Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt denne uken. California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige • “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt denne uken. California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige • “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt denne uken

2 California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige • “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental and physical health,” said Jim Steyer, “The health threat involved with kids playing such games is equivalent to smoking cigarettes.”  ingen lov i Norge, men viss selvjustis i bransjen  felles, europeisk PEGI-merking

3 Salg av dataspill i Norge øker • regner med et salg på over 800 millioner • Reitan kjøper opp Spaceworld

4 Blogger brer om seg • VG starter blogg-tjeneste i forbindelse med 10 år på nett • Google lanserer blogg-leser-tjeneste på Web 2.0-konferanse

5 Demo-blogg • http://mevit1700.blogspot.com http://mevit1700.blogspot.com

6 Forrige gang • utviklingen av hypertekst • par digitale genrer • dataspill

7 Denne gang • kort om syndikalisering • nettverkssamfunnet  nettverkseffekten  virtuelle fellesskap  digitalt demokrati

8 Kort om syndikalisering • hvordan spre innhold? • innhold som tjeneste • innhold som kan leses etc. utenfor normal kontekst • innhold som man kan abonnere på • eksempel:  blogger, nyheter, radio, e-læring

9 Tradisjonell modell • bruker surfer på ulike nettsteder VG.no Dagblad.no NRK.no

10 Syndikaliseringsmodell • aggregatorer kan være:  desktop-program, nettlesere med riktig funksjonalitet, nett-tjenester, nettsider, iTunes etc. VG.no Dagblad.no NRK.no aggre- gator

11 Eksempel Google Reader/FireFox

12 Syndikalisering • forutsetning for spredning av blogger • en del av personfiseringen av nett  jfr web 2.0 • konkurrerer med tradisjonelle portaler  men en del av personlige portaler  jfr. ’Mine studier’ bruker/kunne brukt syndikaliseringsteknologi

13 Podcasts – når 1 + 1 = 3 • når teknologi blir enkel, blir folk kreative  syndikaliseringsteknologi  + web-radio  + mp3  (+ mp3-spillere)  (+ distribusjonskanaler for musikk/lyd) • alle snakket om VoD, ingen om RoD! • standarder/enkelhet tvinger fram åpenhet/tilgjenglighet (jfr.web tv)

14 Syndikalisering og de fire kulturer • åpen, fri standard (og gjerne teknologi) • bygger på delekultur  designet av ’eliten’  utviklet av hackere  omfavnet av nett-folka  kommersialisert av gründerne • Apple prøver å gjøre det unikt :-) • Microsoft legger det inn i OS-et :-)

15 Nettverkssamfunn/fellesskap

16 Nettverkseffekten 1) • verdien av nettverket øker eksponensielt med antall noder  vi teller ikke bare noder,  men også mulige relasjoner mellom noder  jfr. telefon:

17 Nettverkseffekten 2) • med en telefon er det ingen å ringe til

18 Nettverkseffekten 3) • med to telefoner er det én mulig relasjon

19 Nettverkseffekten 4) • med tre telefoner er det tre mulige relasjoner

20 Nettverkseffekten 5) • med fire telefoner er det seks mulige relasjoner

21 Nettverkseffekten 6) • med fem telefoner er det 10 mulige relasjoner

22 Nettverkseffekten 7) • med ti telefoner er det 45 mulige relasjoner etc., etc., (tegn linjer selv:-)

23 Nettverkseffekten 8) • ergo: • det ligger et enormt potensiale i et globalt teknisk nettverk med et enormt antall mulige kommunikative relasjoner

24 Nettverkseffekten 9) • denne verdien tas ut av mindre sosiale, organisasjonelle og/eller økonomiske nettverk som bruker den tilgjenglige, underliggende, globale nettverksteknologien for kommunikasjon  jfr. virtuelle samfunn, onlinespill, fildeling, e-handel, e-læring, online- dating, etc., etc.,... • tjenestenes verdier ligger i å lage ’smarte relasjoner’

25 Nettverkseffekten 10) • eksempel på smarte relasjoner:  online-dating  Amazone.com med matching av personer og bøker  nettaviser med nyheter, brukere, annonsører, nye tjenester etc. • jfr. slankeklubbene

26 Virtuelle fellesskap 1) • felleskap: stabilt sett av sosiale relasjoner vedlikeholdt av vekselvirkning mellom normer og deltagere • på nett blir vekselvirkningen basert på verbal/symbolsk kommunikasjon  normal ikke-verbal kommunikasjon blir simulert :-)

27 Virtuelle fellesskap 2) • virtualitet – lettere å bruke enn å definere:  kommunikasjon og relasjoner er reelle, dvs. ikke virtuell forstått som kunstig  ikke-nærværende/ikke-materiell  hvor foregår telefonsamtalen?  ’virtuell’ er metafor for å begripe egenskaper som skiller fra ikke- virtuelle fellesskap (også kalt faktiske fellesskap i innføringsboken)

28 Bakgrunn • jfr. Castells fire kulturer  interessebasert fellesskap • teknologisk bakgrunn i BBS og USENET og IRC  usenet: dominerende preweb-internett • brukes ennå, telenor holdt på å fjerne tjenesten, men valgte å relansere den  irc: åpen, kanalbasert chatte-teknologi • brukes også ennå, men ulik web-chat og Messenger ol. har tatt over mye

