Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regjeringens næringspolitikk og dens betydning for treforedlingsindustrien Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 14.12.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regjeringens næringspolitikk og dens betydning for treforedlingsindustrien Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 14.12.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regjeringens næringspolitikk og dens betydning for treforedlingsindustrien Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 14.12.2007

2 2 Skognæringen under utvikling •Fisk og tømmer – Norges første eksportvarer •Mye skog, utbygd vannkraft •Teknologiutvikling, stordrift •Globalisering og forbruksendringer

3 3 Verdiskaping av skog •”Regjeringen vil bidra til å øke videreforedlingen av norske trevarer” •En verdifull, anvendelig og fornybar ressurs –Materialer –Papir –Cellulose og kjemiprodukter –Oppvarming og energi •Ulike markeder – både nasjonale og internasjonale •Verdikjeden – bruke hele tømmerstokken

4 4 Offensiv skogpolitikk •Bedre rammevilkår –Skogfondsordningen forbedret –Økt tilskudd til planting og ungskogpleie –Økt satsing på bioenergi –Tresatsingstiltak videreført –Prøveprosjekt: 56 tonn last på utvalgte vegstrekninger

5 5 Treforedling under press •Markedsutfordringer –Endring i forbruksmønstre –Overkapasitet –Priser på viktige rammebetingelser –Tilgang på råvarer •Men også nye muligheter –Global vekst –Nye behov –Nye produkter Foto: Norske Skog

6 6 Treforedling i fremtiden •Det er et mål –Å hogge mer –Å plante mer –Å videreutvikle bruken av trevirke som fornybar ressurs

7 7 Regjeringens næringspolitikk •Økt verdiskaping og utvikling i hele landet •Skape trygghet for de ansatte og lokalsamfunn •Stimulere til omstilling og innovasjon •Gode samlede rammevilkår –Energi, valuta, lønnsnivå, kompetanse, markedsadgang, infrastruktur, miljøtiltak, m.m.

8 8 Energipolitikk for fremtiden Energieffektivisering Miljøvennlig bruk av gassStyrke krafttilgangen Økt satsing på fornybar energi

9 9 Industrikraft •Tradisjonelt industrikraftmarked – vanskelig innenfor rammen av EØS- avtalen •Mål om fortsatt kraftintensiv industri i Norge •Gode, langsiktige samlede rammevilkår •”Statkraft skal innenfor EØS- regelverket arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning” Foto: Statnett

10 10 Hvorfor satse på bioenergi? •Bedre energibalanse •Miljøvennlig energiforsyning •Klimaforpliktelser •Nye verdiskapingsmuligheter Grønnvarme.no

11 11 En klimapolitikk som monner •Klimaet – vår tids viktigste utfordring •24,6 mrd. kroner på klima- og miljøtiltak i 2008 •Storsatsing på ny fornybar energi og energi- effektivisering •Gass- og energiområdet sentralt i klimaarbeidet •Utvikle fremtidens teknologi Foto: Scanpix

12 12 Den norske modellen •Skattenivå •Sterk offentlig sektor •Trepartssamarbeid •Den norske modellen – et konkurransefortrinn: –Få arbeidskonflikter –Trygghet for ansatte –Omstillingsevne

13 13 Vi har små lønnsforskjeller Norge Lønnsfordelingen i OECD-landene 2005

14 14 Utfordringer fremover •Effektiv ressursbruk i alle ledd – avgjørende for velferdssamfunnet •Innebærer endringer og utvikling over tid •Gjelder alle ressurser og alle næringer Foto: Borregaard

15 15 ”Norske råvarer bør i stor grad videreforedles i Norge”


Laste ned ppt "1 Regjeringens næringspolitikk og dens betydning for treforedlingsindustrien Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 14.12.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google