Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOS 6507 – Prosjektoppgave • Navn på oppgaven: – Hvilken betydning kan Web 2.0 og Entreprise 2.0 ha for sosial nettverksbygging og kulturdannelse? • Arbeidsverktøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOS 6507 – Prosjektoppgave • Navn på oppgaven: – Hvilken betydning kan Web 2.0 og Entreprise 2.0 ha for sosial nettverksbygging og kulturdannelse? • Arbeidsverktøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOS 6507 – Prosjektoppgave • Navn på oppgaven: – Hvilken betydning kan Web 2.0 og Entreprise 2.0 ha for sosial nettverksbygging og kulturdannelse? • Arbeidsverktøy for oppgaven – Skype & Wiki • Studentene: 709720 og 701598

2 Nye medier • Nye medier forenkler nettverksbyggingen, men er avhengig av aktiv deltagelse • Nye medier kan ses på både som teknologi- og som kommunikasjonsplattform • Vi velger å bruke interaksjonsplattform som samlebegrep, siden vi er inne i interaksjonssamfunnet • Brukeren er her i fokus. Ikke teknologien

3 Web 2.0 som begrep • Tim O’Reilly (2005) definerer Web 2.0 som: ”Applikasjoner” som legger til rette for interaktiv informasjon, samspill og samarbeid på nettet Tim O’Reilly • Web 2.0 som brukerdrevne interaktive nettjenester • Fra Web 1.0 til Web 2.0 (fra teknikk til bruker) – Publikasjonsplattformer, med vekt på innhold • Wiki, Blogger • Apper: Eks NSB, Posten og Service apper fra Stat/Kommuner – Sosiale media plattformer • Utnytte nettverksgoder, ref Arne Krokan – Andre har fordeler av at jeg kommer inn i nettverket – Fører til ny organisasjonslogikk (mer åpent og gir fellesgoder) • Effekten av Web 2.0 er avhengig av aktive deltagelse for å kunne utvikles som interaksjonsplattform Content publication platforms Social Media Platforms: Network effectsc

4 E 2.0 & A.20 info • Enterprise 2.0 (E2.0) – Nye sosiale SW plattformer innen bedrifter eller mellom bedrifter/partnere/kunder – Mye likt som Web 2.0 • Arbeidsliv 2.0 (A2.0) – Arbeidsliv 1.0 vs 2.0 • Bruk av Wiki, kompetansedatabaser og blogger som hjelpemiddel på jobb -> er ikke alene om oppgaven • Raskere og bedre avgjørelser kan tas, da flere hjelper til med oppgavene. • Det handler om å bryte ned ”siloer” i organisasjoner

5 Sosialisering og kulturdannelse • Vår hypotese: Dess flere som aktivt deltar og bruker Web 2.0 og E2.0, dess større er sannsynligheten for at bedriftskulturer vil kunne påvirkes og endog endres • Sentral teori henter vi fra: – Bø & Schieflo • Sosialisering/Sosiabilitet – 1) ønsket om å høre til – 2) et potensial til å inngå forpliktende relasjoner – Jakobsen & Thorsvik • Dannelse av kultur som en læreprosess – Schein • Dannelse av bedriftskultur – Hislop, et al. • Læreprosessen

6 Oppsummert • Vi vil i oppgaven legge vekt på den formen for sosialisering / nettverksdannelse som foregår internt i bedrifter og mellom bedrifter • Vi er spesielt interessert i hvordan interaksjonen kan påvirke læreprosessen og/eller kulturdanningen • Vi mener at bruk av E2.0, Web 2.0 og A2.0 kan bidra til å påvirke og endre kulturer A tag cloud with terms related to Web 2.0Web 2.0


Laste ned ppt "SOS 6507 – Prosjektoppgave • Navn på oppgaven: – Hvilken betydning kan Web 2.0 og Entreprise 2.0 ha for sosial nettverksbygging og kulturdannelse? • Arbeidsverktøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google