29 Tre (overlappende) typer fellesskap • små, sosiale fellesskap  familie, venner, nære kolleger/studiekamerater... • større, sosiale fellesskap  normer/verdier, region, språk, historie • formelle fellesskap  oppgaver, interesser • virtuelle fellesskap har trekk av alle tre typer

30 Egenskaper ved virtuelle fellesskap • uavhengig av felles omgivelser • hovedsaklig skriftbasert kommunikasjon • mindre normativt bindende • mindre stabile • mer spesialiserte

31 Castell problematiserer ’fellesskap’ til fordel for ’nettverk’ • ’virtuelle fellesskap’ skaper et skille mellom tidligere og moderne sosialisering • ’fellesskap’ basert på en modell om deling av verdier og sosial organisering basert på kultur og lokalisering • ’nettverk’ basert på en modell om valg og strategier hos individer, familie og grupper  ”Communities are networks of interpersonal ties that provide sociability, support, information, a sense of belonging, and social identity” (Barry Wellman som sitert hos Castell)

32 Castell ser utviklingen i forlengelse av annen utvikling • nettverk erstatter lokalisering som sos. grunnlag • individualisering og individsentrerte nettverk • utvikling av Internett støtter disse trendene • Castell skiller mellom intime, sterke og svake bånd. Bruk av Internett...  vedlikeholder og utvider antall svake bånd (jfr. mobil og sms)  styrker sterke bånd over distanse • har ingen klar negativ effekt på normal ’real life’ sosialisering

33 Digitalt demokrati – innføringsboken 1) • to syn på vestlig demokrati  liberalistisk demokrati • valg, avstemninger og kanaler for ytringer • internett kan bidra til mer direktedemokrati  deliberativt demokrati • legitimt grunnlag basert på offentlighet/rådslaging • bidrar internett til offentligheten?

34 Digitalt demokrati – innføringsboken 2) • tre syn:  internett bryter med fornuftig offentlighet  internett forlenger den tradisjonelle offentligheten  internett utfyller/supplerer den tradisjonelle offentligheten • massemedier hindrer mer og mer offentligheten • jfr. bodycount-prosjektet og Irak-krigenbodycount-prosjektet

35 Digitalt demokrati – innføringsboken 3) • fem virkninger på offentlig debatt: 1. bredde i ytringer 2. ytterligående ytringer kommer frem 3. privat/offentlig debatt flyter over i hverandre 4. flere offentligheter – diversifisering 5. nasjonal offentlighet svekkes

36 Digitalt demokrati – Castell 1) • internett et verktøy for sosiale bevegelser • men også et medium for sosial organisering av disse  kommunikasjon/mobilisering av/rundt verdier  adhoc-organisering framfor tradisjonell fagorganisering • internett i starten utg. for aktivisme og grasrotbevegelser  i starten ’alle’ revet med  modning og utvikling har medført en normal spredning og mindre politikk/idealisme

37 Digitalt demokrati – Castell 2) • internett kan ikke ’fikse’ demokratiet • men spiller en rolle i ”informational politics”  ryktespredning og lekkasjer  skandale, skandale! • jfr. bloggere og Rathergate  dobbeltrolle – avslører, men understreker Castells poeng

38 Digitalt demokrati – Norge • siste valg: eksperimentering med internett som verktøy for partier  nettsider, sms fra Erna og blogger  vellykket? • nett brukes i liten grad i Norge som medium for organisering  eksempler på nettverkslister via epost • ”Female Bonding” (kvinner fra mediene) • hvordan vurdere valget i forhold til internett og liberalistisk og deliberativt demokrati? • lettere å se utviklingen i forhold til Castells ”informational politics”

39 Digital organisasjon • webers beskrivelse:  hierarkisk autoritet  regulert arbeidsdeling  formelle regler for arbeidsoppgaver  ikke individuelt eierskap til ressurser  rekruttering basert på kvalifikasjoner • nyere: organisasjoner beskrevet ut fra dets informasjons- og kommunikasjonssystemer

40 Organisasjoner og Internett  organisasjoner forstått som kommunikasjonsnettverk • medier bestemmer effektiviteten • nye medier gir nye rutiner, muligheter og virkninger  internett brukes til det meste av intern og ekstern kommunikasjon mellom personer • epost, video-konferanser etc.  internett-/web-teknologi brukes i håndtering av ressurser • intranett/ekstranett

41 Nettverksorganisasjoner • mindre byråkrati og hierarki • betydningen av smarte relasjoner  jfr. nettverkseffekten • fleksibilitet • internett et medium for organisering  jfr Castell om organisering av sosiale bevegelser og internett

42 Castell om ”the network enterprise”  firmaet: sentral enhet for akkumulering av verdier, strategisk ledelse etc.  firmaets virksomhet: utført av adhoc- nettverk • behovsstyrt • fleksibilitet • avhengig av nettverksteknologi • kundeorientert (del av nettverket, så å si)  kunnskapsintensitive

43 Castell om ”the network enterprise” • stiller krav til arbeidsstokk  kompetanse  videreopplæring  talent • men skiller mellom ’self- programmable -’ og ’generic labor’  begge møter krav om fleksibilitet

44 Hva som det ikke sies noe om: • arbeidsforhold? • outsourcing?


Laste ned ppt "Nytt denne uken. California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige • “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google