Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utnyttelse av et gassrør til Grenland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utnyttelse av et gassrør til Grenland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utnyttelse av et gassrør til Grenland
F

2 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO2 rensing

3 Næringsliv

4 Næringslivet Eksisterende arbeidsplasser Nye arbeidsplasser Fagmiljø
Råvare tilgang Kraft tilgang

5 CO 2 utslipp før og etter gasskraftverk

6 Konsekvenser for befolkningen
Forurensing Risiko Markedspress Infrastruktur

7 Ringvirkninger Grenland Telemark Bosettingen Servicenæringen
Infrastruktur Kraft/råstoff

8 CO2-håndtering

9 Bakgrunn Menneskeskapte klimaendringer grunnet utslipp av klimagasser gjør at vi må redusere våre utslipp av CO2. Reduksjon er vedtatt i Kyoto-avtalen. Skagerak har planlagt CO2-håndtering for sitt gasskraftverk i Grenland. Skagerak forutsetter at andre tar kostnadene med dette anlegget, samt at en CO2-kjede etableres

10 Politiske synspunkter
Den nye samarbeidsregjeringen vil sørge for at nye konsesjoner for gasskraftverk, baseres på CO2-håndtering. Staten skal opprette et selskap som skal investere i infrastruktur for transport av gass, og til å skape en CO2-kjede. CO2-kjeden skal være på plass innen 2009. Gjenstår å se om det investeres i Grenland.

11 Teknologi for CO2 fangst
Det finnes ulike teknologier for CO2-håndtering, Skagerak planlegger CO2-fjerning ved hjelp av aminer. Aker Kværner og GassTEK har funnet ut at man kan halvere byggekostnadene for CO2 renseanlegget, og redusere driftskostnadene med over 30% i forhold til et referanseanlegg. Kostnadene per tonn produsert CO2 i nevnte studie, havner på ca 184 NKR. Dette er 24 kr dyrere i forhold til hva Bellona har beregnet kvotepris per tonn CO2 til å være: 160NKR. Dette betyr at prisen for å rense CO2 begynner å nærme seg prisen vi må betale for CO2-kvoter.

12 Aminrenseprosessen

13 Fordeler aminrensing Teknologien har eksistert lenge, drevet med forskning ved flere forsøksanlegg. Kan rense CO2 fra andre typer industriprosesser. Grenland har 3 bedrifter inne blant de 5 største CO2 utslippskildene i Norge. Bør også håndtere CO2 fra disse, for å oppnå volumer som er nødvendig for EOR- (Enhanced oil recovery).

14 Ulemper med aminrensing
Tar stor plass arealmessig. Kan ikke fjerne all CO2 fra avgassen uten å bruke for mye energi.

15 Kyoto-avtalen Enighet oppnådd under et klimatoppmøte for FN i Japan i 1997. Verdens totale utslipp av CO2 skal reduseres med 5,2% i forhold til 1990 nivå, innen 2012. Norge kan øke sitt utslipp med 1% i forhold til 1990 nivå. Norges utslipp av CO2 til luft har økt med ca 27%, fra 33,4 mill tonn i 1990, til 43,7 mill tonn i 2004. Norges totale utslipp av klimagasser er på 55,5 mill tonn CO2-ekvivalenter, noe som er 10% mer en Kyoto målet på 50,6 mill tonn. Uten klimatiltak i Norge, ser utslippene ut til å bli nesten 62 mill tonn CO2-ekvivalenter i (Prognoser fra SSB og Finansdep., lagt til utslipp fra planlagte gasskraftverk)

16 CO2 utslipp fra

17 Interessenter og finansiering

18 Finansiering Statlig tilskudd Lokale investorer Eksterne investorer
Gassrør Gasskraftverk CO2-rensing Lokale investorer Eksterne investorer

19 Interessenter Staten Lokale Svenske Bedrifter Kommuner Befolkning
Statlig

20 4 mindre grupper Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO2 rensing

21 Oppsummering Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering
Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO2 rensing

22 Gasskraft

23 Hvorfor gasskraft? Hvorfor i Grenland Kraftunderskudd i Norge
Ønske om økt bruk av naturgass i Norge Hvorfor i Grenland Størst underskudd på Østlandet Bidrar til behovet for et gassrør til Grenland

24 Kraftbalansen Strømproduksjon i Norge dekker ikke forbruket
Gasskraft - en stabil kraftkilde Fører til import av kraft fra kull- og kjernekraftverk

25 Hvordan fungerer et gasskraftverk?
Forbrenning av naturgass i en gassturbin Gassturbin driver en elektrisk generator Varm eksos (550oC) produserer damp til dampturbin CCGT gasskraftverk, ”Èn blokk”

26 Gassturbin virkemåte Luft blir komprimert
Forbrenning mellom tørrgass og oksygen Eksos under høyt trykk blir dannet og driver en ekspander/turbin Turbin overfører trykkenergi til bevegelsesenergi

27 CCGT flytskjema

28 Oppsummering Billig energiråstoff
Mulig å oppnå høyere virkningsgrad i Norge Bedre alternativ enn å importere kraft

29 Oppsummering Ny og eksisterende industri Interessenter og finansiering
Næringsliv og befolkning Gasskraftverk med CO2 rensing


Laste ned ppt "Utnyttelse av et gassrør til Grenland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google