjon

3 3 Hva skjer dersom partene ikke blir enige? Brudd i forhandlingene - Partene er uforenelige i sine krav Plassoppsigelse - Kollektiv oppsigelse av medlemmenes arbeidsavtaler. Et varsel om at de ansatte går til streik fra en bestemt dato, tidligst fra tariffavtalens utløp Riksmeklingsmannen varsles. - Dersom han mener at en streik vil skade allmenne interesser forbyr han arbeidsstans inntil mekling er foretatt. Dette må i så fall skje innen to dager etter at varsel om brudd i forhandlingene er gitt

4 4 Mekling - Når det er gått 10 dager etter forbudet mot arbeidsstans, kan hver av partene kreve meklinga avslutta og melde plassfratredelse. - Da skal meklingen avsluttes innen FIRE DAGER. -Ved mekling kan det settes frem forslag til ny avtale, MEKLINGSFORSLAG. (Skisse) -Hvis partene IKKE godtar skissa, er det streik! -Dersom partene godtar forslaget avholdes URAVSTEMNING over forslaget. -Minner om stemmeplikten.

5 5 KONFLIKT/STREIK -Hvis forslaget blir nedstemt, blir det streik UMIDDELBART. - Arbeidsgivers kampmiddel er LOCKOUT. - Vanligvis ender en konflikt opp med at Riksmeglingsmannen innkaller til ny mekling når det er grunnlag for det. Fører meklingen frem avsluttes konflikten. - Vedtak om lønnsnemd kan også bli truffet etter at konflikt har pågått en tid.

6 6 LØNNSNEMD - Partene kan bli enige om å la tvisten bli avgjort av frivillig lønnsnemd. - Tvungen lønnsnemd. Oppnevnt av Regjeringa, begge parter er med. - Vedtak gitt i lønnsnemda er bindende for begge parter. Saken kan ikke bringes inn for andre organer etter at den har vært behandlet av tvungen lønnsnemd.

7 7 Streikestøtte -Streikestøtten er på kr 2050 skattefritt pr. uke. Alle medlemmer får konfliktstønad etter vedtektene. -Dersom streikestøtten skal komme direkte inn på din konto når streiken er i gang, trenger Avdeling 001 ALLE medlemmers kontonummer snarest mulig. Kontonummeret blir håndtert som personlige, sensitive opplysninger, og blir lagt inn i medlemsregisteret. Det er fem personer på avdelingskontoret som har full tilgang til registeret. -Medlemmer som har hatt opphold i sitt medlemskap må ha betalt kontingent minst 12 uker sammenhengende før arbeidsstans. -Avdelingen kan ta kontakt med bankene der medlemmene har lån for å utsette renter og avdrag så lenge konflikten pågår.

8 8 IKKE-MEDLEMMER -…….mottar ingen streikestøtte. -En må ha betalt kontigent i minst to uker før en konflikt iverksettes dersom man skal motta streikestøtte. -Dette bør alle som ikke er medlemmer bli informert om så tidlig som mulig! Nye medlemmer må de settes på trekk umiddelbart!

9 9 Hvem kan jobbe, hvem skal streike? Innleie, ikke-medlemmer, lærlinger. -Streiken omfatter i første omgang medlemmer. -Arbeidet nedlegges, og det betraktes som streikebryteri dersom noen annen utfører arbeidet som er stanset. Det betyr i praksis at innleide og ikke-medlemmer ikke kan utføre arbeid som vanligvis utføres i virksomheten. - Lærlinger skal settes kun til arbeid som er en del av deres utdanning. Eventuelt kan de permitteres med 7 dagers varsel -Entreprenøroppdrag kan kun utføres dersom de ikke er under bedriftens ledelse. Arbeidet avsluttes i det øyeblikk det er behov for assistanse fra de streikende.

10 10 …. -Det er ikke akseptert at en annen bedrift (for eksempel datterbedrift i et annet land) trapper opp produksjonen for å kompensere produksjonsstans. -Arbeidsledere har ikke anledning til å gjøre annet arbeid enn han/hun utfører til daglig. (Daglig leder med nødvendig kompetanse har anledning) -Dispensasjoner kan gis av forbundet dersom det er behov for å være til stede på bedriften og sikre at utstyr og liknende ikke blir ødelagt.

11 11 Informasjon -Informasjon legges ut på hjemmesiden til avdelingen www.fellesforbundet.no/avd001 -Materiell og brosjyrer skaffes av avdelingen -Ikke nøl med å ta kontakt med avdelingen hvis dere lurer på noe! Telefonnummer og mailadresser til alle i avdelingen ligger på hjemmesiden under kontaktpersoner. - Mønstringsmøte holdes i uke 16


Laste ned ppt "1. 2 Vær i forkant, man skal jobbe sammen også i etterkant -Klargjør med bedriften saker som kan bli tema under en streik. -For eksempel: -Hvordan kontakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google