Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer knyttet til utnyttelse av verdens fosforreserver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer knyttet til utnyttelse av verdens fosforreserver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer knyttet til utnyttelse av verdens fosforreserver
v/ Yara Norge

2 Viktige punkter Behov for økte investeringer i fosfatproduksjon
Markedsforhold Betydningen av prismekanismer på fosfatstein IFDC rapport – ny kunnskap om verdens fosforreserver/ressurser Et praktisk eksempel fra Siilinjärvi i Finland

3 Verdens fosforreserver – en krevende diskusjon?
Viktige problemstillinger overses!

4 Faktaopplysninger om fosfatproduksjon
Verdens uttak av fosfatstein var i millioner tonn. Fosfatsteinen blir brukt til å produsere 22,5 millioner tonn fosfor (P). Ca. 17,8 millioner tonn P brukes til gjødselproduksjon, (82 %). 17 millioner tonn P i mineralgjødsel foredles via fosforsyre som mellomledd. (Preud`homme, IFA )

5 Hvordan ser markedet ut..
En periode på mer enn 20 år av stor overkapasitet i fosfatproduksjonen er i ferd med å flate ut. De enorme eksport volumene fra OCP(Marokko) har blitt absorbert i markedet. Den lenge forventede nedgangen i produksjon og eksport fra USA er i ferd med å bli en realitet. Økende etterspørselen i Kina har absorbert den kraftige økede innenlandske produksjonen av fosfat. Den store tilgjengeligheten av P fra FSU, etter kollapsen av innenlandsk konsum redistribueres til egen prosessindustri. Økende etterspørsel fra Asia og Latin Amerika Industrien har gjenvunnet markedskontrollen. Den store overkapasiteten er forsvunnet og fosfor-industrien er ikke lengere i stand til å dekke kraftige svingninger i etterspørsel eller langvarig produksjons-problemer.

6 Med andre ord.. Tilgjengeligheten på fosfatstein er strammere enn før. Denne trenden har lenge vært kjent – siden tradisjonelle fosfatstein-eksportører har fallende produksjon. OCP (Marokko) har styrket sin posisjon i det globale fosfat-stein markedet, og har nå en markedsandel tett opp mot 50% av global eksport.

7 Fosfat stein – behov for ny kapasitet
7 Fosfat stein – behov for ny kapasitet USD/ton rock (fob Morocco 70BPL) Kostnad ny fosfatgruve: $/tonn In the US, natural gas inventories, to some extent tend to buffer seasonal changes. Seasonal variations exist in Europe and gas prices are generally higher in winter than during the summer months. Forward prices indicate a continued favorable gas price differential for Europe. Period Henry Hub Zeebrugge Day-ahead Difference Actual 4Q 2004 6.36 5.25 1.11 1Q 2005 6.4 6.8 -0.4 2Q 2005 6.94 5.65 1.29 3Q 2005 10 5.40 4.60 Forward 4Q 2005 14.3 7.9 1Q 2006 14.8 10.6 4.2 2Q 2006 7.8 2.8 Source: Fertilizer publications

8 Ny studie fra IFDC gir oppdatert kunnskap om verdens fosforreserver

9 Ny studie fra IFDC gir oppdatert kunnskap om verdens fosforreserver
IFDC har gjennomført en grundig litteraturstudie vedrørende verdens fosfor-reserver og fosfor-ressurser. Undersøkelser er kun rettet mot 20 største eksportørlandene. Mange kjente fosforforekomster inngår ikke i estimatene. Mange områder er ufullstendig kartlagt. IFDC rapporten er første steg i å utvikle en database med oversikt over verdens fosforreserver/ressurser. IFDC rapporten rokker ikke ved målsetningen om økt grad av resirkulering og en bærekraftig utnyttelse av verdens fosforreserver. IFDC behandler ikke muligheten for en ”Peak-phosphorus” drevet av etterspørselsvekst.

10 Forbruk av fosfor i mineralgjødsel

11 Yara Siilinjärvi

12 Siilinjärvi – fosfatgruve

13 Siilinjärvi – fosfatholdig stein etter knusing, ca. 2% P

14 Siilinjärvi – fosfatgruve Hva med framtiden???

15 Konklusjon Hva bør prisen på fosfor være for å sikre stabile leveranser og forutsigbare rammevilkår? IFDC rapporten viser at fosforreservene vil vare i år, men fosforressursene i verden er langt større. Fokus i Europa på gjødslingsmetoder, gjødselnormer og resirkulering av fosfor viser svært gode resultater. En bærekraftig forvaltning av verdens fosforressurser forutsetter god forståelse av følgende fagfelt: Geologi – oppdatert IFDC-database vil bli svært nyttig! Fosfor-industrien – teknologiutvikling, kapasitet og investeringsbehov Gjødselproduksjon – teknologiutvikling og fremtidig etterspørsel etter fosfat Logistikk - utfordringer Markedet – konkurranseforhold

16 Hva skjer med gjødselforbruket i Europa?

17 Europa – sammenlignet med resten av verden

18 Forbruk av gjødsel i EU27

19 Nasjonal statistikk - næringsstoffer

20 Store importoverskudd av mat i EU 27
Rapport fra Humboldt Universitetet i Berlin

21 Matimporten til EU27 har økt kraftig de 10 siste årene.

22 ”Land-grabbing” i Europa

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Utfordringer knyttet til utnyttelse av verdens fosforreserver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google