Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming og folkehelse. Helse i plan som verktøy •Femårig utprøvingsprosjekt i samarbeid mellom MD og Sosial og helsedirektoratet –oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming og folkehelse. Helse i plan som verktøy •Femårig utprøvingsprosjekt i samarbeid mellom MD og Sosial og helsedirektoratet –oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming og folkehelse. Helse i plan som verktøy •Femårig utprøvingsprosjekt i samarbeid mellom MD og Sosial og helsedirektoratet –oppfølging av st.meld. 16 (2002 - 03) Resept for et sunnere Norge (folkehelsemeld.) •10 ”partnerskapsfylker” • 16 pilotkommuner + venner –Oppland; Fylkeskommunen, fylkesmannen –Gjøvik, Søndre Land + Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Gran

2 Hva er folkehelse og folkehelsearbeid? •Folkehelse = befolkningas helsetilstand og hvordan denne er fordelt i ulike grupper •Folkehelsearbeid = samfunnets innsats for å a) styrke faktorer som bidrar til bedre helse og trivsel b) svekke faktorer som medfører helserisiko •Viktig: Flere plankrav i helselovgivninga er avvikla - plan og bygningsloven mer sentral i folkehelsearbeid

3 Mange ledd i Helse i plan •Sosial ulikhet i helse –økte kunnskaper om sosiale helseforskjeller •Kommunehelseprofiler –felles statistikk og kunnskapsbase for kommunene på nett •Helse i konsekvensutredninger –metodeutvikling •Partnerskapsmodellen for folkehelse –fylkesplan og kommuneplan

4 Visjon og mål •VISJON: Styrke folkehelsa ved å forankre folkehelsearbeidet i kommunale og regionale beslutningsprosesser •Hovedmål: Styrke forankringa av folkehelsearbeid ved bruk av plan og bygningsloven som verktøy –Delmål 1: Utviklingsarbeid i pilotkommuner –Delmål 2: Utarbeide veileder –Delmål 3: Utvikle plan- og prosesskompetanse i helsetjenesten

5 3 hovedspor i Helse i plan framover: •Temaplan for folkehelse •Folkehelse i arealplan –trivsel og trygghet i offentlige rom –tilrettelegging for fysisk aktivitet –grøntområder, turveger, badeplasser –belysning og beplanting –utforming av parkeringshus –utforming av skoler og barnehager •Helseaspektet temaplaner og sektorplaner –eks. barne og ungdomsplan, kulturplan m.m

6 Opplandsresepten folkehelseprogrammet •Partnerskap i folkehelse •FYSAK i Oppland •Fysisk aktivitet på resept - Fysiotek •Kosthold og ernæring •Rusforebygging •Tobakksforebygging •Helsefremmende skoler •Helse i arbeid •Helse i plan –Koble Høgskolen i Gjøvik og kommunene for å sikre helse i plan –Tverrfaglig tilnærming: Planfag/-kompetanse i helsefag. Helsefag/- kompetanse i planfag. –Står litt i stampe p.g.a. personalbytter

7 Universell utforming og helse i plan •Helse i plan er ei overordna satsing som omfatter alt fra smittevern (eks. sikker vannforsyning) til de store plangrepa; utbyggingsmønster og gode lokalsamfunn •Universell utforming og helse i plan sammenfallende fokus; gjøre flere i stand til å klare seg sjøl og være fysisk aktive lenger •eks. turkart i Vestre Toten - Gjøvik og Søndre Land •strandpromenaden Gjøvik •buss og bussholdeplasser osv. osv.

8 Muligheter og utfordringer universell utforming og folkehelse •Helse i plan og UU møtes i konkrete tiltak –Alle UU-piloter har ergoterapi i prosjektet –Viktig med gjensidig informasjon og møtepunkter om tiltak på gang •Helse i plan og UU møtes også kommuneplanarbeidet –Hvordan legger vi opp prosessen slik at vi kan samordne innspill? •Planlegging dreier seg om handling, UU er konkret, Helse i plan for lite konkret???


Laste ned ppt "Universell utforming og folkehelse. Helse i plan som verktøy •Femårig utprøvingsprosjekt i samarbeid mellom MD og Sosial og helsedirektoratet –oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google