Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforvaltning som regional planlegging - Verktøy for teknokrati eller politikk? Fagkonferansen, HIOA, 24. oktober 2013 Sissel Hovik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforvaltning som regional planlegging - Verktøy for teknokrati eller politikk? Fagkonferansen, HIOA, 24. oktober 2013 Sissel Hovik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforvaltning som regional planlegging - Verktøy for teknokrati eller politikk? Fagkonferansen, HIOA, 24. oktober 2013 Sissel Hovik

2 Vannforvaltning – fag eller politikk? — Vannforvaltning er naturfag: — Nedbørsfeltorientert / økosystembasert inndeling — Miljømål om å oppnå god økologisk status — Vannforvaltning er (også) politikk: — Fordeling av goder og byrder — Forvaltningsplan og tiltaksprogram — Sektoransvarsprinsippet gjør at en er avhengig av enighet mellom statlige fagetater, fylkeskommuner og kommuner — Som regional plan skal den vedtas av Fylkestingene — Er det rom for lokal- og regionalpolitisk styring? Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013

3 Vannforvaltning – fag eller politikk? — Hvordan deltar politikerne? — Er arbeidet tilstrekkelig politisk forankret? — (Hvordan) varierer politisk deltakelse og forankring mellom vannregionene? Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013

4 Organisering på vannregion- og vannområdenivå Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013 Van Vannregionmyndighet Vannregionutvalg – VRU: Kommuner, sektormyndigheter, Fylkeskommuner, fylkesmenn Regional referansegruppe Arbeidsutvalg Vannområdeutvalg - VOU Van Evt prosjektgruppe Evt temagrupper

5 Politisk deltakelse og forankring - prosent helt eller delvis enige Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013

6 Case-studiene gir inntrykk av regionale likheter og forskjeller — Likheter mellom regioner: — Vannregionutvalget er en «konferanse», ikke et arbeidsorgan eller et vedtaksorgan — Arbeidsutvalg, styringsgrupper og prosjektgrupper er de viktige arenaene — Forskjeller i hvor aktiv og tett den politiske styringen er: — Region A: Aktiv politisk styringsgruppe som er i tett dialog med koordinator — «Den politiske styringsgruppen, i og med at vi er så mange fylkeskommuner involvert, …., så opplever jeg den som veldig bra. Det er en trygghet for oss som vannregionmyndighet å ha en arena som på en måte er den tverrfylkeskommunale politiske arenaen» — Region B: VRU-leder involveres ved behov — «Og jeg føler kanskje at ikke [VRU-leder] har vært så veldig aktiv. Og det har han ikke trengt å være heller». — «…er det ofte [VRU-leder] som skriver under på ting, … Og da passer en jo på å forankre det politisk» Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013

7 Case-studien viser også forskjeller i politisk forankring på lokalt nivå — Region B: Arbeidet så langt er definert som et faglig ansvar. — «Det er ikke noen grunn til å engasjere politikere før de har noe å mene noe om» — «I VRU så har det vel dessverre vært minst aktivitet blant kommunene» — Region A: Ambisjonen er at det politiske skal gjennomsyrer hele organisasjonen — «Jeg har prøve å kjøre saker til kommunestyret,.. kunne sikkert tatt noe administrativt, men for å prøve å holde bevisstheten oppe» — «…det er kommunene som får størstedelen av ansvaret for å gjennomføre tiltak. ….., personlig vil ikke jeg være komfortabel med dersom vi som planmyndighet har gjort et planarbeid der kommunene ikke har fått medvirka godt nok, …». Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013

8 Regionale forskjeller i politisk forankring: VRU-medlemmenes oppfatninger Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013 46 35 27 58

9 Avrunding — Politisk styring og forankring er mulig, selv i svært komplekse nettverk — God politisk forankring tidlig i prosessen vil lette vedtak og iverksetting av vannforvaltningsplanen? Vannforvaltning - fag eller politikk? 24.okt 2013


Laste ned ppt "Vannforvaltning som regional planlegging - Verktøy for teknokrati eller politikk? Fagkonferansen, HIOA, 24. oktober 2013 Sissel Hovik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google