Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Innledende påstander om organisasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Innledende påstander om organisasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Innledende påstander om organisasjoner
1. Påstander, argument og motargument Det er gjennom å kjenne til påstanden og argumentet som støtter påstanden, og gjennom å kunne formulere motargumentet, at kunnskap oppstår. Organisasjoner er ikke demokratiske – ikke alle har like mye innflytelse og makt i en organisasjon. Organisasjonsteorier er enten rasjonalistiske eller systemteoretiske.

2 2. Hva er en organisasjon? En organisasjon kan defineres som en planlagt sammenslutning av personer i den hensikt å oppnå bestemte mål.

3 Private og offentlige organisasjoner er ikke sammen- slutninger av personer som har felles mål. Det er eierne av disse organisasjonene som har felles mål, ikke de ansatte. Organisasjoner er ikke mennesker (antropomorfisme). En organisasjon har ingen menneskelige trekk. Den kan ikke handle, har ingen atferd, kan ikke fatte beslutninger og kan slett ikke tenke. Organisasjoner er ikke demokratiske. Det er de som eier bedriften, som bestemmer over den. Ikke alle har like mye innflytelse og makt i en organisasjon.

4 3. Rasjonalistisk organisasjonsteori og systemteori
Hvordan vi studerer organisasjoner og den kunnskap vi kan få, er helt avhengig av hvilket utgangspunkt vi har for studiet. To påstander rakt mot hverandre: Den rasjonalistiske organisasjonsteorien mot Systemteorien. Rasjonalistisk organisasjonsteori er en påstand til fordel for en bestemt måte å studere organisasjoner på og samtidig et argument mot det systemteoretiske argumentet. Systemteori inneholder påstander for en bestemt, men annerledes måte å studere organisasjoner på og samtidig argumenter mot den rasjonalistiske organisasjonsteorien.

5 Rasjonalistisk organisasjonsteori
Hovedpunktene i den rasjonalistiske organisasjonsteorien er at det er individuelle behov (ønsker, krav, forventninger og ambisjoner) som får individer til å innse at de best kan tilfredsstille sine behov gjennom en kollektiv handling. Organisasjonens omgivelser beskrives ved hjelp av termen «ytre krefter» som består av tre typer av betingelser: økonomiske, politiske/juridiske og teknologiske.

6 Et system kan defineres med hjelp av fire kriterier:
Systemteori I systemteorien anser man at målet ikke kan danne grunnlag for studiet av organisasjoner. Det systemteoretiske resonnementet kommer fra biologien. Et system kan defineres med hjelp av fire kriterier: 1. Det skjer en tilførsel og utførsel av materie og energi, 2. En stabil tilstand oppnås og opprettholdes, 3. Det er en bevegelse mot intern orden i systemet, og 4. Det skjer en omfattende transaksjon (bytte) med omgivelsene. Organisasjonens avhengighet av sine omgivelser er sterkt betonet i systemteorien: behov og muligheter i samfunnet

7 Organisasjonsteorier er enten rasjonalistiske eller systemteoretiske.
Det finnes tre forskjellige oppfatninger av systemteori er: Systemteori er en modell, dvs. at systemtanken fra biologien brukes på fenomenet organisasjon. System er en metafor. Organisasjoner er ikke systemer; de oppfattes som om de var systemer. Organisasjoner er systemer helt i likhet med biologiske fenomener. I systemteorien oppfattes ikke mål som styrende for organisasjonenes aktivitet. Organisasjonsteorier er enten rasjonalistiske eller systemteoretiske.


Laste ned ppt "1. Innledende påstander om organisasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google